Contributie

Een lidmaatschap kost per kalenderjaar:

  • 27,50 € per persoon voor een individueel lidmaatschap
  • 40,00 € per gezin voor een gezinslidmaatschap
  • 12,50 € per persoon voor een student/proeflidmaatschap. Wordt na 1 jaar omgezet in individueel lidmaatschap.

De contributie kan worden overgemaakt op rekeningnummer FI83 2001 3800 4763 83 ten name van NViF onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer/viitenumero. Contacteer de secretaris als u uw lidmaatschapsnummer kwijt bent.