Algemene Ledenvergadering (ALV)

 

In het onderkomen van de vrijwillige brandweer in Espoo (‘Espoon VPK’) vond op zondag 4 oktober de gecombineerde ALV en Leidens Ontzet plaats. Het was de tweede ALV in coronatijd, waarbij de voorjaars-ALV dit jaar al volledig online had plaats gevonden. Echter, met oog op de viering van het Leidens Ontzet was deze keer gekozen er ook weer een fysieke bijeenkomst van te maken – uiteraard met inachtneming van de geldende aanbevelingen met betrekking tot hygiëne en afstand houden.

 

 

De vergadering begon om 15.00 uur in de inmiddels bekende opzet, dus met zowel online als ter plaatse aanwezige leden, 22 personen in totaal.

 

Het bestuur gaf een overzicht van secretariële zaken, met een stabiel aantal van 186 leden, waarna het activiteitenprogramma van 2020 en voor 2021 besproken werd. Uiteraard zijn veel activiteiten voor volgend jaar nog onder voorbehoud, afhankelijk van de ontwikkelingen rond COVID-19. Het bestuur staat dan ook open voor nieuwe ideeën voor onlineactiviteiten. Ondertussen gaan voorbereidingen voor bijvoorbeeld het zomerkamp 2021 in de omgeving van Tampere gewoon door.

 

Belangrijk agendapunt betrof de presentatie en goedkeuring van de begroting voor 2021. Financieel bezien was 2020 een overwacht jaar, wederom als gevolg van COVID-19, wat ertoe heeft geleid dat een aantal activiteiten geen doorgang kon vinden. Gelukkig waren er wel degelijk ook een flink aantal zeer geslaagde activiteiten die wel gewoon door konden gaan, zoals de nieuwjaarsborrels op verschillende plaatsen in het land, het zomerkamp in de archipel van Turku, een fietstocht in Espoo en de Mosseldag.

 

Toch heeft de vereniging als gevolg van het beperkter aantal activiteiten geld overgehouden dit jaar. In samenhang met het eerdere ALV-besluit het eigen vermogen van de vereniging terug te brengen, alsmede met het feit dat de vereniging geen winst mag maken, stelde het bestuur voor de contributie voor 2021 éénmalig te halveren. De begroting en contributie zijn door de ALV unaniem goedgekeurd.

 

Verder heeft de ALV een commissie aangesteld die zich bezig zal gaan houden met het actief aan de leden beschikbaar stellen van de boeken die de vereniging in bezit heeft. Hierover meer elders in deze Noorderlicht. Namens de Noorderlicht-redactie werd een oproep gedaan voor columnisten voor Noorderlicht. Ook éénmalige bijdragen zijn zeer welkom.

 

De notulen van de vergadering zijn beschikbaar op de website van de vereniging (https://www.nederlandsevereniging.fi/over-nvif/officiele-stukken/).

Leidens Ontzet (LO)

 

Aansluitend aan de ALV werd, met een beduidend kleiner gezelschap dan in voorgaande jaren, het Leidens Ontzet gevierd. Mochten we vorig jaar nog meer dan 50 personen verwelkomen in Rupla, deze keer bleven we begrijpelijkerwijs steken op een kleine 20 aanwezigen.

 

Gelukkig hadden de traditionele Hollandse haringen, hutspot en borrel wel hun weg naar Espoo gevonden, hetgeen we ons dan ook goed lieten smaken!

Het was zeker een gezellige avond, maar met een dergelijk klein groep in een grote ruimte wel wat minder sfeervol en feestelijk dan normaal. Hopelijk kunnen we daar volgend jaar weer verandering in brengen!

                                                                 

Bas Nieuwenhuis