Een frisse start

In de vorige editie van het Noorderlicht werd er gesproken over spannende tijden in onze vereniging.  Deze spannende tijden hebben er nu toe geleid, dat ik als nieuwe voorzitter dit stukje voor het Noorderlicht mag gaan schrijven.

Alvorens te kijken naar de toekomst van onze vereniging, toch nog eerst een korte terugblik op de afgelopen paar maanden. Enige uitleg lijkt op zijn plaats.

Afgelopen lente in de voorjaarsvergadering heeft een groot deel van het zittende bestuur de taken neergelegd en een veelal nieuwe groep mocht en moest aan de slag. Dit nieuwe bestuur was al bij aanvang te klein en in de herfst bleek het noodzakelijk het bestuur te versterken en werd de herfstvergadering gebruikt een interim-bestuur aan te stellen. Twee van de bestuursleden, Sanne en Suzanne, bleken bereid door te gaan, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. Zij kregen steun van 5 nieuwe bestuursleden: Mirjam, Bas, Dave, Hendrik en ondergetekende.  Dit nieuwe bestuur is nu met goede moed aan de slag gegaan en deze nieuwe situatie wordt gebruikt een frisse wind door onze vereniging te laten waaien.

Allereerst veel dank aan Arie en Robin van onze kascommissie. Zij hebben eind september de koe bij de horens gevat en vooral Arie heeft met veel inzet ervoor gezorgd, dat er een ALV werd opgezet en wij als nieuwe bestuur aan de slag konden. Ook dank aan de recent teruggetreden bestuursleden, Niels en Jelmer. Ze hebben ons veel geholpen om een soepele overdracht mogelijk te maken. In het bijzonder ook hartelijk dank voor onze oud-voorzitter Michael, die tot begin dit jaar met veel inzet de kar heeft getrokken. Hij heeft volledig op de achtergrond van alle gebeurtenissen mij wegwijs gemaakt in het voorzitterschap en de daartoe behorende taken.

Nu kunnen we aan de slag en we hebben er zin in. Ons uitgangspunt is, dat de vereniging van de leden en voor de leden is en dat dit vooral ook zo moet blijven. Laten we het gezellig houden en er iets leuks van maken met leuke activiteiten voor ons allen.

Dit uitgangspunt klink allemaal leuk en aardig, maar lijkt vooralsnog niet echt concreet. Ieder nieuw bestuur begint met goede moed. Binnen het bestuur zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest na te denken over hoe dit vorm te geven, opdat de leden hier ook wat van merken en wat aan hebben.

Ten eerste willen we graag de regio’s er veel meer erbij te betrekken en de regio’s support te bieden in hun activiteiten. De regio’s zijn echter zeer divers. We hebben 6 regio’s zonder leden, 8 regio’s met 1 tot 4 leden en slechts 4 regio’s met meer leden t.w. Oulu (= Pohjois-Pohjanmaa), Jyväskylä (=Keski-Suomi), Tampere (= Pirkanmaa) en Turku (=Varsinais-Suomi). Het overgrote deel, ca. 2/3e van de leden, woont in Uusimaa. Joanneke in Jyväskylä en Johan in Tampere zijn al zeer actief en succesvol. Bij hen op hun sinterklaasfeesten waren zelfs onlangs 55 resp. 27 mensen de Sint komen verwelkomen. In Oulu is Aline bereid de coördinatie van de regioactiviteiten aldaar op zich te nemen na de vele jaren, dat Marina met veel inzet hiervoor zorg heeft gedragen. Wij zullen haar en onze andere regiocontactpersonen hierbij in alles bijstaan.

Alleen in Turku zijn we nog op zoek naar een contactpersoon. Wij proberen hier een en ander in beweging te brengen door 9 februari a.s. in Turku een savusaunamiddag in het saunapark van Caribia te organiseren en we hopen, dat dit de interesse wekt bij onze mede-Nederlanders in Turku en omgeving.

Ten tweede proberen we meer de jongere m ensen te bereiken in en buiten onze vereniging. Er komen meer en meer studenten voor uitwisseling in Finland studeren en bovenal hebben we een hele groep van 2e generaties Nederlanders / half-Nederlanders in Finland, van wie hun ouder of ouders destijds in de vorige eeuw naar Finland zijn verhuisd. Dat zijn de meesten van onze leden. We proberen te zoeken naar activiteiten, die ook juist voor hen interessant kunnen zijn. Voor de echt jeugdigen onder ons hebben we gelukkig al de Nederlandse school, die hun de Nederlandse taal en cultuur bijbrengen. Ideeën zijn altijd welkom, maar hebben al iets om mee aan de slag te gaan (hierover later meer).

Ten derde gaat de wereld meer en meer digitaal. Ook het milieu moet drastisch ontzien worden en ieder beetje helpt. Ook wij als vereniging zullen meer en meer in deze digitale wereld stappen. Onze website in onlangs vernieuwd en meerder nieuwe digitale updates komen eraan (hierover meer verderop in dit Noorderlicht). Ondergetekende is helaas ook meer van de oude garde, die de krant graag nog van papier leest, maar als we op de toekomst en op onze jeugd willen focussen, is er geen andere weg dan meer digitaal. Het is ook een mogelijkheid om de contacten met de regio’s te intensiveren en gezamenlijk dingen te gaan organiseren. We hopen voor de volgende ALV hiervoor concrete ideeën te presenteren.

Ten vierde zullen we natuurlijk doorgaan met die activiteiten, die het geraamte van de vereniging vormen, en die jaarlijks op de kalender terug te vinden zijn. Dat zijn natuurlijk Koningsdag, Leidens Ontzet, Nieuwjaarsborrel en Sinterklaas. We zullen echter ook gaan focussen, dat die acitiviteiten niet per sé op één (en meestal in Helsinki), maar op meerdere locaties dan wel op verschillende locaties gehouden kunnen worden.

Tot slot zijn we ook op de achtergrond bezig. De statuten en het huishoudelijk regelement worden onder de loep genomen en het archief van de vereniging willen we completeren. Als er oud-bestuursleden zijn van de afgelopen 15 jaar, die nog materiaal, notulen of andere mogelijk interessante documenten hebben, nemen we dat graag van jullie over.

Boven alles hopen we jullie bij de komende activiteiten te kunnen ontmoeten en voor nu wens ik iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

 

Guido Nuijten