Al decennialang voert Veilig Verkeer Nederland aan het begin van het schooljaar de slogan ´De scholen zijn weer begonnen´. Wanneer ik als kind voorbij die slogan liep, vond ik het altijd een open deur, want dat was mijn wereld, dus dat wist toch iedereen wel? Inmiddels als ouder en leerkracht weet ik hoe belangrijk het is dat onze kinderen veilig naar school kunnen. Niet alleen door het verkeer heen, maar ook dat ze zich fysiek en mentaal veilig voelen.

In Finland kunnen we sinds half augustus ook volmondig zeggen dat de scholen weer zijn begonnen, zowel de Finse, internationale en Europese dagscholen als ook de NTC Polaris, onze eigen Nederlandse school in Finland.

Op 13 augustus heeft de schoolleiding met het bestuur en de leerkrachten het schooljaar afgetrapt met een efficiënte en ook gezellige jaaropeningsvergadering, waarbij we een aantal nieuwe gezichten onder de leerkrachten en de klassenassistenten hebben mogen verwelkomen. Daardoor konden we als team de kinderen – van de peutergroep tot en met groep 8 van de basisschool – en hun ouders vanaf 20 augustus goed voorbereid ontvangen voor het nieuwe schooljaar.

Doordat de coronaregels zoals die eerder gehanteerd werden opgeheven zijn, kunnen leerlingen weer met meer groepen tegelijk in de kantine lunchen. Gezellig voor de kinderen om dan hun broertjes en zusjes uit andere klassen te kunnen zien. De eerste lunch werden we allemaal verwend door het bestuur en de schoolleiding met een heerlijke boterham met hagelslag, vlokken of vruchtenhagel. Stralende oogjes, blije gezichtjes. Verschillende ouders hadden daarvoor ook meteen hun handen uit de mouwen gestoken. De ouders kunnen gedurende de les in de kantine onder het genot van een kopje koffie ongedwongen met elkaar en bestuur en schoolleiding een praatje maken.

Tijdens de tweede lesdag hebben we als leerkrachten de ouders van onze eigen leerlingen in het fysieke klaslokaal kunnen ontvangen. Persoonlijk vind ik dat erg fijn, zo heb ik daar kunnen vertellen en laten zien wat we dit schooljaar van plan zijn, ook in de digitale Google Classroom. Voor mijn groep 3a is dat het beginnen met lezen en schrijven in het Nederlands. Omdat we ons bewust zijn van de hoge ambitie van deze doelstelling, vooral ook omdat de meeste kinderen in het Finse dagonderwijs nog naar de voorschool gaan, is de Nederlandse groep 3 van de NTC Polaris al jaren opgesplitst in twee leerjaren, 3a en 3b.

Daarnaast heeft de school dit schooljaar voor groep 3a en 3b een nieuwe lesmethode aan kunnen kopen: Lijn 3. Met gebruik van het digibordmateriaal van deze methode kunnen we de klanken en letters die opbouwen tot woorden en zinnen van de Nederlandse taal op een interactieve manier met de kinderen tot leven brengen.

De derde lesdag en de dagen daaromheen waren meteen van groot belang: we kregen de inspectie van de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) uit Nederland op bezoek. De inspecteur heeft in gesprek met schoolleiding, bestuur, ouders, leerlingen en leerkrachtenteam en door het bezoek aan fragmenten van lessen een indruk gekregen van hoe wij gezamenlijk op zaterdagen een veilig schoolklimaat creëren. Dat heeft geleid tot een mooie voldoende (de smaakjes waren onvoldoende of voldoende), waarmee wij voor de komende jaren weer aanspraak kunnen maken op een waardevolle subsidie en ondersteuning van de NOB.

Met de Kinderboekenweek die van 5 tot en met 16 oktober plaatsvindt en het vooruitzicht op onze culturele activiteiten, zoals het traditionele Sinterklaasfeest en de oranje gekleurde Koningsdag, hopen we er ook dit jaar weer voor de kinderen een mooi, leerzaam, gezond en veilig schooljaar van te maken.

Interesse in onze school? Neem een kijkje op de website www.ntc.fi.