Beste leden van de Nederlandse Vereniging in Finland,

Na een zeer geslaagd zomerkamp en een uitmuntende Zeeuwse-mossel dag is het alweer tijd voor de volgende activiteiten: de Algemene Ledenvergadering (ALV) alsmede aanvullende activiteiten (inclusief de viering van het Leidens Ontzet) op zondag 6 oktober 2019.

ALV

Alle leden van de vereniging worden uitgenodigd de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen. De ALV begint op zondag 6 oktober om 17.30 in Rupla Helsinginkatu 16 in Helsinki. Wederom zal het vanuit verschillende regio’s mogelijk zijn via Skype aan de ALV deel te nemen. Op deze manier kunnen ook leden in deze regio’s participeren; de ALV is tenslotte dé gelegenheid om uw stem te laten horen over het wel en wee binnen de vereniging.

De voorgestelde agenda voor de ALV is als volgt:

 1. Opening
 2. Verkiezing voorzitter en notulist van de vergadering
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Vaststellen van de legitimiteit van de vergadering
 5. Kiezen van de controleurs van de notulen en eventuele stemmentellers
 6. Samenvatting van secretariële zaken
 7. Samenvatting afgelopen jaar
 8. Programma van activiteiten 2020
 9. Presentatie en goedkeuring begroting 2020
 10. Presentatie en goedkeuring contributie 2020
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Activiteiten

Rondom de ALV worden er verscheidene activiteiten georganiseerd. Aanmelden kan hieronder of direct bij de regionale contactpersonen, te vinden op de website.
De eigen bijdrages voor de activiteiten kunnen overgemaakt worden op de NViF rekening FI83 2001 3800 4763 83 met gebruik van het referentienummer “viitenumero819 02114.

Jyväskylä- kookworkshop

In Jyväskylä wordt van 14.00 tot 17.30 een exotische kookworkshop georganiseerd onder leiding van Bhavani Ramamoorthi. Graag opgeven voor 1 oktober.

Adres:
Palokan yhtenäiskoulu,
Koivutie 5, Palokka

Aansluitend, terwijl de gekookte lekkernijen worden verorberd, zal verbinding worden gezocht met Helsinki voor de ALV.

De eigen bijdrage voor de kookworkshop bedraagt 7,50 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden.

Turku – bowlen

In Turku is er tussen 16.00 en 17.30 de gelegenheid om te bowlen bij de Kupittaan Keilahalli. Verzamelen om 15.45. Aansluitend zal vanuit de vergaderzaal in hetzelfde gebouw de ALV bijgewoond kunnen worden.

Adres: Kupittaan keilahalli
Turun Keilailuliitto ry
Kupittaankuja 1, 20520 Turku

Leden hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor het bowlen, terwijl niet-leden 5 euro betalen.

Oulu

In Oulu kan de ALV bijgewoond worden bij Aline Hubregtse – Jääli, Pekkalantie 40. Verzamelen vanaf 17:00.
Geen eigen bijdrage.

Helsinki – Leidens Onzet

Aansluitend aan de ALV beginnen we in Helsinki om ca. 19.00 met de traditionele viering van het Leidens Ontzet (de zogeheten “3 Oktober viering”).
Adres: Rupla
Helsinginkatu 16, Helsinki

We zien weer uit naar de Hollandse haringen, gesponsord door de Nederlandse Ambassade, die zo heerlijk smaken bij de ambachtelijk* bereide hutspot.

* “Op de originele of traditionele manier gemaakt, met individuele aandacht, persoonlijke vakbekwaamheid en ervaring” 😉

Voor de leden kost deelname aan het Leidens Ontzet 7,50 euro, van niet-leden vragen we 20 euro als bijdrage.


Hopelijk tot ziens op 6 oktober!

P.S. Mocht u de contributiebetaling voor dit jaar vergeten zijn kunt u dit alsnog voor de ALV corrigeren. Het bankrekeningnummer van de Nederlandse Vereniging in Finland is FI83 2001 3800 4763 83 (Nordea), of neem even contact op met de secretaris van de vereniging (secretaris@nederlandsevereniging.fi).

Voor diegene die van plan zijn te komen bij de ALV en een activiteit verzoeken wij vriendelijk voor 1 oktober laten weten dat je komt door het onderstaande formulier in te vullen: