Ondernemerscafé 28 oktober

Soitellaan en tijd om na te denken

Ondernemerschap betekent kansen zien en benutten, maar hoe doe je dat in een land waar de dienstensector een grote rol speelt, de taal bekendstaat als ´lastig´ en de markt tamelijk gesloten is?

Ruim vijftig Nederlandse ondernemers runnen een bedrijf in Finland. Van Ivalo waar Marctica Aviation Advisory is gevestigd tot de hoofdstad Helsinki en Björkholm Mökit Oy in de archipel van Turku, we hebben het hier over een afstand van negenhonderdtweeënvijftig kilometer, zijn Nederlanders actief in onder meer toerisme, catering, architectuur, grafisch ontwerp, mode, software, welzijn, luchtvaart en andere diensten en creatieve sectoren.

Nieuwkomers

Op 28 oktober vond alweer het derde ondernemerscafé plaats. Naast de vaste bezoekers konden we ook weer nieuwe bezoekers verwelkomen. Martijn Koster, eigenaar van Mohnsaft (https://www.mohnsaft.com/), een communicatiebureau, en Norbert Schalkx die een vaste baan bij een Finse fabrikant van bosbouwmachines heeft.

Naast zijn vaste baan geeft Norbert, die gespecialiseerd is in de Noordse korthoutmethode, als ZZP’er adviezen aan aannemers op het gebied van duurzame en efficiënte houtoogstmethodes, systemen en machines, zogenaamde “harvesters and forwarders”.

“Een harvester is een zelfrijdende houtoogstmachine die een boom in een arbeidsproces velt, snoeit, opmeet en in de gewenste afmetingen opzaagt. Een forwarder is een uitrijcombinatie die het opgezaagde hout verzamelt, het bos uitrijdt en het opstapelt langs de kant van een bosweg”, verduidelijkt hij het vakjargon.

We weten allemaal dat Finland met meer dan 75% bos het meest beboste land van Europa is en dat bosbouw in Finland van cruciaal belang is voor de nationale economie, maar dat een Nederlander in die sector werkt was nieuw voor de meeste bezoekers van het ondernemerscafé.

Gastspreker

Deze keer hadden we een gastspreker uitgenodigd om te praten over zakelijke communicatie en culturele verschillen tussen Finse en Nederlandse ondernemers. Toni Saaresto, een twintiger geboren in Finland en studerend aan de Universiteit van Amsterdam, legde ondermeer concepten als “the silent no” en “soitellaan” uit.

Soitellaan betekent letterlijk laten we gauw een keer bellen, maar figuurlijk zoiets als laten we elkaar een keer ontmoeten zonder dat daar concrete consequenties aan verbonden zijn. “Dit houdt in dat de belanghebbenden daarvoor actie moeten ondernemen”, onderstreept Toni.

Toni, die ervaring heeft met het Finse en Nederlandse bedrijfsleven, gaf aan dat Nederlanders vaak snel beslissingen nemen en dat Finse bedrijven meer tijd nodig hebben om tot beslissingen te komen. “Nederlandse bedrijven bewegen  snel, over het algemeen sneller dan Finse bedrijven”, verklaart hij.

Toni´s opmerkingen leidden al snel tot een geanimeerd gesprek met voorbeelden van onduidelijk conversaties tussen Nederlandse en Finse ondernemers en klanten.

Netwerken

Tijdens de discussie onderstreepte Toni het belang van het maken van connecties, ook in niet professionele settings. “In Finland hangt alles af van netwerken. Finnen kennen elkaar van school, hobbies en netwerkclubs. Waarom zouden zouden ze met outsiders in zee gaan”, daagt hij de deelnemers uit.

Ondergetekende (www.context-care.com) gaf aan dat outsiders soms iets te bieden hebben dat insiders niet hebben. En ook Wim van Arkitupa in Jyväskylä benadrukte dat als je wat te bieden hebt, de taal of cultuur niet zoveel uitmaakt.

Maar Sirpa, die Fins is en samen met haar dochter https://www.rivin.fi/  runt, onderstreepte het belang van netwerken in Finland.

Vragen vanuit het publiek

Ronald (www.exceltise.com) gaf aan dat het hem verbaasde dat Finnen nauwelijks vragen stellen tijdens voordrachten. Presentaties waar geen vragen worden gesteld, zijn vaak voor ons Nederlanders geen goede voordrachten”, stelt hij.

Toni legde uit dat het in Finland net andersom gaat. Als de presentatie goed is, hoeft niemand vragen meer te stellen”, verklaart hij droogjes.

De discussie zette iedereen aan het denken. Voor Norbert, die voor zijn bedrijf 100-150 dagen per jaar in het buitenland werkt, ‘is dit dagelijkse kost’. “De uitdaging is om tijdens het bouwen van vertrouwensrelaties het vermogen te ontwikkelen om je communicatiestijlen aan te passen aan je werkomgeving of land en de culturele achtergronden van je collega’s en/of samenwerkingspartners, zonder je eigen normen en waarden uit het oog te verliezen”, vertelt hij.

Tip voor de ondernemers

We vragen Toni een dag later per e-mail of hij nog tips heeft voor Nederlandse ondernemers in Finland. “Nederlandse ondernemers in Finland moeten zich ervan bewust zijn dat Finnen over het algemeen meer tijd nodig hebben om tot een besluit te komen”, schrijft hij. Als je wilt weten of Finse partners geïnteresseerd zijn, moet je goed kijken of er enige wederkerigheid in de informatie-uitwisseling is”, sluit hij zijn berichtje af.

Nederlandse Vereniging in Finland

Nederlandse mkb in Finland

Aaltje Bos

040-5812375

 

Ondernemerscafé: ondersteunen bij het realiseren van groei van Nederlandse ondernemers in Finland