les in turkuReeds acht jaar wordt er in Turku Nederlandse les gegeven aan kinderen vanaf 7 jaar met één of twee Nederlandse ouders. Dit wordt georganiseerd door de stad Turku onder de naam MAI-opetus (maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen opetus). In Turku zijn er op dit moment 24 talen waarin MAI-onderwijs wordt gegeven. Dit onderwijs is in eerste instantie bedoeld voor kinderen die op een school in Turku zitten en dan ook nog een school die valt onder de Turun kasvatus- ja opetustoimi (de Steinerschool en de internationale school vallen hier niet onder en betalen daarom niet mee aan het MAI-onderwijs). De meeste Nederlanders in Turku weten dat er Nederlandse les in Turku wordt gegeven en melden hun kinderen rechtstreeks aan. Het is echter ook mogelijk om dit via de school van het kind te doen. Momenteel zijn er 17 kinderen die de Nederlandse les volgen. De lessen vinden plaats op de vrijdagmiddag en dit jaar hebben we voor het eerst twee groepen, een voor kinderen van 7 – 12 jaar en een voor kinderen van 13 jaar en ouder.

Op dit moment komt bijna de helft van de kinderen van buiten Turku of van de Steinerschool. Deze kinderen tellen echter niet mee bij de officiële tellingen en dat is van groot belang omdat er officieel pas bij 12 kinderen een tweede groep gemaakt mag worden. Het is dus gewoon niet mogelijk om onbeperkt kinderen van deze scholen in het klasje op te nemen. Door enige creativiteit en medewerking van de verantwoordelijke persoon in Turku is het dit jaar gelukt twee groepen te krijgen. Dat was hard nodig want in de praktijk is het onmogelijk les te geven aan 17 kinderen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar die ook nog eens op verschillende niveaus het Nederlands beheersen.

De lessen zijn onderverdeeld in drie blokken. Een algemeen blok waarbij de kinderen aan de hand van een thema zoveel mogelijk zelf aan het woord komen (en andere kinderen Nederlands horen praten, ook erg belangrijk en stimulerend). Het tweede blok bestaat uit taaloefeningen. Ieder kind doet deze oefeningen op zijn of haar eigen niveau. De taaloefeningen bestaan uit spellings- en woordenschatoefeningen (de methodes Zelfstandig Spellen en Zin in Taal) en begrijpend lezen (Nieuwsbegrip- teksten). Het laatste blok (zo’n 20 minuten) bestaat uit het kijken van een film danwel serie, waarbij geput wordt uit het rijke en kwalitatief zeer goede aanbod van Nederlandse jeugdfilms.

Het is erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar de Nederlandse les komen. Er hangt dan ook een vrij ongedwongen sfeer, waarbij nooit uit het oog verloren wordt dat de kinderen in hun vrije tijd aan het eind van een meestal zware schoolweek naar de les komen. Tijdens de anderhalf uur Nederlandse les per week leren de kinderen geen Nederlands. Dat doen ze als het goed is thuis. De Nederlandse les dient ervoor deze kennis uit te breiden en ook om de kinderen te laten zien dat ze niet de enigen zijn met een tweede taal waarmee ze af en toe worstelen. Aan de Nederlandse ouders zelf is het om hun kinderen veel Nederlands aan te bieden. Dus uitsluitend Nederlands praten met je kind, veel voorlezen en als het lukt je kind ook zelf laten lezen (ook de Nederlandse jeugdliteratuur staat op een zeer hoog peil) en gebruik maken van de computer (via uitzending gemist zijn zeer veel kinderprogramma’s te zien, je kan er bijvoorbeeld een gewoonte van maken de laatste 15 minuten voor het tanden poetsen een Nederlands programma te kijken). Kortom, en dat kan ook gezien worden als het motto van de Nederlandse les in Turku: Nederlands is leuk!