Op 25 maart staat de jaarlijkse ALV weer op het programma. Als belangrijkste onderdeel dit jaar is de bestuurswisseling.

Omdat zowel de voorzitter, de secretaris, als de penningmeester hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen, zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wij hopen dat we daarna weer een nieuw team kunnen samenstellen vol met frisse nieuwe ideeën voor de toekomst.

Meld je belangstelling via ALV@nederlandsevereniging.fi

 

Tot ziens op 25 maart (precieze locatie en tijd worden nog bekend gemaakt)

 

Het bestuur