Voorwoord Maart 2023

Afgelopen januari hadden we onze langverwachte lustrumreis naar het noorden van Lapland. Het werd een fantastisch mooie reis, waarbij naast alle avonturen de saamhorigheid en gezelligheid van de groep, zowel onder de kinderen als onder de volwassenen, er bovenuit stak. Het was onze eerste activiteit zo noorderlijk, de eerste activiteit die een week duurde, en de eerste activiteit die ons verenigingsblad het Noorderlicht de volle eer aandeed.

Read More

Nieuws van de ambassade

Graag houden wij u op de hoogte van nieuws en activiteiten van de Nederlandse ambassade in Finland.

Nieuws van de ambassade

Oude nummers:

Vaste schrijvers:

Thijs Feuth

Thijs Feuth (Nijmegen, 1981) is schrijver, arts en marathonloper en woont in Turku. Van hem verschenen ‘Zwarte ogen’ en ‘Achter de rug van God’ bij uitgeverij De Arbeiderspers.

‘De Laplandreis’ – Fotocollage

Een sfeerimpressie van de lusrtrumreis Opzoek naar het Noorderlicht!

Read More


Kaart Laplandreis – Joanneke

Een grafische weergave van de Laplandreis

Read More


Aurora Song

Een muzikale expressie van de lustrumreis van de NviF

Read More


Wintermiddag op de NTC Polaris de Nederlandse school in Finland – Een sfeerimpressie

Op 11 februari was het weer tijd voor de traditionele wintermiddag op de Nederlande school in Finland

Read More


Nieuws van de ambassade Maart 2023

Graag houden wij u op de hoogte van nieuws en activiteiten van de Nederlandse ambassade in Finland.

Read More


Finland Ice Marathon 2023 in Kuopio

Op zaterdag 25 maart stond het jaarlijkse schaatsevenement in Kuopio weer op het programma. Er komt altijd een plukje Nederlanders op af en dit jaar, misschien doordat mensen na corona weer volop willen reizen, kon de noordelijke Finse plaats ook talloze internationaliteiten begroeten, van Engeland en Ierland tot Amerika en Japan. Het blijft echter kleinschalig en de glorietijden, toen het voor vooral de Nederlanders bekenstond als dé alternatieve elfstedentocht (nu op de Weissensee in Oostenrijk), liggen hier al lang achter ons. Het gevolg daarvan is ook dat de organisatie dit jaar voor het eerst had besloten om de 200 km te schrappen, omdat het organiseren ervan te veel vergde en de hoeveelheid deelnemers (en niet te vergeten finishers) niet in verhouding stond tot al deze inspanningen.

Read More


Oplossen in de mist

Ondanks het hevig schudden van de kar over de gesmolten en opnieuw opgevroren drab, waar voeten en wielen een grillig reliëf in hebben aangebracht, is onze kleine Aleksis in slaap gevallen, met zijn hoofd rechtop. Zijn nekspieren vangen de schokken op. Het is eind februari, de rivier is opnieuw in ijs verpakt, maar de oevers zijn zo goed als sneeuwvrij. In Turku is de winter als NEC in de eredivisie: een enkele keer denk je dat het wat wordt, maar het wordt het nooit helemaal.

Read More


Mkb’er in de spotlight: Sirpa Vänttinen-van Rij en Sanja van Rij

In deze editie het verhaal van ondernemers Sirpa Vänttinen-van Rij en Sanja van Rij

Read More


Niemandsland

Vóór de ALV in 2022 hadden we een videoconferentie met elkaar over twee boeken, waarvan het tweede nu vooral mijn belangstelling heeft. Het ging over poolreizigers, daar heb ik al jong aandacht aan besteed en veel over gelezen, over Shackleton, Amundsen en Scott bijvoorbeeld. Boeiend bleef het altijd. Het boek waar ik op doel is geschreven door Adwin de Kluyver. Het heet 'Niemandsland' en heeft als ondertitel: 'Een antarctische ontdekkingsreis'. Niet dat De Kluyver zelf een ontdekkingsreiziger is, althans niet in de directe betekenis van het woord, want het de Noordpool en de Zuidpool met het gebied er omheen zijn al meer dan een eeuw geleden ontdekt en worden uiteraard nog steeds door groepen vakmensen bestudeerd en beschreven. Ook politici hebben er meer dan normale interesse voor, zoals ook wel te verwachten is, want zulke belangrijke zaken worden meteen een belangrijk onderdeel van de politiek van vele landen. Want de mens wil niet alleen maar steeds meer weten, maar vooral ook de wereld beheersen, vaak politiek en economisch, maar niet alleen!

Read More


Het verfinsen van een Hollander

Op die oude buizenradio's stond altijd Hilversum aan en juist dat is de plaats waar ik mijn eerste levenslicht mocht zien, eind 1950. Onze kinderrijke familie moet maar op een bepaalde manier dankbaar zijn aan ene heer Stalin ...Vader Jan Schepel vertrok namelijk tijdens de Finse winteroorlog naar Finland met het Hollandse Rode Kruis en opereerde er, als teamchirurg, talloze gewonde soldaten. Moeder Rauha werkte als hoofdverpleegster en al in juni 1940 trouwden zij in de kerk van Töölö. 

Read More


Nieuwjaarsreceptie NviF – Verslag

Dit jaar een late receptie in Villa Kivi aan de rand van de Töölö-baai in Helsinki. Eindelijk kunnen we met voorzichtigheid het mondkapje achterwege laten. Het kan weer hopen we.

Read More


Zoek de zeep

Als chauffeur, op de vertrekdag het huurbusje gehaald, en bij de verzamelplek was het meteen raak. Opeens zat mijn bus vol met jongelui. Voor hen was het natuurlijk een kleine ramp om 4 dagen bij hun ‘saaie’ ouders in een busje te zitten, dus bezetten zij gezamenlijk mijn busje! Teija kon er nog maar net bij. Maar ja, die had een plaats gereserveerd. Toen ik mijn wifi deelde was het feest helemaal compleet. En ik, ik mocht vier lange reisdagen genieten van jullie kinderen. En genoten heb ik, van alle kinderen in mijn bus. Hoe is het mogelijk dat zij vier reisdagen zonder te klagen samen liedjes hebben geluisterd, filmpjes hebben gekeken en enorm veel hebben gekletst. ‘Zoek de zeep’ van Ernie en Bert werd onze hit die luid meegezongen werd.

Read More


Noorderlicht door Sibe

Het Noorderlicht door Sibe

Read More


Het Noorderlicht

Ons magazine Noorderlicht bestaat sinds 1994 en wordt 4 keer per jaar uitgegeven. Het blad bevat naast verenigingsnieuws, een grote verscheidenheid aan bijdragen met betrekking tot Nederland en Finland.

Eigen bijdragen van leden worden zeer op prijs gesteld. Dat hoeven geen hoogdragende literaire geschriften te zijn, maar kunnen gaan over heel gewone dingen, zoals:

  • wonen en werken in Finland
  • Finse/Nederlandse burocratie
  • tweetalige opvoeding van kinderen
  • relaties met een Fin(se) (familie)
  • het aanleggen van satelliet tv
  • Finse natuur
  • hotels houden in Finland

Het Noorderlicht wordt per 1-1-2019 niet meer verstuurd. Oudere nummers kunnen via de linker tabel als pdf worden gedownload.

Kopij

Kopij voor het Noorderlicht kunt u per email versturen naar onderstaand adres. Normaal gesproken zijn de sluitingsdata op de 1e maart, juni, september en december.Tabellen/grafieken, plaatjes, foto’s en tekeningen zijn ook van harte welkom; deze kunnen indien mogelijk digitaal worden opgestuurd. Als u ze per post wilt versturen moet u even contact opnemen met de redactie.

Redactie

Naam Positie
Michel de Ruyter Hoofdredacteur
Kasper De Ruyck Vormgever
Peter Starmans Schrijver
Thijs Feuth Columnist