Het Noorderlicht

noorderlichtOns clubblad Noorderlicht bestaat sinds 1994 en wordt 4 keer per jaar uitgegeven. Het blad bevat naast verenigingsnieuws, een grote verscheidenheid aan bijdragen met betrekking tot Nederland en Finland.

Eigen bijdragen van leden worden zeer op prijs gesteld. Dat hoeven geen hoogdragende literaire geschriften te zijn, maar kunnen gaan over heel gewone dingen, zoals:

  • wonen en werken in Finland
  • Finse/Nederlandse burocratie
  • tweetalige opvoeding van kinderen
  • relaties met een Fin(se) (familie)
  • het aanleggen van satelliet tv
  • Finse natuur
  • hotels houden in Finland

Het Noorderlicht wordt per 1-1-2015 alleen nog  als pdf naar de leden verstuurd. Oudere nummers kunnen via de linker tabel als pdf worden gedownload. 

Kopij

Kopij voor het Noorderlicht kunt u per email versturen naar onderstaand adres. De eerstvolgende sluitingsdatum staat vermeld in het laatste nummer. Normaal gesproken zijn de sluitingsdata op de 1e maart, juni, september en december.

Tabellen/grafieken, plaatjes, foto's en tekeningen zijn ook van harte welkom; deze kunnen indien mogelijk digitaal worden opgestuurd. Als u ze per post wilt versturen moet u even contact opnemen met de redactie. Plaatjes en foto's worden zwart-wit afgedrukt, bekijk plaatjes daarom eerst in grijsschaal voor ze op te sturen.

Redactie

Naam Positie Telefoon
Michel de Ruyter Hoofdredacteur
Dave Bekkema Vormgever
Suzanne Buurman Columnist