Beste Leden van de NViF,

Per 25-5-2018 is binnen de EU de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (EU 679/2016) van kracht. De verordening bevat nieuwe regels en verplichtingen om de bescherming van persoonsgegevens en privacy te verbeteren. Ook de Nederlandse Vereniging in Finland zal deze regels moeten implementeren.

1. Op dit moment hebben wij van u, en als u gezinslid bent ook van uw familieleden, naam en adresgegevens (voornamen, achternamen, adressen, telefoonummers en emailadressen).

Deze gegevens worden beheerd door de secretaris in ons electronische ledenbestand, dat alleen binnen het bestuur electronisch wordt gedeeld. Uw gegevens worden door het bestuur gebruikt om het lidmaatschap te controleren bij evenementen, de contributiebetalingen te controleren, en om contact te zoeken als uit controle blijkt dat de contributie niet betaald is.

2. Uw emailgegevens worden op ons finse webdomein (via https://www.webhotelli.fi) in emaillijsten geplaatst, zodat u 4 x per jaar ons verenigingsblad kunt ontvangen, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en evenementen (o.a. door middel van een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief).

3. De penningmeester en de voorzitter hebben via de bankrekening tevens toegang tot bankgegevens (o.a. het rekeningnummer vanaf waar de contributie wordt betaald), Deze worden niet ergens anders opgeslagen. Ook de kascontrolecommissie, van wie de leden zijn gekozen op de Algemene Ledenvergadering krijgen inzicht in de betalingsgegevens.

Wij delen de onder nummer 1-3 genoemde persoonsgegevens niet met derden.

4. Via onze website en onze fotosite (https://nvif.picturepush.com/) publiceren wij foto’s van evenementen met leden en deelnemers die daarvoor toestemming hebben verleend.

Wij gaan ervan uit dat u als lid toestemming verleent uw gegevens op deze wijze te gebruiken.

Uw gegevens worden binnen drie maanden verwijderd indien u uw lidmaatschap opzegt. In het geval dat u wordt geroyeerd als lid (bijvoorbeeld vanwege het niet betalen van de contributie) worden uw gegevens binnen 1 jaar verwijderd.

Wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen (bijvoorbeeld foto’s) dan kunt u altijd contact zoeken met onze secretaris (secretariaat@nederlandsevereniging.fi) die dan binnen 1 maand zal antwoorden.