Reclame en Sponsoring

De Nederlandse Vereniging in Finland biedt verschillende mogelijkheden waarmee men kan adverteren. Als u geïnteresseerd bent neem dan contact op met de voorzitter.

Tarieven

Sponsoring & Advertenties

De tarieven voor advertenties op de website worden momenteel herzien. Neem gerust contact op met de voorzitter voor sponsoring.