Over NViF

Algemeen

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van contacten en aktiviteiten voor de Nederlanders in Finland. De voertaal is Nederlands. De vereniging geeft vier keer per jaar het Noorderlicht uit. Het bestuur wordt jaarlijks gekozen of herkozen. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement.

Leden

De Nederlandse Vereniging in Finland bestaat uit ongeveer 200 leden, waarvan zo’n 100 gezinnen. Zij vormen een bonte verzameling van geëmigreerde Nederlanders, verfinste Nederlanders, vernederlandste Finnen, tweede generatie Nederlanders, gepensioneerden en studenten, maar de meeste leden zijn naar Finland gekomen omdat ze getrouwd zijn met een Finse. Dat laatste werd ook opgemerkt door H.M. Koningin Beatrix in haar toespraak tot de Nederlanders in Finland tijdens haar receptie voor de Nederlanders in Kalastajatorppa op 1 juni 1995:

“Ik zie dat er behalve de mooie natuur, ook nog andere redenen zijn om naar Finland te verhuizen”.

hollapset klein

Nederlandse kinderen in Finland begroeten H.M. Koningin Beatrix en president Martti Ahtisaari (Foto: Matti Kaltokari, 1 juni 1995).

Algemene Ledenvergadering

ambassade tvDe algemene ledenvergaderingen van de vereniging worden jaarlijks in maart en oktober gehouden, meestal volgend op een activiteit. In maart worden zaken behandeld zoals: presentatie van het jaarverslag, financieel verslag, verslag kascommissie (schriftelijke verklaring), verantwoordelijkheidsverklaring zittend bestuur, verkiezing nieuw bestuur, verkiezing kascommissie.

In oktober worden zaken behandeld zoals: presentatie en goedkeuring van het budget voor het aankomend jaar, presentatie van de voorgenomen activiteiten voor het aankomend jaar, vaststelling van de contributiebijdrage voor het aankomend jaar. Daarnaast worden ook andere zaken behandeld, indien deze vroegtijdig (tot drie weken van te voren) voor de aanvangsdatum van de ledenvergadering aan het bestuur bekend zijn gemaakt.

buffet

Geschiedenis

De verenigingsaktiviteiten zijn begonnen in 1937 toen Philips in Finland met een dochterbedrijf begon. De eerste Philips directeur, consul Spaens, huurde ook op zaterdag 7 december 1946 de ronde zaal van het hotel Seurahuone voor de sinterklaasviering. Sinterklaas werd toen gespeeld door Pater Robert de Caluwe († 2005), het eerste erelid van de vereniging. Pater Robert de Caluwe heeft sinds 1940 in Finland gewoond en hij heeft oa. naam gemaakt met zijn iconen, iconenverzameling, en portretten van de heraldiek.

(Lees hier meer over over de oprichting)