Is er hier iemand die in Finland woonachtig is en voor een Nederlandse werkgever werkt?

Vragen & AntwoordenCategorie: Algemene vragenIs er hier iemand die in Finland woonachtig is en voor een Nederlandse werkgever werkt?
webmaster Medewerkers gevraagd 6 jaar geleden
1 antwoorden
dave Medewerkers beantwoord 6 jaar geleden

Walter Lodewijk zei: Inkomsten uit b.v. Nederland worden opgeteld bij eventuele inkomsten in Finland en over het totaal betaal je belasting. Aangenomen dat je over de 65 bent hoef je volgens mij hier geen sociale lasten te betalen. (Wettelijk geregelde lasten zijn: persioens-, ongevallen-, ziekte- en werkeloosheid verzekeringen). Die 65 jaar kan in sommige gevallen 67 zijn.