Hutspot Haringen en “Korenwijn”

Dit gaat niet over een recept om hutspot te maken. Nee, het gaat om het gebruik ervan, dat wil zeggen het nuttigen van hutspot, haringen, berenburg en jenever. U leest het goed, geen echte korenwijn – een speciale soort jenever dat niet door Alko wordt verkocht, alhoewel het volgens de traditie er wel bij hoort als Leidens Ontzet gevierd wordt. Bij de Nederlandse Vereniging is het inmiddels traditioneel geworden om de algemene ledenvergadering te combineren met het Leidens Ontzet. Al sinds de negentiger jaren wordt dit naar mijn weten zo geregeld om het nuttige met het aangename samen te voegen. De locatie is ook dit jaar weer in een zaal van de vrijwillige brandweerkazerne in Espoo.

We beginnen met een lezing van Aaltje Bos, en gebruik makend van de optie online Teams vergaderen vanuit Oulu geeft zij ons inzicht over “Vijf mythes over eenzaamheid en het belang van een hechte gemeenschap” gevolg door een discussie, wat voor de online deelnemers wat moeilijk is om de vragen uit de zaal te horen, want een microfoon ontbreekt, en wordt vervolgens door Guido opnieuw verwoord.

C6d_61518

Na een korte pauze begint de algemene ledenvergadering waarin de nodige besluiten worden genomen en inzicht wordt gegeven wat het bestuur in de komende jaar wil gaan doen. Meer daarover staat in de notulen. ( https://www.nederlandsevereniging.fi/officieel/2022%20-%20ALV%20oktober%20Notulen.pdf). Sabine Van Roten wordt bedankt voor haar inzet in het bestuur nu zij het bestuur verlaat. Tijdens de vergadering worden we onthaald op bitterballen om de mogelijk saaie onderwerpen wat te onderbreken.

 

De vergadering duurt iets langer dan voorzien en de gasten voor het Leidens Ontzet druppelen al naar binnen. Niet lang daarna worden de borden, bekers, pannen en schalen naar binnengebracht en kan het Leidens ontzet beginnen, helaas is dit geen online event. De hutspot is tijdens de vergadering in de keuken geprepareerd. De opgediende haringen zijn gesponsord door de Nederlandse Ambassade, met dank. De hutspot, de haringen en een borrel, en natuurlijk de onderlinge gezellige gesprekken maken het feest compleet. Om ook naderhand wat van de Nederlandse cultuur te genieten is er een selectie van boeken uit de bibliotheek van de vereniging neergezet om te lenen.

Om enigszins de sfeer weer te geven zijn er foto’s gemaakt om dit schrijven te omlijsten.

Arie Oudman