De uitdaging

Na 15 artikelen is de tijd aangebroken om de uitdaging, de vereniging een frisse wind te bezorgen, over te dragen aan een nieuwe voorzitter. Aan het eind van deze maand maart valt mijn hamer stil. Met heel veel plezier denk ik aan de afgelopen vier jaar terug.

Het startpunt in maart 2014, was zeker een hele uitdaging. Een gemengd bestuur, bestaande uit oude getrouwen zoals Frank 1, Onno, Machiel, Jelmer, Suzanne en nieuwe gezichten zoals Frank 2 en ondergetekende, werd langzaam een team. Er zat nagenoeg niks meer in de kas en dus moesten eerst wat administratieve en financiële taken worden aangepakt. Dat lukte goed, het aantal leden nam weer toe, de inkomsten verdubbelden, het jaar werd positief afgesloten en er zat weer geld in de kas. Daarmee konden we nieuwe activiteiten op de kalender zetten.

In 2015 organiseerden we een kleine 25 activiteiten. Hoogtepunt werd het kookcafé (de Finse rijsttafel) waar Eric de lat hoog legde voor toekomstige evenementen. De kwaliteit van de catering in eigen beheer nam vanaf dat moment snel toe. Daarnaast werd succesvol contact gelegd met nieuw sponsoren. Het ledenbestand bleef stabiel, we namen het Noorderlicht onder de loep en brachten wijzigingen aan in de opzet en de verspreiding (per 2016 digitaal). Dat vereenvoudigde enorm het takenpakket rondom het Noorderlicht en de diverse problemen (de drukker verstuurde eens een versie van 3 maanden oud) behoorden tot het verleden. Het jaar werd wederom ruim positief afgesloten.

In 2016 werd geconsolideerd. De vereniging draaide soepel, het ledenbestand nam licht toe, wederom een kleine 25 activiteiten stonden op de kalender, waarbij de volgende eruit sprongen. De kwartaalborrels werden goed bezocht, de ALV in de mijn van Lohja werd een spannende gebeurtenis en de nieuwjaarsreceptie, de viering van het Leidens Ontzet en Koningsdag door heel Finland werden beter bezocht dan ooit. We deden enkele sportdagen tussendoor en bezochten ook nog Tamminiemi. Het jaar werd afgesloten met de vele sinterklaasfeesten en de traditionele kerstviering.

2017 werd een bijzonder jaar voor ons waarin we het 100-jarige bestaan van Finland, Koningsdag in de residentie en het 80-jarige jubileum van de vereniging vierden.

Als ik 2017 hier mag samenvatten dan komen bij mij de woorden feestelijk en krimp naar boven. Feestelijk vanwege de goed geslaagde vieringen. Maar na drie jaar bescheiden groei liep het aantal leden toch ineens met een kleine 10% terug. En daarmee zijn we eigenlijk terug bij waar we begonnen zo medio 2014. De terugloop is niet dramatisch natuurlijk. Het kan eens zo zijn. We zijn een gezonde vereniging met een grote groep loyale leden. Maar het is wel iets om in de gaten te houden natuurlijk.

Daarnaast viel het op dat er, behalve voor de grotere evenementen (80-jarige bestaan, Koningsdag, Suomi100), ook wat minder animo te bespeuren was voor andere bijeenkomsten, inclusief de kwartaalborrel. We sloten 2017 financieel af met een negatief resultaat, maar dat was zo gepland en de reserves zijn ruimschoots opgebouwd in de afgelopen 3 jaar. De vereniging heeft een ruime kas, is financieel gezond en kan een stootje hebben. Een fijne basis voor het komende bestuur om de uitdaging aan te gaan.

Gedurende dit voorjaar zijn er weer wat kleinschalige activiteiten. De ALV volgt op een cursus oesterzwammen kweken op koffieprut, medio april organiseert Adriaan een avond klaverjassen om te voorkomen dat deze hobby uitsterft. En daarna wordt de aandacht opnieuw gericht op de organisatie van Koningsdag-vieringen door heel het land. De aanmelding (verplicht) voor dit evenement verloopt via onze nvif-website vanaf medio maart.

Straks op 25 maart vindt de algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Het huidige bestuur treedt af en er zullen een aantal wijzigingen optreden. Wil je meepraten, kom dan langs. Welkom! Iedereen krijgt de mogelijkheid feedback te geven en ideeën te delen. Heb je een voorstel? Wij luisteren graag en nemen de uitdaging graag aan om de vereniging blijvend te stimuleren.

Ik dank jullie allemaal voor jullie inzet en samenwerking de afgelopen tijd. En ik wens iedereen een fantastisch nieuw jaar toe.

Met een groet,

Michael