Muhkea paketti läpi valtuustossa

Sallan kunta ryhtyy panostamaan voimakkaasti matkailuun. Maanantaina pidetyssä valtuuston kokouksessa hyväksyttiin paketti, jolla tähdätään Sallatunturin matkailunmerkittävään vauhdittamiseen. Paketin toteutuminen merkitsee kunnanjohtaja Kari Väyrysen mukaan sitä, että kunta saa runsaan miljoonan euron investoinneilla ja lainojen takauksilla vauhtiin kehityksen, joka jo nyt hyväksyttyjen periaatteiden mukaan merkitsee käytännössä noin viidentoista miljoonan euron investointeja vielä vuosikymmenen loppuun mennessä. Matkailupaketin hyväksyminen vei aikaa noin neljä tuntia. Vasemmistoliiton muutama valtuutettu harasi vastaan ja heitä säesti kokoomuksen kaksi valtuutettua, mutta keskustaenemmistön johdolla kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin. Tarvittiin vain muutama äänestys ja asia oli sillä selvä.

Valtuutettuihin valoivat uskoa ennen päätöksen tekoa Sallan matkailukoordinaattori Bart Braafhart ja kunnanjohtaja Kari Väyrynen. Braafhart valisti valtuutettuja siitä, kuinka hollantilaismatkailijoiden määrä on vuosien myötä kasvanut. Väyrynen taas muistutti, että nykytilanteessa pohjoisen kunnilla ei ole paljon mahdollisuuksia ja kamppailua on käytävä kaikin keinoin.

– Meillä on jo nykyisin 120 matkailun suoraa työpaikkaa ja kerrannaisvaikutukset ovat mittavat, Väyrynen muistutti. Kunnanjohtajan mukaan on vain haave, että pieniin pohjoisiin kuntiin saadaan merkittävästi tuotantoa, joten leipää on revittävä sieltä, mistä sitä on mahdollista saada, kuten matkailusta. Vasemmistoliiton Olli Saariniemi arvosteli sitä, että hankkeita ajetaan läpi niin hirvittävällä kiireellä. Hän esittikin asioita pöydälle ja sai kannatusta ryhmätoveriltaan Matti Salmijärveltä. Kunnanjohtaja Väyrysen vastaus oli yksiselitteinen. Tällaiset asiat eivät hänen mukaan turhaa jahkailua odota.

Tunturiin uudet tuulet

Paketin käsittely alkoi rinnepalvelujen kehittämisellä. Nyt tehtyjen päätösten mukaan Sallan kunnan pääosin omistama Kaunisharju Oy hankkii haltuunsa rinneliiketoiminnan. Yhtiön muut osakkaat ovat Koillis-Lapin Sähkö Oy (21%), Holiday Club Finland Oy (10%) ja Sallan Tunturipalvelut (10%). Rinnetoiminnot siirtyvät yhtiölle Sallan Tunturipalvelut Oy:ltä, joka aikoo vastedes keskittyä majoitus- ja ravitsemustoiminnan kehittämiseen.

Kunta luovuttaa apporttina Kaunisharju Oy:lle Sallatunturin rinnepalvelutalon ja myy lumetusjärjestelmän. Lisäksi kunta antaa valtuuston päätösten mukaisesti takaukset yhtiön miljoonan euron lainoille sekä luotolliselle shekkitilille. Sallan Tunturipalvelut Oy sitoutuu puolestaan kahden vuoden aikana investoimaan majoituskapasiteetin lisäämiseksi ja kylpylän rakentamiseksi yhteensä noin kolmen miljoonan euron arvosta. Yhtiö ostaa lisäksi investointeja varten kunnalta tontin 40 000 eurolla. Sallan kunta sitoutuu valtuuston päätöksellä sijoittamaan tekemään vuosina 2005 – 2008 mittavia investointeja koko tunturialueen kehittämiseen. Yhteissumma on reilut miljoona euroa.

■ Hollantilaisen Pan Parks Accommodationin Gerben Weening (vas.) selvitteli yhtiönsä mökkikylän rakennussuunnitelmia Hautajärvelle. Sallan elinkeinoasiamies Juha Aatsinki ja Hautajärven kyläpäällikkö Kalevi Loisa olivat tyytyväisiä arkkitehti Anne Mäkisen suunnittelukiireisiin, samoin Niitselyksen vanhan rajavartion matkailuyrittäjä Leo Akola ja Sallan kunnan matkailukoordinaattori Bart Braafhart.(12.3.2004)

Panostuksia tulevaisuuteen

Kunnanvaltuuston myönteisten päätösten jälkeen kunnan- johtaja Kari Väyrynen julkisti tiedotteen, jossa kuvaillaan Sallatunturin kehityksen vauhdittamista. Sallan Tunturipalvelut toteuttaa tiedotteen mukaan jo tulevana kesänä 100 vuodepaikan laajennuksen. Seuraavana kesänä tulee 100 vuodepaikkaa lisää ja lisäksi rakennetaan Revontuli-kylpylä. Kuntavetoiselle yhtiölle Kaunisharju Oy:lle siirtyneitä rinne- ja hissitoimintoja kehitetään myös. Uusi lastenmaa saa jo tulevana kesänä teleskooppihissin, naruhissin ja luistinradan. Hissejä ja lumetusjärjestelmää kunnostetaan ja kesällä 2010 rakennetaan eturinteiltä tunturin yli itärinteille menevä molempiin suuntiin nostava suojakuvuilla varustettu istumahissi. Holiday Club Finland rakentaa lomaosakkeita vuoteen 2008 mennessä yhteensä 500 kerrosneliötä. Koillis-Lapin Sähkö tekee puolestaan uuden suurjännitelinjan sähkön saannin turvaamiseksi.

Sallan kunta panee käyntiin

Sallatunturin ja koko Sallan matkailun 5 – 15 vuoden strategian. Jo tulevana kesänä alkaa aluelämpöverkon rakentaminen. Sallan Poropuiston kokouskäyttöä vauhditetaan korjausinvestoinneilla. Leirintäalueen tasoa nostetaan ja tunturiin tehdään yhteishankkeena ekumeeninen kappeli. Hautajärvelle Metsähallituksen luontotuvan yhteyteen rakennetaan kesällä 2006 hollantilaisomisteinen mökkikylä, johon tulee 250 vuodepaikkaa.

Courtesy: Lapin Kansa https://www.lapinkansa.fi/
Mauno A.Virtanen