Samenvatting ALV d.d. 27-03-2022

Maart jongsleden was onze “virtuele” lente-ALV in combinatie met wederom een zeer geslaagde boekbespreking vanuit de Broese boekhandel in Utrecht.

Belangrijkste besluit op de ALV was de installatie van het nieuwe bestuur en de goedkeuring van de financiën van voorgaand boekjaar 2021. We hebben één nieuw bestuurslid, te weten Bonnie Nilhamn-Kuosmanen (zie ook https://www.nederlandsevereniging.fi/over-nvif/bestuur/#secretaris). Zij heeft het secretariaat van Mirjam Bilker-Koivula overgenomen. Mirjam zijn we bijzonder erkentelijk voor haar toegewijde inzet de afgelopen jaren en we zijn blij met Bonnie in ons nieuwe bestuur.

De financiën en het jaarverslag zijn in orde bevonden. De vereniging is in goede en financieel gezonde staat (zie https://www.nederlandsevereniging.fi/officieel/2022%20-%20verslag%20kascommissie%202021.pdf). Een overzicht van het financieel jaarverslag alsmede de contributie voor dit boekjaar zijn terug te vinden in de notulen en de presentatie van de ALV. Voor verdere informatie:

Op de ALV is ook uitgebreid het geplande lustrum besproken. Dit jaar bestaan we 85 jaar, dus ons 17e lustrum wordt gevierd. We gaan ter ere hiervan een roadtrip door het hele land maken met als hoogtepunt het Noorderlicht in Inari. Dit is in week 1 van januari 2023. Er zijn al meer dan 25 aanmeldingen en de mensen woonachtig in Lapland zullen er ook bij zijn. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten, van waar dan ook in Finland. Aanmelden kan hier:

Ook voor het zomerkamp zijn we in het Noorden. Deze keer in Oulu, na afgelopen jaren in de regio’s van Tampere, Turku en Jyväskylä te zijn geweest. Het kamp is van 5 t/m 7 augustus. Ook hiervoor zijn er al een mooi aantal aanmeldingen, maar er is zeker nog plaats voor meer. Voor meer informatie:

Guido Nuijten