Als je voor meer dan 3 maanden naar Finland verhuist in verband met werk of familiebanden, zorg dan zo snel mogelijk voor de onderstaande papieren. Veel informatie vind je ook op de site Suomi.fi (Finland Public Services).

Deze informatie is geen garantie voor het verkrijgen van een EU verblijfsvergunning. Pas wanneer deze verblijfsvergunning is verkregen en bij het Maistraatti een permanent Fins adres geregistreerd is kan een persoon eventueel recht hebben op een uitkering, welke pas dan aangevraagd kan worden bij KELA.

 

Als je in Finland tijdelijk gaat studeren als student, regel dan de ziektekostenverzekering in Nederland. Het KELA en de maistraatti gaan ervan uit dat je hier tijdelijk bent en dus krijg je geen sofi-nummer, ook al kan dat “tijdelijk” bij sommigen jaren duren.

1. POLIISI (politiebureau): Aanvraag van de ETA-kaart (verblijfsvergunning, oleskelulupa); meenemen: identiteitsbewijs, 2 pasfoto’s, woonadres in Finland.
2. MAISTRAATTI (bevolkingsregister): (1) Aanmelden van adreswijziging; meenemen: bewijs van laatste woonplaats in Nederland. (2) Aanvraag van een (tijdelijk) Fins sofi-nummer (=henkilötunnus).
3. PANKKI (bank): Openen van een bankrekening.
4. KELA-kantoor: Aanvraag van de KELA-verzekeringskaart (meenemen: verblijfsvergunning en Fins sofinummer).

KELA betekent Kansaneläkelaitos en verzorgt de verplichte zorgverzekeringen. Zonder ingeschreven te staan bij de KELA ben je niet in Finland verzekerd tegen ziektekosten! Je hebt met KELA te maken als je ziek wordt, als je met zwangerschapsverlof wilt, als je met pensioen gaat, als je werkloos wordt, als je huursubsidie wilt krijgen, als je een studiebijdrage wilt krijgen, enzovoort…

5. VEROTOIMISTO (belastingkantoor): Aanvraag van een verokortti (belastingskaart).
6. TYÖVOIMATOIMISTO (arbeidsbureau): Eventueel aanmelden voor werk.
7. …En tenslotte pas als alles geregeld is: uitschrijven uit NEDERLANDS BEVOLKINGSREGISTER bij gemeente van laatste woonplaats in Nederland.

Het verkrijgen van deze papieren duurt in de praktijk meerdere weken tot enkele maanden.

8. Eenmaal een baan? Meld je zo snel mogelijk aan bij een AMMATTILIITO(vakbond)!