AERDENHOUT, door Arnold Pieterse

Hier voor me ligt het net verschenen boek van Arnold over de plaats Aerdenhout (nu een gedeelte van Bloemendaal), waar hij geboren en getogen is, en tevens over dezelfde plaats Aerdenhout, waar zijn vader, architect W.J. Pieterse  lang gewoond en gewerkt heeft.

 

 

aerdenhout00001

De voornamen van Arnolds vader zijn Wilhelm Jacobus, maar in de jaren dertig en later tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw spraken we onze ouders nog met U aan en zeker nooit met de voornaam, vandaar lezen we in het boek herhaaldelijk ‘mijn vader’ en ‘architect W.J.Pieterse’! Het was en is een uitdrukking van het respect voor ouders en ouderen, wat we tegenwoordig nog wel eens denken te missen. Misschien niet altijd terecht, want het vlottere moderne omgaan met elkaar heeft zeer zeker ook veel goeds met zich meegebracht.

Over de plaats Aerdenhout, waar de familie Pieterse  langere tijd gewoond heeft, geeft hoofdstuk 1 informatie: ‘Mijn vaders komst in Aerdenhout’. De volledige titel van het fraai (dankzij Arno Enzerink, lof zij hem!) uitgegeven boekwerkje luidt:  ‘Aerdenhout, Geschiedenis, mijn vaders sporen, herinneringen’. Een titel die het boekje van een bladzijde of 150 helemaal dekt en er de essentie van aangeeft. We krijgen in kort bestek (in hoofdstuk 2) de interessante geschiedenis van Aerdenhout tot omstreeks 1920 smakelijk voorgeschoteld, daarna  volgt een fijn en kritisch hoofdstuk over de villa’s, huizen en andere gebouwen, die architect W.J. Pieterse in Aerdenhout gepland heeft tussen de jaren 1920 en 1940. Daarop volgen (in hoofdstuk 4) persoonlijk herinneringen van de jonge Arnold uit oorlogstijd, zeer de moeite waard, om die te lezen. Vervolgens wordt in drie hoofdstukken ingegaan op de wat algemenere vraag van het Nederlandse culturele erfgoed in zulke oude plaatsen als Aerdenhout en verder wat schoolherinneringen rond de schoolvereniging Aerdenhout-Bentvelt, waar Arnold veel schooldagen meestal graag heeft moeten doorbrengen, om dan tenslotte de lezer te stimuleren, eens ‘Een Aerdenhoutse wandeling’ onder begeleiding van de deskundige auteur van dit sympathieke boekje te maken. Na nog wat losse opmerkingen geeft Arnold Pieterse ons een overzicht van de gebouwen, die zijn vader o.a. in Aerdenhout, dus ook bijvoorbeeld in Haarlem en Bloemendaal, gepland heeft; voorts geeft de auteur zijn ‘bronnen en literatuur’ aan en sluit fijn af met een ‘persoons- en zaaknamenregister’, zodat de lezer/es gemakkelijk de hem/haar interesserende details kan naslaan.

Beste Arnold, dank voor dit fraaie boekwerkje! Ik wens het boek succes toe! Ik heb het vooral  aangevoeld als een terecht eerbetoon aan je vader, W.J.Pieterse.

Petrus, lehtori.

P.S. Indien de lezer/es van dit bericht eraan geïnteresseerd is, kan hij/zij het boek bestellen bij Arnold Pieterse zelf arnoldhp (at) quicknet.nl of arnold.pieterse (at) elisanet.fi.