Dit boek, dat ik samen met Peter Starmans heb samengesteld en dat wij ook grotendeels samen hebben geschreven, zal in de loop van november van dit jaar uitkomen. We mikken er op dat het al te koop is op de stand van de Vereniging Nederland-Finland tijdens de Kerstbazaar van de Finse Zeemanskerk in Rotterdam, die van 25 tot 28 november 2010 wordt gehouden. Daarna kan het worden besteld via deze website door op de omslag van het boek te klikken. Het boek is ook te koop op de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging in Finland, op 20 november.

Waarom dit boek? Het idee hiervoor is ontstaan na de publicatie van het jubileumboek ter gelegenheid van het 70jarige bestaan van de Nederlandse Vereniging in Finland in 2007. Maar dit boek ‘Nederlanders in Finland – kroniek van een ontplooiende relatie -’ ging hoofdzakelijk over de activiteiten van Nederlanders in Finland. Het was dus vooral een boek voor Nederlanders die in Finland wonen, wat er ook wel mee samenhangt dat de Nederlandse Vereniging in Finland toch hoofdzakelijk een vereniging voor Nederlanders is.

Read More

Wij wilden een boek schrijven dat zou gaan over Fins-Nederlandse relaties in de meest brede zin van het woord en dus ook interessant zou zijn voor Finnen. Het idee was dan ook om dit boek zowel in het Nederlands als in het Fins uit te geven. Wij zijn al aan het eind van 2008 begonnen het een en ander op papier te zetten en hebben er van alles aan gedaan om een subsidie te krijgen voor vertaal- en drukkosten. Hiervoor hebben we projectvoorstellen ingediend bij verschillende instanties, zoals Turku 2011 (Turku is in 2011 culturele hoofdstad van Europa), de Finnish Cultural Foundation en de Emil Aaltonen Foundation, maar kregen overal nul op rekest. Op aanraden van ambassadeur Beets hebben we ook nog een aanvraag ingediend bij de Nederlandse Gasunie, die betrokken is bij de aanleg van een pijpleiding door de Finse Golf, maar ook daar hadden wij geen succes. De economische crisis maakte het natuurlijk ook niet makkelijker om financiering te vinden.

Uiteindelijk hebben we besloten om het boek alleen in het Nederlands uit geven, in de hoop dat later misschien een Finse vertaling wel haalbaar zal zijn, en dit ‘boekproject’ zelf te financieren. We geven het dus uit in eigen beheer en zijn hierbij niet op de commerciële toer, het schrijven is voor ons een hobby geweest, en hopen alleen dat we, door de verkoop van het boek, min of meer quitte kunnen spelen. Dit lijkt haalbaar omdat er tegenwoordig relatief goedkope mogelijkheden zijn om een boek te laten drukken, tenminste wanneer de tekst volledig drukklaar wordt aangeleverd. Ons eerste idee was om de lay-out helemaal zelf te doen, waarbij wij er vanuit gingen dat we de tekst met foto’s en al in Word konden aanmaken en dan omzetten in een pdf file. Maar dit was nooit wat geworden, in de eerste plaats omdat Word hier niet echt een geschikt programma voor is, en verder omdat wij te onervaren zijn op dit gebied. Uiteindelijk hebben we alleen door de hulp van Arno Enzerink de tekst drukklaar kunnen maken. Arno, die ook de lay-out verzorgt van het Noorderlicht, het krantje van de Nederlandse Vereniging in Finland, heeft hiervoor een professioneel programma en hij heeft pro Deo de volledige grafische begeleiding voor zijn rekening genomen, inclusief de omslag. Wij kunnen hem daar niet genoeg voor bedanken!

Het boek omvat zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 beslaat de periode van de Middeleeuwen, toen vermoedelijk de eerste handelsrelaties tussen de beide volken werden aangeknoopt, en 1917, het jaar dat Finland onafhankelijk werd. Nederland was vroeger een belangrijke handelsnatie in het Oostzeegebied en Nederlandse schepen hebben regelmatig Finse havens aangedaan. In de zestiende, zeventiende eeuw en achttiende eeuw bereikte de Nederlandse Oostzeevaart een hoogtepunt en Nederlandse zeelieden waren ‘kind aan huis’ in de Finse havens. Dit gold in de eerste plaats voor Viipuri, en in mindere mate voor Turku, Helsinki en Hamina.

In hoofdstuk 2 wordt de periode vanaf 1917 uit de doeken gedaan. De gebeurtenissen die worden beschreven, zijn voor een deel anekdotisch, afhankelijk van onze persoonlijke interesses. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen, de handelsrelaties in de moderne tijd en de activiteiten van Fins-Nederlandse organisaties. Dit zijn de Vereniging Nederland-Finland, de Finnish Dutch Trade Guild, de Nederlandse Vereniging in Finland (hier heeft onze gastauteur Arie Oudman aan meegeschreven) en de Fins Nederlandse Vereniging.

Nederlanders hebben gedurende een periode van 100 jaar een belangrijke rol gespeeld in de Rooms-Katholieke kerk in Finland en daar wordt aandacht aan besteed in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk komt ook de Finse Zeemanskerk in Rotterdam aan de orde. De Finse Zeemanskerk werd in 1927 geopend, en is met een onderbreking in de periode 1940-1955, door de oorlogsperikelen, uitgegroeid tot het Finse sociale- en culturele centrum in Nederland.

In hoofdstuk 4 worden Nederlandse woorden behandeld, alsmede woorden uit de aan het Nederlands verwante talen Nederduits en Fries, die via de zeevaart overgenomen zijn in de Finse taal.

Er is niet veel Finse literatuur vertaald in het Nederlands, al lijkt hier tegenwoordig verandering in te komen. In hoofdstuk 5 behandelt onze gastauteur Maarten Tengbergen drie voorbeelden van boeken van Finse schrijvers die in het Nederlands zijn vertaald, uit verschillende tijdsperiodes. Het gaat hierbij om Sinuhe, de Egyptenaar, van Mika Waltari, de Moemverhalen van Tove Jansson en de Huilende Molenaar van Arto Paasilinna.

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van culturele uitwisselingen (hierbij besteedt onze gastauteur Auli Snikkers aandacht aan Finse culturele activiteiten in Nederland), en sportontmoetingen tussen beide landen. Hierbij is ook ingegaan op sportieve successen van Finnen in Nederland en Nederlanders in Finland. In het kort wordt ook het taalonderwijs (Fins in Nederland en Nederlands in Finland) in dit hoofdstuk behandeld.

Sommige teksten hebben, al dan niet in een andere vorm, eerder in de krantjes van de Nederlandse Vereniging in Finland (Noorderlicht) en van de Vereniging Nederland-Finland (Aviisi) gestaan, of in het digitale tijdschrift FIN-E-Zine van de Finlandsite.

Het ISBN nummer van het boek is 978-952-92-7995-1 en het aantal bladzijden bedraagt 240. De twee ambassadeurs (de heren Beets en Korhonen) hebben een Voorwoord geschreven en op de achterkant van de omslag (zie foto) staan korte opmerkingen van de voorzitters van de vier Fins-Nederlandse verenigingen. Omdat Peter Starmans voorzitter is van de Fins Nederlandse Vereniging, is de tekst voor deze vereniging geschreven door Pekka Säilä (Fins ambassadeur in Den Haag van 2001 tot 2005).

Het boek wordt gedrukt bij de Universiteit van Helsinki (Yliopistopaino). De prijs wordt in Finland € 17,90 en in Nederland een euro duurder vanwege transportkosten (dus €18.90).

 

Arnold Pieterse