Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hert doorwondt.