Het Wilhelmus ter voorbereiding

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hert doorwondt.


Klimbos in Mustikkamaa op 30 mei 2021

Wat:  Klimmen in het klimbos voor de jeugd en jeugdigen onder ons

Wanneer:          zondag 30 mei 2021

12.00 u verzamelen bij de kassa

Waar:   Seikkailupuisto Korkee in Mustikkamaa, https://korkee.fi/mustikkamaa-radat/

Mustikkamaanpolku, 00570 Helsinki

Eindelijk weer een activiteit in het echt. Aan het eind van deze maand gaan we naar het klimbos van Korkee in Mustikkamaa. Dit ligt tussen Metro Kalasatama en de dierentuin Korkeasaari. De activiteit is speciaal voor onze jeugd, maar natuurlijk zijn ook alle jeugdigen onder ons ook welkom te komen klimmen in de touwen en tussen de bomen.

Korkee heeft 10 verschillende parcours tot 12 m in hoogte in de aanbieding met de langste zip-line van 70 m. Voor de kinderen onder 120 cm zijn er ook kleinere parcours. Verplicht zijn handschoenen, dus neem die mee, of je kan ze huren voor 3,50 €. Helm e.d. zijn ook verplicht, maar die krijg je daar.

Aanmelden kan bij bestuur@nederlandsevereniging.fi. Gelieve uiterlijk maandag 24 mei aan te melden.

We beginnen om 12 uur. Na het verzamelen krijgen we instructies en daarna kunnen we los de touwen in. Gelieve op tijd te komen, want anders blokkeren we mogelijk derden.

Eigen bijdrages per persoon (leden / niet-leden):

 • Kinderen onder 120 cm + toeschouwers: gratis    /            gratis
 • Kinderen boven 120 cm en onder de 18 jaar: 5,00 €  /              7,50 €
 • Volwassenen onder de 130 kg 12,50 €           /            20,00 €

Wel verzoeken we allen de eigen bijdrage vooraf over te maken op de rekening van de Vereniging, te weten: FI83 2001 3800 4763 83 ten name van NViF met gebruik van het referentienummer / viitenumero 8210 1723.

We hopen op mooi weer en natuurlijke ook een grote en actieve opkomst!


NVIF Bibliotheek 2.0

Vanaf maart 2021 heeft de “bibliotheek” van de Nederlands Vereniging in Finland een nieuw adres in Helsinki.  De collectie is daarbij gestroomlijnd en bevat voornamelijk Nederlandstalige literatuur, en enkele titels met vertaling in het Nederlands. We gaan de reserveringen en distributie (uitlening en retour) ook aanpassen. Hieronder vind je meer details.

 

Collectie

Vanwege restricties op de beschikbare boekenplanklengte, en de wens van de nieuwe bibliothecaris Watze de Wolf, zijn de boeken in onze bibliotheek in Helsinki voornamelijk beperkt tot Nederlandstalige literatuur. Enkele titels van bekende en gewilde anderstalige auteurs zijn ook in het Nederlands beschikbaar. Kinderboeken alsmede enkele technische titels zijn elders gehuisvest. Het merendeel van de kinderboeken bevindt zich in Jyväskylä, terwijl ook in Porvoo een aantal kinderboeken te vinden is.

 

We gaan ook experimenteren met een nieuw reserverings- en distributiesysteem. Is men na twee jaar over het algemeen tevreden met de veranderde opzet dan zullen we er mee doorgaan.

 

Arie Oudman heeft alle boeken opgenomen in een database die via een website kan worden geraadpleegd. Daar kun je zien welke boeken in het bestand staan en op welke locatie. Vind je een interessante titel en wil je het boek lenen lees dan verder.

 

Reserveren

Noteer het indexnummer, titel en auteur van het boek. Stuur een email naar de bibliothecaris met die gegevens (bibliotheek@nederlandsevereniging.fi) en geef ook even aan hoe je het boek wilt krijgen (zie volgende sectie).  We maken dan verdere afspraken over tijd en plaats via email, telefoon, WhatsApp of Telegram.

 

Hoe krijg ik het boek bij mij?

Er zijn een aantal mogelijkheden:

 

 1. je komt persoonlijk het boek ophalen op een afgesproken tijdstip (gedurende Corona-tijden is het dragen van een mondmasker verplicht, en er zal ook aan alle verdere restricties van de Finse autoriteiten moeten worden voldaan);

 

 1. het boek wordt met Posti naar je opgestuurd, na betaling van de portokosten;

 

 1. we spreken af op een NviF-evenement (als we weer fysiek bijeen mogen komen) en je krijgt het daar overhandigd;

 

 1. voor de boeken in de NviF bibliotheek in Helsinki wordt bekeken of het mogelijk is het boek op te halen bij een tweedehands boekhandel in het centrum van Helsinki, tijdens openingsuren, op een tijdstip dat jou het best past en zonder afspraak. Deze optie staat nog niet helemaal op poten (boekhandel, locatie, tijden etc), maar als je een boek reserveert zullen we je de laatste informatie hierover meegeven.

 

Hoe komt het boek terug in de bibliotheek?

In principe is het terugbrengen van boeken het omgekeerde van het bovenstaande, met dien verstande dat er voorlopig geen retourdatum hoeft te worden vastgesteld.

 

De laatste en eerste stap

Bezoek de website en reserveer: https://cloud.collectorz.com/231947/books


Sinterklaas cartoon

Ondanks dat Sinterklaas dit jaar anders is, is het ons nog niet ontgaan. Geert van Moer heeft hierover weer een leuke cartoon gemaakt.

Fijn sinterklaasfeest!


Geen sinterklaasviering dit jaar

De Sinterklaasviering wordt de laatste jaren altijd samen gevierd in Kauniainen.

Door de beperkingen die regering heeft ingesteld, was het duidelijk dat er geen vieringen in het Paviljonki konden worden houden. Het bestuur van de Nederlandse school en de Sinterklaascommissie is nu overeengekomen dat we ook geen traditionele viering op de school houden.

Er zal wel per klas een korte video audiëntie houden, waarbij de groep voor Sint liedjes kan zingen en eventuele verdere optredens kan doen. Snoepgoed wordt voorverpakt gegeven, en het cadeautje komt thuis in de schoen.

Het wordt dit jaar dus geen gemeenschappelijke Sinterklaasviering met de vereniging.

Komend jaar hopen we Sinterklaas weer op de gebruikelijke manier samen te kunnen vieren!


Klaverjassen Uusimaa

Beste mensen,

Gegeven de grote interesse hebben we naast de borrels in de even maanden nu ook klaverjassen in de oneven maanden van het jaar. Deze worden dan 's vrijdags gehouden.

Informatie

- datum: vrijdag 13 november
- tijdstip. vanaf 18.00u
- locatie: Zwevende Brasem, oftewel Leijuva Lahna https://kalaravintolat.fi/ravintola/leijuva-lahna/
- adres: Eerikinkatu 14, vlak bij metrostation Kamppi te Helsinki

Ter plekke hebben we een kabinet gereserveerd, dus hoeven we niet tussen de andere bezoekers in te gaan zitten. Neem wel mondkapje mee. Reservering gedaan op naam van onderstaande.

Als iemand liever (of ook) wil borrelen, ook welkom.

Er is ook een klaverjas-app. Indien interesse daaraan deel te nemen, laat maar weten.

Tot vrijdag

namens het bestuur,
Guido Nuijten


NViF Jeugdactiviteit - Ondergronds Karten

De Nederlandse Vereniging heeft nu een groep actieve ouders, welke met enige regelmaat activiteiten voor onze kinderen wil gaan organiseren. Dit in samenwerking met Sanna, onze coördinator jeugdzaken in het bestuur. We hopen dat dit initiatief ook overgenomen zal kunnen worden in onze regio’s.

Onze eerstvolgende jeugdactiviteit is karten op de ondergrondse kartbaan in Myllypuro (Helsinki) op zondag 1 november vanaf 13:30.

Datum en programma:

 • Zondag 1 november 2020
 • Verzamelen om 13:30 ter plaatse bij de kassa
 • verdelen van de deelnemers over heats van max. 8 personen per keer
 • instructies karten en veiligheid
 • Iedere deelnemer rijdt een kwalificatie en een finaleronde:
 • ca. 14.00u kwalificatie heats à 10 min (max. 5 heats)
 • ca. 15.00u finales – de verdeling voor de finales is op basis van de tijden in de kwalificatie
 • ca. 16.00u prijsuitreiking
 • Nadien mogelijkheid op eigen gelegenheid ergens een hapje / drankje te doen

Restricties:

 • Het kartcenter heeft restricties m.b.t. lengte en leeftijd. Deze waren strenger dan we zelf voor ogen hadden, maar het volgende hebben we kunnen uitonderhandelen:
  • Minimum leeftijd 11 jaar indien lengte minimaal 150 cm OF
  • Minimum leeftijd 13 jaar indien lengte minimaal 140 cm (1 van de 2 is voldoende)
 • Ouder aanwezig voor kinderen onder de 14 jaar
 • Deelnemers moeten Fins of Engels beheersen om de noodzakelijke instructies te kunnen opvolgen
 • Ook zullen er te zijner tijd nog corona-restricties zijn. Hierover later meer, maar het spreekt vanzelf dat met ziekte helaas afgezegd zal moeten worden.
 • Maximaal 40 deelnemers.

Aanmelden:

 • Aanmelden bij Sanna (jongeren@nederlandsevereniging.fi) of ondergetekende
 • Uiterlijke aanmelding op vrijdag 23 oktober.  Dit om de precieze aantal deelnemers en heats te kunnen doorgeven.
 • Kinderen hebben voorrang
 • Volwassenen mogen ook deelnemen, in aparte heats, indien er genoeg plaats is
 • Deze activiteit is voor zowel leden als niet-leden. Het doel is om onze jeugd met leuke activiteiten bij elkaar te kunnen brengen
 • Bij het aanmelden van kinderen leeftijd, lengte, taal en eventueel aanwezige ouder doorgeven


Eigen bijdrage: 

 • 10 € per persoon voor leden van de vereniging (ongeacht leeftijd)
 • 25 € per persoon voor niet-leden
 • gelieve de bijdrage vooraf over te maken op de rekening van de vereniging (dat scheelt gedoe ter plekke)
  • rekeningnummer FI83 2001 3800 4763 83
  • t.n.v. NViF
  • o.v.v. referentienr. / viite-nr. 820 01755

Adres locatie:

 • Myllypuro Formula Center
 • Yläkivenrinne 1 (let op: adres is de afrit naar de ondergrondse kartbaan)
 • 00920 Helsinki
 • tel. +358 10 4399090
 • https://www.formulacenter.com/

Van harte welkom!
Sanna, Debby, Katinka, Suzanne, Ronald en Guido

© Michal Hurkala, nov. 2018


De Nederlandse School in Finland

De Nederlandse School in Finland is de school voor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) in regio Helsinki voor Nederlandstalige kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar. In het algemeen spreekt één of beide ouders Nederlands of Vlaams als moedertaal.
Op het moment telt de school ruim 120 kinderen, verdeelt over groepen 1 tot en met 8 en een peutergroep. De school is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en wordt geaccrediteerd door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs.
Voor het Nederlandse onderwijs gebruiken we een reguliere lesmethode, aangevuld met extra thema’s die betrekking hebben op Nederland of België zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde, topografie en historie. Ook vinden we het belangrijk om de kinderen een stukje Nederlandse cultuur mee te geven door het organiseren van een Koningsdag en Sinterklaas. Als onderdeel van het lesprogramma is er een winteractiviteit in februari en een zomerkamp van 4 dagen in de eerste week van de Finse zomervakantie (begin juni). We bieden in totaal circa 120 lesuren per jaar aan.
Leerlingen worden door niveau lezen en het afnemen van CITO en methode gebonden toetsen getest op het bereikte niveau. Leerlingen hebben ten opzichte van leeftijdgenoten in Nederland een gemiddelde achterstand van 1 à 2 jaar.
De lessen vinden plaats om de zaterdag van 10:15 – 13.45. Sinds augustus 2013 is de Westendinpuiston koulu in de stad Espoo het onderkomen van de school.

Nieuwsgierig naar onze school? Bezoekt u dan onze website http://www.ntc.fi en Facebookpagina https://www.facebook.com/groups/NLschoolFI

Ook kunt u een e-mail sturen aan het secretariaat: secretaris@ntc.fi


Herfst ALV + Leidens Ontzet

Beste mensen,

Zondag 4 oktober houden wij onze herfst-ALV, zoals al eerder is aangegeven in de vooraankondiging. Deze wordt gehouden tussen 15 en 17u in:
–        Espoon VPK Juhlasali (http://www.espoonvpk.fi/juhlasali.html) in Espoon Keskus;
–        online via MS teams voor wie niet ter plekke aanwezig kan of wil zijn; en
–        hopelijk ook in de regio’s. Hierover hopelijk later meer.

I.v.m. corona is aanmelding vooraf noodzakelijk. Aanmelden kan op de website. Je kan aldaar ook aangeven, of je ter plekke aanwezig wilt zijn of liever online aan de ALV wilt deelnemen.

https://www.nederlandsevereniging.fi/herfst-alv-leidens-ontzet/

Toegang is gratis voor alle leden. Voor niet-leden is de eigen bijdrage voor het Leidens Ontzet 5€.

De agenda voor de ALV is als volgt:
1.        Opening
2.        Verkiezing voorzitter en notulist van vergadering
3.        Vaststelling van de agenda
4.        Vaststelling van de legitimiteit van de vergadering
5.        Kiezen van de controleurs van de notulen en eventuele stemmentellers

6.        Samenvatting secretariële zaken
7.        Samenvatting afgelopen jaar

8.        Programma van activiteiten 2021

9.        Presentatie en goedkeuring begroting 2021
10.        Presentatie en goedkeuring contributie 2021

11.        Rondvraag
12.        Sluiting

Aansluitend daarop is er het Leidens Ontzet met de gebruikelijke LO-hapjes en drankjes.

Namens het bestuur,

Guido Nuijten


  Locatie:

  EspooOnline via teams

  ALVALV+ Leids OntzetLeids Ontzet
  Ik ben al lid van de NViF
  JaNee