De familie van Mannerheim komt oorspronkelijk uit Hamburg en is via Zweden naar Finland gekomen, hebben Arnold Pieterse en anderen uitgezocht.

De Mannerheim familie komt oorspronkelijk uit Noord Duitsland, en niet, zoals algemeen werd aangenomen, uit Nederland.

In een studie, gesponsored door Finlands Adelsförbund and Suomen Marsalkka Mannerheimin Perinnesäätiö, hebben Arnold Pieterse, Georg Haggrén en Peter Starmans bewezen dat de Mannerheim familie oorspronkelijk afkomstig is uit Hamburg, in Noord Duitsland.

De stichter van de Mannerheim familie, Henrik Marhein, die zich omstreeks 1648 gevestigd heeft in de Zweedse stad Gävle, is op 28 december 1618 gedoopt in de St Jakobi kerk in Hamburg. Zijn vader, Henning Marhein, werd in 1607 burger van deze stad.

De reden waarom tot nu toe werd aangenomen dat Henrik Marhein uit Nederland afkomstig was, is gebaseerd op een studie van de Finse onderzoeker Lesch in 1924. Lesch had brieven van Marhein gevonden die in het Nederlands waren geschreven. Bovendien had hij documenten gevonden, die er op wezen dat Henrik Marhein nauwe handelsbetrekkingen had met kooplieden in Amsterdam.

In alle Mannerheim biografieën zijn de conclusies van Lesch (1924) overgenomen.

Het opnieuw bestuderen van Henrik Marhein’s Nederlandse brieven in de Zweedse archieven heeft uitgewezen dat hij de brieven niet zelf heeft geschreven. Een belangrijke aanwijzing hiervoor waren Duitse onderschriften, in een zeventiende eeuw’s handschrift dat duidelijk verschilt van het zeventiende eeuw’s Nederlandse handschrift in de brieven zelf. Uiteindelijk kon vastgesteld kon worden welk handschrift door Marhein zelf was geschreven en welk handschrift niet.

Nadat op deze indirecte manier was aangetoond dat Henrik Marhein vermoedelijk afkomstig was uit Duitsland, werd het onderzoek, dat eerst op Nederland en België gericht was geweest, naar Duitsland verplaatst. Hierbij werd Hamburg gezien als een van de mogelijke plaatsen waar Marhein vandaan was gekomen, omdat volgens een oud document in een archief in Stockholm, zijn Zweedse zwager, Johan Gammal, daar een bepaalde tijd gewoond heeft.

Nadat contact op was genomen met het nationale archief in Hamburg, werd het duidelijk dar er een goede kans bestond dat Henrik Marhein uit die stad afkomstig was. Via e-mail werd een bericht ontvingen dat inderdaad een familie Marhein in die stad had gewoond in de zeventiende eeuw. Tijdens een bezoek aan dit archief werd in een kerkboek van de St. Jakobi kerk de notitie gevonden die betrekking heeft op de doop van Henrik Marhein op 28 decmber 1618. De familie Marhein woonde van 1607 tot 1653 in de Steinstrasse op de hoek van Spersort. Het huis bestaat niet meer, maar op de zelfde plaats staat nu het kantoor van het weekblad ‘Die Zeit’.

Het eindrapport zal op maandag 26 maart om 18.15 worden gepresenteerd in de geschiedenis faculteit van de Universiteit van Helsinki (Historian laitos, Unioninkatu 38 A, 2 kerros).