Beste leden,

Op zaterdag 27 oktober heeft de herfst ALV van de Nederlandse Vereniging in Finland plaatsgevonden met aansluitend de viering van het Leids Ontzet in Villa Furuvik. We bedanken alle aanwezigen hartelijk voor hun komst en hopen dat de (al dan niet vegetarische) hutspot, en natuurlijk de door de ambassade aangeboden haringen, goed hebben gesmaakt.

Tijdens de ALV is het nieuwe interim-bestuur aangetreden. Dit interim-bestuur zal functioneren tot de volgende ALV in maart.

Het interim-bestuur bestaat uit de volgende personen:
Guido Nuijten (Voorzitter)
Bas Nieuwenhuis (Vice-voorzitter)
Mirjam Bilker-Koivula (Secretaris)
Sanne Peltosaari (Penningmeester)
Suzanne Buurman (Communicatie en sociale media)
Dave Bekkema  (Website en Noorderlicht)
Hendrik Hielkema (Regio en jongeren)

We zijn een enthousiaste groep vol ideeën hoe we de vereniging leven in kunnen blazen. We hebben er zin in!

In het volgende Noorderlicht zullen we ons wat uitgebreider voorstellen.