Samenvatting ALV d.d. 10-10-2021

Oktober jongstleden was onze deels “virtuele” en deels normale herfst-ALV in combinatie met de viering van het Leidens Ontzet (zie ook: LINK NAAR ARIE’S VERHAAL). Belangrijkste besluit op de ALV was de tussentijdse installatie van twee nieuwe bestuursleden, te weten Suzanne van der Linden-Kleikers en Kasper De Ruyck. Zie ook https://www.nederlandsevereniging.fi/over-nvif/bestuur/). Om privéredenen waren Sanna van Erk-Äijälä (van Erk-Koivisto) en Stefan Dik genoodzaakt zich terug te trekken uit het bestuur. Suzanne neemt de jeugdactiviteiten op zich en Kasper neemt de vormgeving van het Noorderlicht en de website voor zijn rekening.

Een ander belangrijk iets is de verwelkoming van een nieuwe sponsor: Vimexa Scandinavia Oy (Finland) www.vimexa.com. We zijn Rutger Veerman hiervoor bijzonder dankbaar. Voor wie nieuwe banden nodig heeft, hoeft enkel bij Rutger aan te kloppen. Parallel zijn onze nieuwe sponsoropzet en het ondernemerscafé voor onze MKB’ers gepresenteerd. Als vast anker van de herfst-ALV ook het programma van activiteiten voor komend jaar met de daarbij behorende begroting en contributies. De contributiebijdrages gaan weer terug naar het niveau van voor corona. De activiteiten trachten we ook conform te kunnen uitvoeren in komend jaar 2022. De presentatie en de notulen van de ALV zijn terug te vinden op:

https://www.nederlandsevereniging.fi/over-nvif/officiele-stukken/.

Volgend jaar is ook een lustrumjaar. De vereniging bestaat dan 85 jaar.

 

Guido Nuijten