Ieder jaar is het weer een uitdaging om weer iets origineels over het Leidens Ontzet te schrijven. In ieder geval geven de foto’s een goede indruk hoe het in 2023 is. Zoals vele jaren combineert de vereniging de verplichte herfstvergadering over financiën en activiteiten en toekomstvisies, wel bekend als de ALV, met het Leidens Ontzet.

Een combinatie van het nuttige met het aangename. De vergadering is wederom in de zaal van de vrijwillige brandweer in Espoo “Espoon VPK”, ook online via Teams nemen een aantal leden deel aan de vergadering.

Naast de formele zaken die worden behandeld, zoals het vinden van vrijwilligers die de notulen willen controleren, bepalen van de contributie voor 2024 en geplande activiteiten, is één onderwerp benoemenswaardig: Meri vertrekt als penningmeester. Nee, penningmeesteres! Of nog beter “quaestrix” (zij die vraagt om de contributie te betalen enz.). Dank aan haar voor het precieze werk dat zij heeft verricht. De leden die één uur en twintig minuten “te laat” op de vergadering arriveren kunnen nog 4 minuten meedoen met de vergadering. Kort samengevat: de vergadering is gehouden binnen de gestelde tijdslimiet. Lees meer over de feiten en wetenswaardigheden behandeld in de algemene ledenvergadering in de presentatie en in de officiële notulen van de vergadering.

Voor diegenen die de vergadering saai vinden is er de mogelijkheid om boeken uit de bibliotheek van de vereniging te lezen en hun literaire kennis wat te kunnen bijschaven

Na de vergadering stijgt het geluidsniveau aanmerkelijk. En met spoed wordt de vergadertafel omgevormd tot een Leidens Ontzet-buffettafel, met een grote pan hutspot-vlees en een pan hutspot-vegetarisch en natuurlijk de haringen met alles wat daarbij hoort aan attributen.

Wederom steunt de ambassade financieel de aanschaf van de haringen, die weer goed smaken. Ik heb overwogen om minder dan voorgaande jaren te bestellen, omdat er eerder wel wat overbleef. Gelukkig is dat niet gebeurd, want de opkomst is groot, en voor zover ik weet gaat alles op. De haringen smaken ook dit jaar weer goed.

Misschien zijn er ook meer deelnemers gekomen, omdat er vanmiddag ook een bierproeverij is van Salama Brewing Co met verschillende biersmaken, en dat helpt bij het communiceren in verschillende talen die ik her en der aan de tafels hoor gebruiken: Nederlands, Fins, Zweeds en Engels.

Tot slot, wij zijn het ongeveer vergeten dat Leidens Ontzet duidelijk een episode was in de aanloop naar de door ons zo gekoesterde onafhankelijkheid, en dus feestelijk kunnen vieren. Eigenlijk zouden we ook andere stedelijke feesten kunnen vieren zoals Den Briel, Groningen en Alkmaar.

Hoe dan ook volgend jaar vieren we het waarschijnlijk weer.

Arie Oudman