In september komt er een kleine tentoonstelling met werk van Vincent van Gogh naar Helsinki. De tentoonstelling is in het Didrichsen Art Museum, een tentoonstelling, die al door onze vorige ambassadeur Cees Bansema met enthousiasme werd begroet, omdat het de eerste tentoonstelling in Finland betreft, die alleen aan Vincent van Gogh gewijd is. Beloofd zijn: 39 tekeningen, 1 ets en 2 schilderijen. De tentoonstelling duurt van 5 september 2020 tot eind januari 2021. Zie verder https://www.didrichsenmuseum.fi/van-gogh.

De tentoonstelling gaat echter wel gewoon door, maar er zijn wat beperkingen, o.a. wordt een begeleidende video over Vincent niet vertoond, vanwege het bij elkaar zitten en de dreigende corona-virus.