Afgelopen januari hadden we onze langverwachte lustrumreis naar het noorden van Lapland. Het werd een fantastisch mooie reis, waarbij naast alle avonturen de saamhorigheid en gezelligheid van de groep, zowel onder de kinderen als onder de volwassenen, er bovenuit stak. Het was onze eerste activiteit zo noorderlijk, de eerste activiteit die een week duurde, en de eerste activiteit die ons verenigingsblad het Noorderlicht de volle eer aandeed.

Onlangs was het noorderlicht in heel Finland en zelfs tot in Nederland te zien. Gelukkig hebben we het ook tijdens de reis kunnen zien. In totaal waren er 69 mensen bij het Lustrum betrokken, van wie 20 kinderen, en van wie er 16 niet zijn meegereisd maar met ons onderweg in Tampere, Tikkakoski, Oulu, Kuusamo en Lapinlahti deelgenomen hebben en/of voor ons slaapplaatsen, eten en activiteiten hebben georganiseerd. Een tiental woonachtig in de Lapse contreien was er ook bij. Het overgrote deel heeft de reis van ruim 2700 km of een deel ervan meegemaakt. Een van de vele hoogtepunten was de Aurora Song: zie https://www.youtube.com/watch?v=mq-oFvQsplg. Je vindt meer bijdragen over het lustrum in deze editie van het Noorderlicht.

 

Aan het eind maart was traditiegetrouw de ALV. Bij deze ALV was er ook een wisseling van de wacht.

Ondergetekende geeft de voorzittershamer over aan Wim Havinga uit Jyväskylä. Verder blijft het bestuur grotendeels intact.

Vriendelijke groet,

Guido