Voorwoord juni 2021

Een nieuw bestuur

Maart jongsleden was onze “virtuele” lente-ALV en is het nieuwe bestuur met unanieme goedkeuring geïnstalleerd. De talrijke aanwezigen hebben al met de nieuwe bestuursleden kennisgemaakt.

Verslag van de activiteit zelf, zie het artikel van Peter Starmans. Voor wie er niet bij was, hierbij een korte introductie. Nieuw in het bestuur zijn:

  • Sabine Van Roten, vicevoorzitterschap en communicatie. Zie ook:

https://www.nederlandsevereniging.fi/over-nvif/bestuur/#vicevoorzitter-communicatie

  • Meri Erkkilä, penningmeester. Zie ook

https://www.nederlandsevereniging.fi/over-nvif/bestuur/#penningmeester

  • Ata Bos, voor het MKB in Finland. Zie ook

https://www.nederlandsevereniging.fi/over-nvif/bestuur/#1542097680045-5-10

Doorgegaan in het bestuur zijn Mirjam Bilker-Koivula, Sanna van Erk-Koivisto, Stefan Dik en ondergetekende. Ook over ons vieren is er een introductie onder: https://www.nederlandsevereniging.fi/over-nvif/bestuur/.

Tijdens de ALV is niet alleen een nieuw bestuur gekozen, ook zijn de financiën van vorig jaar afgehandeld en andere zaken besproken. ALV-verslag, verslag van de kascommissie en de notulen staan op de website onder: https://www.nederlandsevereniging.fi/over-nvif/officiele-stukken/.

Guido Nuijten


Voorwoord maart 2021

Opgewekt blijven

Sinds de vorige editie van het Noorderlicht blijft het gespreksonderwerp onverminderd hetzelfde. Niet bij de pakken neer gaan zitten, maar proberen er wat van te maken met wat wel mogelijk is.

In januari was er voor de nieuwjaarsborrel een online quiz. Voor wie er niet bij hebben kunnen zijn, staan de vragen in een parallel artikel in dit Noorderlicht en de antwoorden onderaan dit stukje. Onder meer vraag 36 gaf voer voor interessante discussies. Zie hiervoor ook https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Kleineh. Er zijn ook een aantal bonusvragen toegevoegd, die te lang waren voor het quiz-format genaamd kahoot.

In februari waren we in de gelukkige situatie dat we nog wel buiten iets konden organiseren en dat we ook in het zuiden deze keer een mooi sneeuwlandschap hadden. Voor de kinderen werd derhalve een ski-dag georganiseerd. De ski-dag was erg leuk, vonden de kinderen. We gaan zeker door met meer activiteiten voor onze jeugd op te zetten, om ook hen nog afleiding te kunnen bieden naast het “thuis-op-school-te-moeten-zitten”.

Eind deze maand, d.d. 28 maart vanaf 15.00 uur, hebben we onze ALV. We zijn verheugd dat we drie nieuwe enthousiaste nieuwe kandidaten voor het bestuur hebben gevonden, te weten Sabine Van Roten als vicevoorzitter, Meri Erkkilä als penningmeester en Ata Bos als coördinator voor onze Nederlandse mkb’ers in Finland. We vertrouwen op jullie instemming op de komende ALV. Tevens zijn we Suzanne Buurman, Sanne Peltosaari en Bas Nieuwenhuis zeer dankbaar voor hun tijd en inzet in het bestuur voor onze verening. Ze zullen nu een stapje terug doen.

Deze maand is ook Finland weer in lockdown, dus ook de ALV en de bijbehorende activiteit kunnen niet anders dan online gehouden worden. We hebben voor deze speciale situatie 2 bekende auteurs gevonden in Nederland, die bereid zijn een boekpresentatie te geven (enigszins vergelijkbaar met de boekpresentaties “boek van de maand” destijds in De Wereld Draait Door). Onze eregasten zijn:

  • Pauline Terreehorst met haar nieuwste boek, non-fictie: “Het geheim van de Gucci-koffer”, zie ook:

https://www.paulineterreehorst.nl/ en https://nl.wikipedia.org/wiki/Pauline_Terreehorst;

  • Christiaan Alberdingk Thijm met zijn nieuwste boek, fictie: “De familie Wachtman”, zie ook:

https://www.bureaubrandeis.com/medewerker/christiaan-alberdingk-thijm/ en https://nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Alberdingk_Thijm )

Ook zullen we met Watze de Wolf onze eigen NViF-bibliotheek presenteren en uitleggen hoe je vanuit Finland boeken en e-books uit Nederland kunt bestellen bij de boekhandel Broese te Utrecht (https://www.broese.nl/contact/).

Later deze lente is het ook weer tijd voor Koningsdag. Vorig jaar kon deze geen doorgang vinden. Dit jaar gaat het sowieso wel door. Geïnitieerd door Aline Hubregtse uit Oulu en in samenwerking met de Nederlandse ambassade gaan we een Koningsdagconcert organiseren, ook weer online, maar in afwachting van de restricties gaan we ook proberen in kleinere groepen er een Koningsdagvieren van te maken. Onze ere-musicus is Jasper Koekoek, pianist, klavecimbelist en kamermusicus uit Nederland, woonachtig in Raahe, zo’n 70 km onder Oulu https://koekoekjasper.wordpress.com/. Voor deze gelegenheid is het de bedoeling dat de klavecimbel naar de Residentie gaat, alwaar het concert gegeven en opgenomen gaat worden.

Ondanks alle restricties blijven we proberen activiteiten en afwisseling aan te blijven bieden. Tot hopelijk binnenkort op een van de komende activiteiten.

Guido Nuijten

 

Antwoorden kahoot-quiz van de Nieuwjaarsborrel

1a         2d         3b         4b         5b         6d         7c

8c          9a        10d       11d       12b       13a       14c

15b       16a       17d       18d       19b       20a       21a

22c       23d       24b       25d       26a       27b       28d

29d       30c        31b       32b       33a       34b       35b

36a       37a       38b       39d       40c       41b       42c

43d       44c        45c       46d       47b


Voorwoord december 2020

Vooruitkijken of terugkijken?

Allereest een mooi jubileum. Ons Noorderlicht bestaat nu, december 2020, precies 25 jaar. De eerste editie van de eerste jaargang in 1995 is, net als alle andere edities, nog terug te lezen op onze website: https://www.nederlandsevereniging.fi/nvif_files/noorderlicht/editie1995-01.pdf. Peter Starmans, onze toenmalige voorzitter en huidig erelid, schreef over de destijds lang gekoesterde wens en de hoop op nog vele volgende edities. Dat is gelukt, waarvoor dank aan allen, die soms eenmalig, soms door de jaren heen hun steentjes hebben bijgedragen. Ons verenigingsblad van ons en voor ons. Op naar de volgende 25 jaar.

 

Dan dichter bij nu. Wat een jaar was 2020. En het jaar is nog niet eens voorbij. Het jaareinde geeft nog de apotheosen met de brexit en de nasleep van de verkiezingen in de VS. En dan nog die never ending story met corona, die nu ook meer en meer naast alle besmettingen, ziektes en overledenen ook tussen de oren z’n uitwerking heeft. Langer en langer zijn een hoop familie en vrienden opeens heel ver weg en moeten we het veel meer met elkaar hier in Finland doen, maar we mogen gelijkertijd weer niet met teveel zijn. De sint moet online, kerst is behelpen. Er zal wel veel naar de top 2000 geluisterd gaan worden.

 

Gelukkig hebben we wel een aantal kleinere activiteiten kunnen organiseren, zoals karten, klaverjassen, wandelen in Porvoo (in Turku ging het helaas niet door). Ook het Leidens Ontzet met social distancing lukte. Dit alles blijven we doen, zolang het niet anders kan. Als iemand, waar dan ook in Finland, ook een kleinschalige, gezellige activiteit of bijeenkomst wil opzetten, klop bij ons aan en we zullen je daarin in alles steunen. Elkaar blijven zien is essentieel.

 

Rest ons, namens het bestuur, iedereen een zalige en prettige kerst toe te wensen, bovenal voor zover mogelijk in samenzijn met naasten en geliefden. Voor wie lekker hapjes wil bakken, biedt de eerste editie van het Noorderlicht mooie recepten voor oliebollen, appelbeignets, kerststollen en speculaas. Voor 2021 wensen we iedereen vooral een goede gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, en samenzijn. Laten we er voor elkaar wezen.

 

 

Namens het bestuur,

Mirjam, Sanna, Sanne, Suzanne, Bas, Stefan en ondergetekende,

 

Guido


Voorwoord september 2020

De zomer voorbij, maar …

 

… niet getreurd. Alhoewel, je kan geen krant openslaan, of je valt van de ene verbazingwekkende ontwikkeling in de andere en corona is nog steeds niet voorbij, en dat zal helaas nog wel even zo blijven. Bezoek aan of bezoek uit Nederland is ook weer erg gecompliceerd, met allerhande quarantaine-verplichtingen erop en eraan.

 

Voor de vereniging blijft het ook behelpen, maar we zijn zeer blij, dat we al een zomerkamp en een fietstocht hebben kunnen organiseren. Hierover meer in andere artikels in deze editie van het Noorderlicht. Ook de mosseldag kan doorgang vinden. Wel hebben we een cordon van maatregelen moeten treffen, om hier geen potentiële coronabrandhaard te maken. Het kan helaas niet anders, maar gezellig gaan we het wel maken. Meer over de mosseldag in ons volgende Noorderlicht.

 

Komende ALV is nu vastgelegd voor zondag 4 oktober. Deze wordt gehouden tussen 15.00 en 17.00 uur in de Espoon VPK Juhlasali: http://www.espoonvpk.fi/juhlasali.html te Espoon Keskus. Ook voor alle leden is er weer de mogelijkheid online deel te nemen. De ruimte is erg verzorgd en goed in te delen in verband met fysiek afstand handen. Ook de keuken is prima, zodat onder andere de hutspot weer traditioneel voorbereid kan worden. Een belangrijk thema op de ALV zal de lidmaatschapsbijdrage voor komend jaar zijn. Dit jaar hebben we lang niet alle activiteiten kunnen uitvoeren, zodat we een andere financiële situatie hebben dan voorzien.

 

Wat al in het pre-corona tijdperk ingang is gezet, te weten meer activiteiten voor de kinderen, gaan we hieraan nu nog meer gestalte proberen te geven. Op het zomerkamp waren meer dan 20 kinderen aanwezig. Voor de kinderen is deze tijd met afstand houden, niet alles meer samen kunnen doen, ook totaal nieuw. Begin november willen we karten gaan organiseren en we hebben al een half-dozijn vrijwilligers/ouders die hiermee meehelpen. We zullen verder contact leggen met ouders van schoolverlatende kinderen (van de zaterdagschool) en met de school zelf. We hopen dus op leuke activiteiten voor jong en oud. En misschien wat kleinschaliger, maar dan ook misschien wat frequenter. Dit soort activiteiten proberen we natuurlijk ook in de regio’s van de grond te krijgen.

 

Al met al een fijne herfst met een mooie ruska toegewenst. Tot op een van de komende activiteiten.

 

 

Namens het bestuur,

Mirjam, Sanna, Sanne, Suzanne, Bas, Stefan en ondergetekende,

 

Guido Nuijten


Voorwoord Juni 2020

ALV en corona achter ons …

 

Op het moment van schrijven, d.d. 15 juni 2020, kwam in het nieuws, dat “Hallitus päätti luopua valmiuslain käytöstä ja Suomi palaa normaalioloihin”, oftewel de regering heeft besloten, dat we de restricties nagenoeg achter ons kunnen laten. Persoonlijk vind ik dat de regering bijzonder kordaat heeft opgetreden, maar verdere beschouwingen hierover zijn alweer politiek gevoelig en zullen we derhalve toevertrouwen aan de borreltafel of het terras in de zomerzon.

 

Dat corona ook de lente van de Nederlandse Vereniging danig overhoop heeft gegooid, is geen verrassing. De Koningsdag kon geen doorgang vinden, hetgeen volgend jaar dubbel en dwars ingehaald zal worden. Ook de algemene ledenvergadering van afgelopen lente moest worden uitgesteld en deze is uiteindelijk gistermiddag met prachtige zon en zomer buiten online op de laptop via teams gehouden. De opkomst was erg positief, zo ook het functioneren van teams. Notulen worden op korte termijn ook gepubliceerd. Desalniettemin hierbij een korte samenvatting van de ALV en van wat er nu op komst staat.

 

Dave Bekkema heeft na vele jaren dienst, waarin hij de website in een prachtig nieuw jasje heeft gestoken, aangegeven zicht terug te willen trekken uit het bestuur. We zijn hem allen erg dankbaar voor zijn inzet de afgelopen jaren. Stefan Dik heeft enthousiast gereageerd en zich bereid gevonden het stokje van Dave te willen overnemen. Op het smoelenboek van het bestuur kan je een korte introductie van hem terugvinden. Zie: https://www.nederlandsevereniging.fi/over-nvif/bestuur/#1542097680045-4-10. Welkom Stefan. De overige 6 leden van het bestuur gaan onveranderd verder met hun taken en werkzaamheden.

 

Natuurlijk zijn ook de financiën besproken. De kascommissie heeft positief verslag gedaan van het financiële jaarverslag van 2019. Zoals ruim een jaar geleden in de vorige lente-ALV was afgesproken, streven we naar een beperkt doch voldoende eigen vermogen, hetgeen vertaald betekent dat de inkomsten gebruikt worden voor de activiteiten en voorzieningen voor de leden. Afgelopen jaar was maar liefst 93% van de uitgaven direct voor activiteiten gebruikt. Dit is ook voor de toekomst een mooi streven. Ook de activiteiten waren mooi verspreid over het land (in Oulu: 3, Turku: 2, Jyväskylä: 6, Tampere: 3, Helsinki: 8 en daarbij ook een excursie en het zomerkamp). Financieel zijn we dus gezond. Nu deze lente zowel de koningsdagvieringen als de ALV geen doorgang hebben kunnen vinden, proberen we de ongebruikte financiën te gebruiken voor leuke activiteiten in de zomer en herfst. Eigen ideeën zijn zeer welkom, maar wel graag vooraf een berichtje aan de penningmeester.

 

Het huishoudelijk reglement (HHR) is afgelopen herfst en winter geüpdatet en 22 februari jl. rondgestuurd. De wijzigingen zijn besproken en goedgekeurd. Belangrijkste aanpassingen waren het filteren van overbodig gebleken regels van hoofdzakelijk toch niet bestaande commissies, het aanpassen aan de huidige situatie zoals de sociale media, benadrukken van evident belangrijke zaken, zoals het betrekken van alle regio’s, aandacht voor milieu, aanbod van hapjes en drankjes, rekening houdend met allergieën en andere wensen. Ondanks dat de vereniging in haar geschiedenis nog nooit aansprakelijk is gesteld voor letsel of schade aan derden, is op basis van de afgelopen herfst-ALV besloten dit ook in het HHR te verwerken.

 

Het milieu en het voedselaanbod was, is en blijft op de agenda van het bestuur. Van de winter voor de nieuwjaarsborrel hebben we een inventarisatie gedaan en bleek dat plastic bekertjes toch echt uit de tijd zijn. Vanaf nu worden de drankjes in normale glazen aangeboden en de eer aan het bestuur zorg te dragen voor de afwas.

Voor de nazomer staan de fietstocht in Espoo met barbecue en het zomerkamp in de archipel van Turku gepland. Hiervoor hebben zich al 41 mensen, incl. kinderen en gastheer en -dame, opgegeven. Opgeven kan nog steeds bij ondergetekende. Verder staat de mosseldag weer in de planning voor medio september. Voor de fietstocht en de mosseldag maken we later deze zomer bekend hoe en waar te kunnen aanmelden. Activiteiten in andere regio’s zijn ook van harte welkom.

 

Al met al hopen we op een bijzonder leuke en gezonde 2e helft van het jaar. Hopelijk tot op een van de komende activiteiten.

 

Namens het bestuur,

Mirjam, Sanna, Sanne, Suzanne, Bas, Stefan en ondergetekende,

 

Guido Nuijten


Voorwoord Maart 2020

Een jaar geleden, in het eerste Noorderlicht van 2019, schreef onze voorzitter Guido: “Helaas lijkt februari qua temperatuur meer op april dan de koudste wintermaand van het jaar. De gevolgen van de klimaatveranderingen worden steeds duidelijker zichtbaar.” Ware woorden, zo blijkt een jaar later; dit is zeker niet mijn eerste winter in Finland – de teller staat inmiddels op 18 – maar wel de eerste waarin het nimmer echt winter werd. Een zorgwekkende ontwikkeling, en ook persoonlijk vind ik het jammer. Toegegeven, Finse winters kunnen (konden?) lang aanhouden, en tegen deze tijd begon het verlangen naar elke vorm van lente nadrukkelijk te worden, maar geef toe, 6 maanden herfst is ook niet alles. En zo kunnen we onze vrienden en familie in Nederland ook niet meer voorhouden dat wij tenminste wél seizoenen hebben.

Toch is het niet de klimaatverandering die de laatste tijd de boventoon voert. Dit is uiteraard COVID-19, oftewel het coronavirus. En zie daar, afgelopen donderdag deed het ook binnen onze vereniging z’n intrede. Gelukkig niet in fysieke vorm voor zover ik weet, maar meer in praktische zin: als bestuur moesten we de afweging maken wat te doen met de ALV die voor zondag 22 maart op de agenda staat. Na enig wikken en wegen hebben we besloten het zekere voor het onzekere te nemen en de ALV deze keer alleen in digitale vorm, via videoverbindingen, te laten plaatsvinden. Een optie die we gelukkig hebben. Hiermee komen helaas wel de activiteiten rond de ALV te vervallen. En naar het zich laat aanzien zullen we ook genoodzaakt zijn de koningsdagviering uit te stellen. We vertrouwen erop dat je hier begrip voor hebt.

Desalniettemin zullen we er uiteraard alles aan doen er wederom een mooi verenigingsjaar van te maken, met verscheidene activiteiten zodra dit weer mogelijk is. Zo staan er naast de eerdergenoemde ALV en Koningsdag, die we op dit moment in juni wel hopen te kunnen vieren, bijvoorbeeld ook een fietsdag in Espoo en een zomerkamp in de archipel van Turku op de rol. Tevens zal de mosseldag terugkeren in de nazomer. Zolang van uitstel maar geen afstel hoeft te komen, komt het vast nog goed.

Bas Nieuwenhuis


Van de voorzitter

Het jaar zit er weer bijna op. Veel gebeurd, vele activiteiten, maar bovenal veel en een hoge opkomst. Daarvoor doen we het, voor elkaar. Gister (op moment van dit schrijven) was Duncan nog in ’t land. Zelf er niet bij geweest vanwege ouderavond, maar het scheen uitermate leuk.


Namens het voltallige bestuur wil ik iedereen bedanken voor alle inzet, ondersteuning zowel voor als achter de schermen en natuurlijk voor jullie deelname aan de activiteiten. We wensen iedereen vooral een zalige/fijne kerst en een mooi uiteinde van het jaar. Hopelijk tot snel in het nieuwe jaar bij de nieuwjaarsborrel.

 

Vriendelijke groet,

Mirjam, Sanna, Sanne, Suzanne, Bas, Dave en Guido


Een frisse start

In de vorige editie van het Noorderlicht werd er gesproken over spannende tijden in onze vereniging.  Deze spannende tijden hebben er nu toe geleid, dat ik als nieuwe voorzitter dit stukje voor het Noorderlicht mag gaan schrijven.

Alvorens te kijken naar de toekomst van onze vereniging, toch nog eerst een korte terugblik op de afgelopen paar maanden. Enige uitleg lijkt op zijn plaats.

Afgelopen lente in de voorjaarsvergadering heeft een groot deel van het zittende bestuur de taken neergelegd en een veelal nieuwe groep mocht en moest aan de slag. Dit nieuwe bestuur was al bij aanvang te klein en in de herfst bleek het noodzakelijk het bestuur te versterken en werd de herfstvergadering gebruikt een interim-bestuur aan te stellen. Twee van de bestuursleden, Sanne en Suzanne, bleken bereid door te gaan, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. Zij kregen steun van 5 nieuwe bestuursleden: Mirjam, Bas, Dave, Hendrik en ondergetekende.  Dit nieuwe bestuur is nu met goede moed aan de slag gegaan en deze nieuwe situatie wordt gebruikt een frisse wind door onze vereniging te laten waaien.

Allereerst veel dank aan Arie en Robin van onze kascommissie. Zij hebben eind september de koe bij de horens gevat en vooral Arie heeft met veel inzet ervoor gezorgd, dat er een ALV werd opgezet en wij als nieuwe bestuur aan de slag konden. Ook dank aan de recent teruggetreden bestuursleden, Niels en Jelmer. Ze hebben ons veel geholpen om een soepele overdracht mogelijk te maken. In het bijzonder ook hartelijk dank voor onze oud-voorzitter Michael, die tot begin dit jaar met veel inzet de kar heeft getrokken. Hij heeft volledig op de achtergrond van alle gebeurtenissen mij wegwijs gemaakt in het voorzitterschap en de daartoe behorende taken.

Nu kunnen we aan de slag en we hebben er zin in. Ons uitgangspunt is, dat de vereniging van de leden en voor de leden is en dat dit vooral ook zo moet blijven. Laten we het gezellig houden en er iets leuks van maken met leuke activiteiten voor ons allen.

Dit uitgangspunt klink allemaal leuk en aardig, maar lijkt vooralsnog niet echt concreet. Ieder nieuw bestuur begint met goede moed. Binnen het bestuur zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest na te denken over hoe dit vorm te geven, opdat de leden hier ook wat van merken en wat aan hebben.

Ten eerste willen we graag de regio’s er veel meer erbij te betrekken en de regio’s support te bieden in hun activiteiten. De regio’s zijn echter zeer divers. We hebben 6 regio’s zonder leden, 8 regio’s met 1 tot 4 leden en slechts 4 regio’s met meer leden t.w. Oulu (= Pohjois-Pohjanmaa), Jyväskylä (=Keski-Suomi), Tampere (= Pirkanmaa) en Turku (=Varsinais-Suomi). Het overgrote deel, ca. 2/3e van de leden, woont in Uusimaa. Joanneke in Jyväskylä en Johan in Tampere zijn al zeer actief en succesvol. Bij hen op hun sinterklaasfeesten waren zelfs onlangs 55 resp. 27 mensen de Sint komen verwelkomen. In Oulu is Aline bereid de coördinatie van de regioactiviteiten aldaar op zich te nemen na de vele jaren, dat Marina met veel inzet hiervoor zorg heeft gedragen. Wij zullen haar en onze andere regiocontactpersonen hierbij in alles bijstaan.

Alleen in Turku zijn we nog op zoek naar een contactpersoon. Wij proberen hier een en ander in beweging te brengen door 9 februari a.s. in Turku een savusaunamiddag in het saunapark van Caribia te organiseren en we hopen, dat dit de interesse wekt bij onze mede-Nederlanders in Turku en omgeving.

Ten tweede proberen we meer de jongere m ensen te bereiken in en buiten onze vereniging. Er komen meer en meer studenten voor uitwisseling in Finland studeren en bovenal hebben we een hele groep van 2e generaties Nederlanders / half-Nederlanders in Finland, van wie hun ouder of ouders destijds in de vorige eeuw naar Finland zijn verhuisd. Dat zijn de meesten van onze leden. We proberen te zoeken naar activiteiten, die ook juist voor hen interessant kunnen zijn. Voor de echt jeugdigen onder ons hebben we gelukkig al de Nederlandse school, die hun de Nederlandse taal en cultuur bijbrengen. Ideeën zijn altijd welkom, maar hebben al iets om mee aan de slag te gaan (hierover later meer).

Ten derde gaat de wereld meer en meer digitaal. Ook het milieu moet drastisch ontzien worden en ieder beetje helpt. Ook wij als vereniging zullen meer en meer in deze digitale wereld stappen. Onze website in onlangs vernieuwd en meerder nieuwe digitale updates komen eraan (hierover meer verderop in dit Noorderlicht). Ondergetekende is helaas ook meer van de oude garde, die de krant graag nog van papier leest, maar als we op de toekomst en op onze jeugd willen focussen, is er geen andere weg dan meer digitaal. Het is ook een mogelijkheid om de contacten met de regio’s te intensiveren en gezamenlijk dingen te gaan organiseren. We hopen voor de volgende ALV hiervoor concrete ideeën te presenteren.

Ten vierde zullen we natuurlijk doorgaan met die activiteiten, die het geraamte van de vereniging vormen, en die jaarlijks op de kalender terug te vinden zijn. Dat zijn natuurlijk Koningsdag, Leidens Ontzet, Nieuwjaarsborrel en Sinterklaas. We zullen echter ook gaan focussen, dat die acitiviteiten niet per sé op één (en meestal in Helsinki), maar op meerdere locaties dan wel op verschillende locaties gehouden kunnen worden.

Tot slot zijn we ook op de achtergrond bezig. De statuten en het huishoudelijk regelement worden onder de loep genomen en het archief van de vereniging willen we completeren. Als er oud-bestuursleden zijn van de afgelopen 15 jaar, die nog materiaal, notulen of andere mogelijk interessante documenten hebben, nemen we dat graag van jullie over.

Boven alles hopen we jullie bij de komende activiteiten te kunnen ontmoeten en voor nu wens ik iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

 

Guido Nuijten


Van onze nieuwe voorzitter

Hallo allemaal,

Als nieuwe voorzitter aan mij de eer om jullie namens het bestuur te informeren. Allereerst wil ik de uitgetreden leden van harte bedanken, hun energie en inspanningen hebben de vereniging gebracht tot waar we nu zijn. We hebben een prachtig jubileumjaar achter de rug en de vereniging staat er in alle opzicht goed voor. Aan ons de taak om in hun voetsporen te treden en verder te bouwen op dit succes.

Tja, voorzitter, dat was niet per se de bedoeling. Sterker nog, toen ik na de (zeer geslaagde) nieuwjaarsborrel afscheid nam van Michael vroeg hij, zoals gewoonlijk, of ik geen lid wilde worden. Waarop ik, eloquent en diplomatiek zoals altijd, antwoordde “Ja … uh … nou, dat weet ik niet hoor. Wat doen jullie nu eigenlijk?”

Maar toen verscheen de oproep voor bestuursleden en begon het te kriebelen. Het waren altijd leuke activiteiten en het bestuur leek het naar hun zin te hebben. Daarnaast werd het wel weer tijd voor een nieuwe uitdaging. Waarom niet, ik wil wel helpen.

Enige bokkesprongen later liep ik na de ALV met een dikke map boekhouding én de peen- uienpannen weer naar buiten. Daar stond ik dan, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging in Finland. Dit ging wel erg snel, wat heb ik mezelf nu weer op de hals gehaald …

Hoog tijd om eens uit te zoeken waar deze vereniging nou eigenlijk voor staat. Op de website wordt het omschreven als ‘De vereniging heeft tot doel het bevorderen van contacten en activiteiten voor de Nederlanders in Finland’. Ok, het verbinden van Nederlanders in Finland, een nobele doelstelling, maar dat doet Facebook toch al?

Als bestuur hadden we een vliegende start, want al 4 weken na onze inauguratie stond onze grootste viering in de boeken; Koningsdag. De vieringen door het hele land waren een groot succes. Hartelijk dank namens de rest van de vereniging aan iedereen die zoveel tijd en energie gestoken hebben in deze feesten!

Het koningsdagfeest in Helsinki was voor mij een uitgelezen kans om mensen te leren kennen. Het was een warm welkom en een erg gezellige avond. Ik heb direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om iedereen te vragen wat voor hún de vereniging maakt.

Het antwoord was unaniem, onze vereniging heeft als doel de verspreiding van Nederlands beste exportproduct, niet bloemen of kaas, nee Gezelligheid!

De Nederlandse Vereniging voor Verspreiding van Gezelligheid in Finland, kijk daar kan ik wel wat mee.

Niels


De Voortgang

Wat een prachtig jaar hebben we er samen van gemaakt. Vanaf het begin hebben we elkaar weer op vele evenementen en bijeenkomsten getroffen. Al vroeg in januari zaten we in het oranje het Nederlandse handbalteam aan te moedigen op diverse plekken in Finland. In Jyväskylä ging de groep bowlen terwijl zelf gemaakte appelflappen werden uitgedeeld. In Helsinki volgde op 21 januari de nieuwjaarsreceptie, op 2 weken na, 80 jaar na de officiële geboorte van de Nederlandse Vereniging in Finland. De helft van het bestuur stond eraan voorafgaand een middag in de keuken om 80 oliebollen te kunnen serveren, en dat lukte. De leuke foto’s van die bijeenkomst en de filmclip met herinneringen van onze vereniging door tachtig jaren heen zijn te bekijken op onze website.

Vervolgens werd in ijskoud water gezwommen, stonden we langs de kant om de schaatsers in Oulunkylä aan te moedigen en dronken een glas of twee tijdens de goed bezochte kwartaalborrels. In maart volgde de eerste telefonische ALV, maar helaas bleek dat een stap te ver vooruit voor de NViF. Welgeteld 1 lid (Arie) deed aan die vergadering mee. Een efficiënte discussie, dat dan weer wel, maar onze bedoeling is uiteraard om te overleggen in wat breder verband. Komende maart zal de ALV dus als vanouds samenvallen met een aantrekkelijke activiteit.

We bezochten in april de expositie van Cesar van Everdingen, een leerling van Rembrandt, in Helsinki, en maakten ons daarna op voor diverse koningsdagevenementen door het hele land. Van Oulu, Jyväskylä, Tampere en Turku tot en met de zeer gewaardeerde Koningsdag ter huize van de ambassadeur in Helsinki, werd het glas geheven op de Koning. Ja, met de handhaving van de Nederlandse traditie zit het wel goed in onze vereniging.

Daarna trad een relatief rustige periode aan. In Jyväskylä werd in mei door en voor kinderen gekookt, in juni volgde in Helsinki een mini-kwartaalborrel en begin augustus trokken diverse families de regenkleding en campingartikelen uit de kast en verzamelden in bos- en waterrijke omgeving. Dat kamperen in de natuur is van Finland genieten op zijn best. In de schone buitenlucht, genietend van de lange avonden licht, achteloos wat worstjes op een kampvuur roosteren met een koud biertje erbij. Ook volgend jaar trekken we wederom de bossen in!

Een vast ritueel is onze viering van het Leidens Ontzet, in het eerste weekeinde van oktober, ook dit jaar weer uitstekend bezocht. Daarna volgde begin november de grootste gebeurtenis van dit meervoudig jubileumjaar; de viering van Suomi 100 jaar onafhankelijkheid. In Helsinki verzamelden een kleine 100 mensen om gezamenlijk en feestelijk even stil te staan bij de vrijheid die wij allen genieten in het mooie Finland. De voortreffelijke organisatie garandeerde een feest met heerlijke hapjes en drankjes. Een live band zorgde voor een extra dimensie met stevige muziek.

Als ik dit schrijf maken we ons op voor de altijd leuke vieringen van Sinterklaas en Kerstmis door heel Finland. En natuurlijk komen we op velerlei wijze in aanraking met de uitgebreide viering van de Finse onafhankelijkheid. Al met al een enerverend en bijzonder jaar!

Na zoveel terugkijken gedurende het jubileumjaar is het natuurlijk ook zaak het vizier naar voren te richten. Onze vereniging staat sterk en heeft de potentie om op volle kracht vooruit te gaan.

We zijn met ruim 200 loyale NViF-leden stabiel qua omvang. Velen van ons hebben de 15 jaar lidmaatschap overschreden. Dank jullie wel! En gelukkig is er ieder jaar ook weer de nodige aanwas van nieuwe geïnteresseerden.

Ook het komende jaar zal het accent van de communicatie op sociale media alleen maar toenemen. Onze internetsite is een vaste referentie, onze FB-groep is dit jaar de 600 leden ruim gepasseerd en we hebben een aparte FB-groep en -pagina opgemaakt om onze evenementen te promoten. Foto’s worden gedeeld via onze fotopagina (zie de website) en op Instagram. Vele leden staan in de LinkedIn-groep en er komen ongetwijfeld het komende jaar nog nieuwe kanalen bij. Binnen het bestuur beginnen we in toenemende mate met het handige ‘one drive’ te werken om uitwisseling van data en info te versnellen. Enzovoort. En zo gaan wij voort.

Deze digitale voortuitgang is prima natuurlijk. We zijn er om de contacten tussen Nederlanders en Finnen te verstevigen en dat geldt in brede zin. Met de nieuwe communicatiemogelijkheden worden jullie vragen vele malen sneller beantwoord dan vroeger. Probeer het maar eens. Je plaatst een bericht over klaverjassen in de groep en voordat je het weet heb je 10 man over de vloer en rond de grote (ronde) tafel om het spel tot in de kleine uurtjes te spelen.

Jullie, de NViF-leden, zijn een gevarieerde groep. De interesses lopen zeer uiteen. En dit maakt ook 2018 weer zo interessant. Bij ons kunnen jullie het komende jaar natuurlijk weer Nieuwjaar, Koningsdag, Leidens Ontzet, Sinterklaas en kerstvieringen verwachten. En daar tussendoor gaan we sportief en cultreel doen en culinaire hoogstandjes bereiden. Kom eens langs op de kwartaalborrel of elders. Al die activiteiten worden tijdig aangekondigd in onze maandelijkse nieuwsflits, op de website en de FB-groepen. Het Noorderlicht komt natuurlijk ook komend jaar 4 keer elektronisch in je bus.

“Heb je nog een speciale wens voor het komende jaar”, vraag ik je. Laat je vooral horen. En laten we er met zijn allen een geweldig nieuw verenigingsjaar van maken.

Ik wens iedereen een geweldige kerstperiode en een fantastisch 2018 toe.

Met een groet,
Michael