Beste mensen,

Zondag 4 oktober houden wij onze herfst-ALV, zoals al eerder is aangegeven in de vooraankondiging. Deze wordt gehouden tussen 15 en 17u in:
–        Espoon VPK Juhlasali (http://www.espoonvpk.fi/juhlasali.html) in Espoon Keskus;
–        online via MS teams voor wie niet ter plekke aanwezig kan of wil zijn; en
–        hopelijk ook in de regio’s. Hierover hopelijk later meer.

I.v.m. corona is aanmelding vooraf noodzakelijk. Aanmelden kan op de website. Je kan aldaar ook aangeven, of je ter plekke aanwezig wilt zijn of liever online aan de ALV wilt deelnemen.

https://www.nederlandsevereniging.fi/herfst-alv-leidens-ontzet/

Toegang is gratis voor alle leden. Voor niet-leden is de eigen bijdrage voor het Leidens Ontzet 5€.

De agenda voor de ALV is als volgt:
1.        Opening
2.        Verkiezing voorzitter en notulist van vergadering
3.        Vaststelling van de agenda
4.        Vaststelling van de legitimiteit van de vergadering
5.        Kiezen van de controleurs van de notulen en eventuele stemmentellers

6.        Samenvatting secretariële zaken
7.        Samenvatting afgelopen jaar

8.        Programma van activiteiten 2021

9.        Presentatie en goedkeuring begroting 2021
10.        Presentatie en goedkeuring contributie 2021

11.        Rondvraag
12.        Sluiting

Aansluitend daarop is er het Leidens Ontzet met de gebruikelijke LO-hapjes en drankjes.

Namens het bestuur,

Guido Nuijten