Lezing en ALV d.d. 28 maart 2021 Komt dat zien, komt dat zien!

Deel 1: Boekbespreking om 15.00u (online)

Met trots nodigen we jullie uit voor een bijeenkomst in de stijl van de boekenrubriek van De Wereld Draait Door:

Op zondag 28 maart presenteren de auteurs zelf hun recent gepubliceerde boeken, te weten Het geheim van de Gucci-koffer van Pauline Terreehorst en De familie Wachtman van Christiaan Alberdingk Thijm. De presentatie is in samenwerking met Broese Boekverkopers uit Utrecht.

Beide auteurs zijn bereid gevonden live vanuit Nederland deel te nemen aan onze online ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap in Finland. Pauline en Christiaan zullen elkaar interviewen, en daarnaast is het mogelijk actief deel te nemen aan het gesprek en zelf vragen te stellen.

Tijdens de bijeenkomst zal boekhandel Broese ons informeren over de mogelijkheden de boeken te bestellen. Tevens zijn beide boeken als e-boek verkrijgbaar voor hen die ze reeds van tevoren willen lezen. We zijn zowel Broese als Pauline en Christiaan zeer erkentelijk voor het feit dat zij hun medewerking hebben toegezegd en hopen op een grote en actieve opkomst! De bijeenkomst op zo 28 maart zal beginnen om 15:00 (Finse tijd).

Over Pauline Terreehorst

Pauline Terreehorst (1952, Rotterdam) is filmtheoreticus en auteur. Ze was onder andere docent filmtheorie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, directeur van AMFI, Amsterdam Fashion Institute, Hogeschool van Amsterdam, directeur van het Utrechtse Centraal Museum en, tot haar pensioen, directeur van Natlab, filmtheater in Eindhoven. Daarnaast was ze modejournalist voor de Volkskrant van 1985-2000. Al in 1994 schreef ze over de potentieel grote maatschappelijke gevolgen van thuiswerken door de nieuwe digitale mogelijkheden in Het Boerderijmodel.

Pauline Terreehorst schreef een aantal boeken over film, fotografie, mode, nieuwe media en stedelijke cultuur. In november 2020 publiceerde ze bij Prometheus Het geheim van de Gucci-koffer. Hoe de adel uit Midden-Europa verdween.

Meer informatie over Pauline Terreehorst kun je vinden op haar website: https://www.paulineterreehorst.nl/

Over Christiaan Alberdingk Thijm

Christiaan Alberdingk Thijm (Laren, 1971) is een schrijver, advocaat en universitair docent. In 2011 debuteerde hij met Het proces van de eeuw en in 2021 verscheen De familie Wachtman.

Beide romans spelen zich af in de juridische wereld en zijn als “legal novels” te typeren. Plaats van handelen van De familie Wachtman is de rechtenfaculteit, waar hoofdpersoon Philip Wachtman docent is. De roman gaat over de zoektocht naar de identiteit van de hoofdpersoon, die vader is van 411 kinderen. “De kleine heldhaftigheid van een enorme antiheld – iemand die niks verdient maar die je tóch alles gunt, met wie je tot aan het prachtige, verrassende slot blijft meeleven,” schreef Het Parool. De Telegraaf noemde de roman “fenomenaal”, NRC sprak van een “lekker boek in de trant van Kochs Het diner”.

Recensies en interviews:

https://www.parool.nl/kunst-media/christiaan-alberdingk-thijm-roept-op-een-subtiele-manier-spanning-op-in-de-familie-wachtman~bcdc3330/

https://www.trouw.nl/cultuur-media/christiaan-alberdingk-thijm-schreef-roman-over-spermadonor-we-zijn-kritischer-gaan-denken-over-zaaddonatie~b55edc6d/

Over Boekhandel Broese

Broese (officiële naam: Broese Boekverkopers, voorheen Polare) is een boekwinkel gevestigd aan de Oudegracht in Utrecht. Het bedrijf is aangesloten bij libris.nl en is een van de grootste boekhandels van Nederland. Meer informatie kun je vinden op de website: https://www.broese.nl/

Algemene opmerking m.b.t. aanmelden en het gebruik van MS Teams:

De bijeenkomst zal plaatsvinden via MS Teams. Ben je nog niet zo vertrouwd met deze vorm van online bij elkaar komen en mocht je vooraf de verbinding of het gebruik van MS Teams willen testen, neem dan contact op met het bestuur van de NViF (bestuur@nederlandsevereniging.fi). Tijdens de lezing zelf is er geen mogelijkheid voor het testen en bediscussiëren van het gebruik van MS Teams.

De uitnodiging voor MS Teams wordt separaat naar alle leden verstuurd. Ook niet-leden zijn welkom. Voor het verkrijgen van een uitnodiging, gelieve zich te wenden bij het bestuur via bovenstaand e-mail.

Opgeven kan door het goedkeuren van de MS-Teams uitnodiging of via de website van de vereniging (https://www.nederlandsevereniging.fi/) of via e-mail (bestuur@nederlandsevereniging.fi).

 

Deel 2: Presentatie Bibliotheek NViF

Vanaf Maart 2021 heeft de bibliotheek van de Nederlands Vereniging in Finland een nieuw adres in Helsinki, bij Watze de Wolf. De collectie is daarbij gestroomlijnd en bevat voornamelijk Nederlandstalige literatuur, en enkele titels met vertaling in het Nederlands.  We gaan derhalve de reserveringen en distributie verder uitleggen. Watze zal hierover nader tekst en uitleg geven.

Na de presentatie van Watze is er tijd voor koffie en een kleine pauze, alvorens we beginnen met de ALV.

 

Deel 3: Algemene Ledenvergadering ALV om ca. 16.30 (ook online)

Aansluitend op de boekbespreking zullen we na een kleine koffiepauze de ALV houden. De agenda is reeds maandag 15 februari 2021 om 21:04 per e-mail verzonden. Het belangrijkste op de ALV is de presentatie, goedkeuring en installatie van het nieuwe bestuur. Suzanne Buurman, Sanne Peltosaari en Bas Nieuwenhuis zijn we zeer dankbaar voor hun tijd en inzet in het bestuur voor onze verening. Ze zullen nu een stapje terug zetten. We zijn verheugd, dat we drie nieuwe enthousiaste nieuwe kandidaten voor het bestuur hebben gevonden, te weten Sabine Van Roten, Meri Erkkilä en Ata Bos. Het voorstel voor het nieuwe bestuur is:

– Voorzitter:                                 Guido Nuijten

– Vicevoorzitter & communicatie:           Sabine Van Roten

– Secretaris:                                  Mirjam Bilker – Koivula

– Penningmeester:                      Meri Erkkilä

– Noorderlicht en website:                       Stefan Dik

– Jongeren-activiteiten:               Sanna van Erk – Koivisto

– MKB en sponsoring:                  Aaltje Bos (roepnaam Ata)

We vertrouwen op jullie instemming op de komende ALV en kijken ernaar uit jullie bij de activiteit en ALV te verwelkomen.


Klaverjassen Uusimaa

Beste mensen,

Gegeven de grote interesse hebben we naast de borrels in de even maanden nu ook klaverjassen in de oneven maanden van het jaar. Deze worden dan 's vrijdags gehouden.

Informatie

- datum: vrijdag 13 november
- tijdstip. vanaf 18.00u
- locatie: Zwevende Brasem, oftewel Leijuva Lahna https://kalaravintolat.fi/ravintola/leijuva-lahna/
- adres: Eerikinkatu 14, vlak bij metrostation Kamppi te Helsinki

Ter plekke hebben we een kabinet gereserveerd, dus hoeven we niet tussen de andere bezoekers in te gaan zitten. Neem wel mondkapje mee. Reservering gedaan op naam van onderstaande.

Als iemand liever (of ook) wil borrelen, ook welkom.

Er is ook een klaverjas-app. Indien interesse daaraan deel te nemen, laat maar weten.

Tot vrijdag

namens het bestuur,
Guido Nuijten


Herfst ALV + Leidens Ontzet

Beste mensen,

Zondag 4 oktober houden wij onze herfst-ALV, zoals al eerder is aangegeven in de vooraankondiging. Deze wordt gehouden tussen 15 en 17u in:
–        Espoon VPK Juhlasali (http://www.espoonvpk.fi/juhlasali.html) in Espoon Keskus;
–        online via MS teams voor wie niet ter plekke aanwezig kan of wil zijn; en
–        hopelijk ook in de regio’s. Hierover hopelijk later meer.

I.v.m. corona is aanmelding vooraf noodzakelijk. Aanmelden kan op de website. Je kan aldaar ook aangeven, of je ter plekke aanwezig wilt zijn of liever online aan de ALV wilt deelnemen.

https://www.nederlandsevereniging.fi/herfst-alv-leidens-ontzet/

Toegang is gratis voor alle leden. Voor niet-leden is de eigen bijdrage voor het Leidens Ontzet 5€.

De agenda voor de ALV is als volgt:
1.        Opening
2.        Verkiezing voorzitter en notulist van vergadering
3.        Vaststelling van de agenda
4.        Vaststelling van de legitimiteit van de vergadering
5.        Kiezen van de controleurs van de notulen en eventuele stemmentellers

6.        Samenvatting secretariële zaken
7.        Samenvatting afgelopen jaar

8.        Programma van activiteiten 2021

9.        Presentatie en goedkeuring begroting 2021
10.        Presentatie en goedkeuring contributie 2021

11.        Rondvraag
12.        Sluiting

Aansluitend daarop is er het Leidens Ontzet met de gebruikelijke LO-hapjes en drankjes.

Namens het bestuur,

Guido Nuijten


Nieuwjaarsborrel Turku

Beste Nederlanders in en rondom Turku,

Allemaal een goed en gezond 2020 gewenst!

Bij deze zou het leuk zijn om met jullie onder genot van een hapje, drankje en een oliebol het nieuwe jaar in te luiden met een Nieuwjaarsborrel bij  ons thuis in Paimio op zaterdag 25 januari vanaf 14 uur. Misschien ook een goed moment om kennis te maken met andere Nederlanders in de omgeving.

Mocht er sneeuw liggen, en de kinderen vinden het leuk, dan kunnen we voor de borrel om 12.30 gaan sleeën bij ons in de buurt.

Graag voor 20 januari opgeven, zodat het een en ander voorbereid kan worden. Meld graag ook eventuele allergieën en of er animo is voor sleeën. Opgeven kan via de website van de vereniging, via turku@nederlandsevereniging.fi

 

Graag tot zaterdag 25 januari!

 

Vriendelijke Groet,

Rein Strikwerda (turku@nederlandsevereniging.fi)

 

ROUTEBESCHRIJVING.

Vanuit het centrum van Turku 27 kilometer/ reistijd 25 minuten met de auto.

Mocht je niet in het bezit zijn van een auto, maar toch graag komen? Vanaf Turku rijden meerdere bussen naar Paimio, onder andere Föli-bussen en expressbussen richting Helsinki. Ik help je graag met het kijken naar mogelijkheden. Er is vast het een en ander mogelijk.’
Voor een complete routebeschrijving, contactsgegevens en bij het hebben van vragen kun je mij een e-mail sturen naar turku@nederlandsevereniging.fi


Nieuwjaarsborrel 2020

Uusimaa

Welkom op onze nieuwjaarsborrel!

Wij vieren deze op zondag 12 januari van 15:00 tot 17:30 in Villa Kivi (Linnunlauluntie 7, 00530 Helsinki).

Tijdens de nieuwjaarsborrel zal er afscheid worden genomen van de huidige ambassadeur, Cees Bansema, aangezien deze Finland op korte termijn zal verlaten.

De eigen bijdrage is 5€ voor leden en 10€ voor niet-leden per persoon. Je krijgt hiervoor de nodige lekkernijen, inclusief oliebollen, en natuurlijk Nederlandse gezelligheid.

De eigen bijdrage kan worden over gemaakt op rekeningnummer FI83 2001 3800 4763 83 ten name van NViF, onder vermelding van viitenummer 81902538.

Graag opgeven vóór 8 januari.


Sinterklaas komt naar Finland!

In diverse steden in Finland komt de Sint en zijn pieten dit jaar weer langs. Kijk hieronder voor meer informatie voor de feesten in Jyväskylä, Tampere en Uusimaa.

Sinterklaas komt 30 november naar Jyväskylä!

Beste allemaal,

De dagen worden weer korter, en de nachten langer. Dit betekent dat het ook niet heel lang meer duurt voor het tijd is voor het Sinterklaasfeest. Gelukkig heeft Sint ons laten weten dat hij ook dit jaar weer naar Jyväskylä zal komen en wel op zaterdag 30 november. De locatie is wederom  het Multicultureel Centrum Gloria  (Matarankatu 6, Jyväskylä).  Jullie worden om 15.30 uur verwacht en het feest zal, inclusief eten, tot 19.00 uur duren.

Als jullie van plan zijn te komen, email dan vóór 15 november naar: jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi . Vermeld, met hoeveel personen (volwassenen en kinderen) jullie komen, en eventuele allergiën/diëten!

Dit jaar hopen we weer live muziek te hebben! Mocht je ook mee willen spelen met de ‘band’. Laat dat even weten, dan krijg je de bladmuziek per email, zodat je thuis alvast kunt oefenen. Het is handig als je de dag zelf wat eerder kunt komen, zodat de ‘band’ ook nog samen kan oefenen (±14.45).

Wanneer je kind een cadeautje krijgt van de Sint, zou je dan ook een stukje over je kind kunnen schrijven (vóór 15 november) met daarin wat bijzonderheden over het afgelopen jaar, hobbies, etc., zodat de goedheiligman wat inhoud in zijn grote boek heeft. Ook dit kan gestuurd worden naar jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi . Het is de bedoeling dat de ouders zelf voor het cadeautje voor hun kind(eren) zorgen; Sint en Piet zullen deze dan uitdelen. Net als vorig jaar pakken we de cadeautjes uit als iedereen aan de beurt is geweest.

Om de kosten te dekken vragen wij een bijdrage van €5,00 per volwassen persoon, en €2,50 voor kinderen vanaf 4 jaar. (Gezins)leden van de Nederlandse Vereniging betalen  €2,50 per persoon en hun kinderen zijn gratis. De Nederlandse Vereniging betaalt een deel van de kosten voor deze avond.

Voor de avond zelf zijn wij nog op zoek naar een paar handen die willen meehelpen met het voorbereiden van de hapjes, het zetten van koffie, etc. (vanaf 14.00 uur), en een aantal handen die zouden willen helpen met het opruimen na afloop (tot uiterlijk 21.00 uur). Laat even weten of je bereid bent iets eerder te komen, of iets langer te blijven om te helpen.

Wij hebben er in elk geval al veel zin in, hopelijk jullie ook.

Hartelijke groeten, Jelmer en Joanneke (044-9461655 )

Sinterklaasviering in Uusimaa op  30 november

Nu de dagen weer koud en donker worden komt ook het Sinterklaasfeest weer naderbij! Op ZATERDAG 30 November komt De Sint samen met zijn Pieten naar het Uusi Paviljonki (Nya Paviljongen) aan de Läntinen Koulupolku 3 in Kauniainen.

Om de dag goed te laten verlopen – want De Sint heeft het druk rond deze tijd – heeft hij ons een paar puntjes van aandacht meegegeven:

 • De viering wordt georganiseerd door de Nederlandse school in Finland, in samenwerking met de Nederlandse vereniging in Finland.
 • Om 10:45 start de audiëntie. Het gebouw is open vanaf 10:15. De Sint zou het erg waarderen dat iedereen er is als hij zijn audiëntie begint.over de locatie (Uusi Paviljonki) is meer te vinden via de website http://www.kauniainen.fi/uusipaviljonki
 • Voor de ouders: zoals gebruikelijk nemen jullie voor de kinderen een kado mee dat bij de garderobe verdekt kan worden afgegeven (NAAM NIET VERGETEN). Richtprijs voor het kado is rond de 20€
 • Bezoek de website van Sinterklaas: http://www.sinterklaas.nl en volg het Sinterklaasjournaal: https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/#/home
 • We zijn nog op zoek naar vrijwiligers om te helpen bij het aannemen en uitdelen van de pakjes. Ben je beschikbaar, neem contact met ons op via sinterklaas.ntcfinland@gmail.com
 • Wilt u de jaarlijkse Sinterklaasviering in Finland ondersteunen? Uw vrijwillige bijdrage is welkom tijdens de viering zelf of op rekening FI30 1263 3000 1013 15, BIC: NDEAFIHH
 • Zijn er nog vragen of is er iets onduidelijk, neem dan gerust contact op met ons.

 

Met vriendelijke groet,

Het Sinterklaascomité.

sinterklaas.ntcfinland@gmail.com

Olav, Matthijs, Raymond

Sinterklaasfeest in Tampere op  7 december

Beste Nederlandstaligen in Tampere,

Ons traditionele Sinterklaasfeest zal weer gehouden worden dit jaar op dezelfde locatie als vorig jaar: Katariina seurakuntakoti, Hatanpään puistokuja 20, 33900 Tampere, dichtbij Hatanpään sairaala en Arboretum.

Het feest begint om 16:00, zoals vanouds vragen we om al iets van te voren aanwezig te zijn, zodat we samen de zaal op orde kunnen brengen. Instructies voor de viering kun je hieronder vinden.

Stuur even een berichtje als je van plan bent te komen. En laat me ook de andere gegevens op tijd weten (zie onder).

M.v.g. Johan Plomp, contactpersoon Tampere, Nederlandse Vereniging in Finland

INSTRUCTIES VOOR HET SINTERKLAASFEEST (zelfde als voorgaande jaren)

Het idee is weer om zelf wat versnaperingen mee te brengen die we dan samen zullen nuttigen. De Sint heeft natuurlijk ook kadootjes voor de kinderen bij zich, maar daar hebben we wat hulp bij nodig van de ouders. Verder zullen er natuurlijk de nodige liedjes gezongen worden, een Sinterklaasverhaal worden voorgelezen, en spelletjes worden gedaan. Ook hierbij zijn hulp en ideeen van harte welkom.

Het feest wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging en de Belgische Vereniging in Finland. Voor leden is het feest dan ook gratis, maar ik zou niet-leden willen vragen om een bijdrage van 10 euro per gezin of 5 euro per persoon. Hieronder nog wat aanwijzingen voor het goede verloop:

NYYTTIKESTIT

Het eten en drinken zal weer volgens het “nyyttikestit” systeem worden aangeboden. Dat wil zeggen, iedereen neemt wat te eten mee en we eten gezamelijk wat er is meegebracht. Wij zullen voor het drinken zorgen. Ook zullen we zorgen voor strooigoed. Gezien het tijdstip zou het goed zijn als we een geimproviseerde maaltijd zouden kunnen samen stellen van hetgeen meegebracht is. Dus zowel zoet als hartig is welkom. Je kunt mij eventueel laten weten wat je mee wilt brengen, zodat ik kan inschatten wat er nog nodig is.

CADEAUTJES (Kadootjes)

Cadeautjes voor de kinderen worden door de ouders meegebracht en duidelijk van de namen van de kinderen voorzien. Om het makkelijker te maken om
kinderen uit een gezin tegelijkertijd te voorzien van cadeautjes vraag ik jullie om de cadeautjes aan elkaar te binden dan wel in een zakje te doen.
De cadeaus kunnen voor de aanvang af worden gegeven, ze worden dan verzameld in een zak. Het is natuurlijk altijd leuk om een cadeautje van een gedichtje
te voorzien… Ik zou willen vragen om maar een cadeautje van geringe waarde (10-20 euro) per kind te geven.

HET BOEK VAN SINTERKLAAS

Sinterklaas weet alles van de kinderen, zelfs als ze in Finland wonen. Als informatiepiet vraag ik nu de medewerking van de ouders om deze gegevens te
verzamelen. Stuur even per e-mail de naam en leeftijd van elk kind op met een vermelding welke taal (talen) het kind spreekt. Ook wat extra informatie
zoals de school, welke klas, hobbies etc. is welkom (maar niet te lang, want de Sint moet het ter plekke kunnen lezen).

LOCATIE

Het feest zal gehouden worden in de Katariina seurakuntakoti, Hatanpään puistokuja 20, Tampere.

Als vervoer een probleem is laat me dat weten, dan kunnen we vast wel een oplossing vinden.

LID WORDEN VAN DE VERENIGING?

Als je eventueel lid wilt worden van de Nederlandse of Belgische vereniging, geef dat even door aan de Nederlandse vereniging (www.nederlandsevereniging.fi) of aan Johan
Scholliers voor de Belgische vereniging. Op de website kun je meer informatie vinden (www.nederlandsevereniging.fi, www.finbel.info). Lidmaatschap is niet
vereist om deel te nemen aan het feest (maar als lid kun je wel gratis meedoen).

AANMELDEN EN CONTACT

Stuur even een berichtje als je van plan bent te komen. Vergeet niet de bovenstaande informatie door te geven (namen van kinderen enz.).

Als er nog vragen, opmerkingen of ideeen zijn dan hoor ik dat graag. Stuur dan even een E-mailtje naar dit adres: johan.plomp(ät)elisanet.fi, of bel me op: tel.
040-7187684.

De regelpieten – Johan & Johan

VACATURE

Er is nog een vacature open voor een of twee helpers van Sinterklaas. Vereisten zijn in ieder geval kindvriendelijkheid en lenigheid. Werk voor een avond per jaar. Vergoeding: tevreden kinderen en een klein extraatje.


Klaverjastoernooi in de Zwevende Brasem

Datum: zaterdag 28 december 2019 vanaf 15.30u tot circa 18:30

Locatie: Leijuva Lahna, Eerikinkatu 14, 00100 Helsinki

Zaterdag 28 december organiseren wij een gezellig klaverjastoernooi. We hebben hiervoor een leuke, rustige en maar vooral gezellige locatie gevonden in het centrum van Helsinki. Drank en hapjes aldaar voor eigen rekening.

De spelregels zijn op basis van ‘Rotterdams’ (zie onder). Zin om mee te doen, meld je aan bij Guido.

Mocht je het hardstikke leuk vinden, maar deze keer niet kunnen, laat het ons dan ook weten. Bij genoeg enthousiasme hopen we er een regelmatig terugkerend event van te maken.

 

Namens de organisatie

 

Spelregels – Rotterdams

 • Troefkleur wordt gedraaid;
 • Indien iedereen past, wordt er nogmaals een nieuwe troefkleur gedraaid;
 • Indien bij 2e troefkleur wederom iedereen past, wordt er opnieuw gedeeld;
 • Links van de deler komt uit;
 • Indien je niet kan volgen, moet je introeven
 • Indien je troef moet spelen, moet je overtroeven
 • roem en stuk tellen we in de slagen, niet in de hand


Herfst ALV + Leidens Ontzet / activiteit

Beste leden van de Nederlandse Vereniging in Finland,

Na een zeer geslaagd zomerkamp en een uitmuntende Zeeuwse-mossel dag is het alweer tijd voor de volgende activiteiten: de Algemene Ledenvergadering (ALV) alsmede aanvullende activiteiten (inclusief de viering van het Leidens Ontzet) op zondag 6 oktober 2019.

ALV

Alle leden van de vereniging worden uitgenodigd de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen. De ALV begint op zondag 6 oktober om 17.30 in Rupla Helsinginkatu 16 in Helsinki. Wederom zal het vanuit verschillende regio’s mogelijk zijn via Skype aan de ALV deel te nemen. Op deze manier kunnen ook leden in deze regio’s participeren; de ALV is tenslotte dé gelegenheid om uw stem te laten horen over het wel en wee binnen de vereniging.

De voorgestelde agenda voor de ALV is als volgt:

 1. Opening
 2. Verkiezing voorzitter en notulist van de vergadering
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Vaststellen van de legitimiteit van de vergadering
 5. Kiezen van de controleurs van de notulen en eventuele stemmentellers
 6. Samenvatting van secretariële zaken
 7. Samenvatting afgelopen jaar
 8. Programma van activiteiten 2020
 9. Presentatie en goedkeuring begroting 2020
 10. Presentatie en goedkeuring contributie 2020
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Activiteiten

Rondom de ALV worden er verscheidene activiteiten georganiseerd. Aanmelden kan hieronder of direct bij de regionale contactpersonen, te vinden op de website.
De eigen bijdrages voor de activiteiten kunnen overgemaakt worden op de NViF rekening FI83 2001 3800 4763 83 met gebruik van het referentienummer “viitenumero819 02114.

Jyväskylä- kookworkshop

In Jyväskylä wordt van 14.00 tot 17.30 een exotische kookworkshop georganiseerd onder leiding van Bhavani Ramamoorthi. Graag opgeven voor 1 oktober.

Adres:
Palokan yhtenäiskoulu,
Koivutie 5, Palokka

Aansluitend, terwijl de gekookte lekkernijen worden verorberd, zal verbinding worden gezocht met Helsinki voor de ALV.

De eigen bijdrage voor de kookworkshop bedraagt 7,50 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden.

Turku – bowlen

In Turku is er tussen 16.00 en 17.30 de gelegenheid om te bowlen bij de Kupittaan Keilahalli. Verzamelen om 15.45. Aansluitend zal vanuit de vergaderzaal in hetzelfde gebouw de ALV bijgewoond kunnen worden.

Adres: Kupittaan keilahalli
Turun Keilailuliitto ry
Kupittaankuja 1, 20520 Turku

Leden hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor het bowlen, terwijl niet-leden 5 euro betalen.

Oulu

In Oulu kan de ALV bijgewoond worden bij Aline Hubregtse – Jääli, Pekkalantie 40. Verzamelen vanaf 17:00.
Geen eigen bijdrage.

Helsinki – Leidens Onzet

Aansluitend aan de ALV beginnen we in Helsinki om ca. 19.00 met de traditionele viering van het Leidens Ontzet (de zogeheten “3 Oktober viering”).
Adres: Rupla
Helsinginkatu 16, Helsinki

We zien weer uit naar de Hollandse haringen, gesponsord door de Nederlandse Ambassade, die zo heerlijk smaken bij de ambachtelijk* bereide hutspot.

* “Op de originele of traditionele manier gemaakt, met individuele aandacht, persoonlijke vakbekwaamheid en ervaring” 😉

Voor de leden kost deelname aan het Leidens Ontzet 7,50 euro, van niet-leden vragen we 20 euro als bijdrage.


Hopelijk tot ziens op 6 oktober!

P.S. Mocht u de contributiebetaling voor dit jaar vergeten zijn kunt u dit alsnog voor de ALV corrigeren. Het bankrekeningnummer van de Nederlandse Vereniging in Finland is FI83 2001 3800 4763 83 (Nordea), of neem even contact op met de secretaris van de vereniging (secretaris@nederlandsevereniging.fi).

Voor diegene die van plan zijn te komen bij de ALV en een activiteit verzoeken wij vriendelijk voor 1 oktober laten weten dat je komt door het onderstaande formulier in te vullen:


NViF Mosseldag 1.9.2019

Met fierheid:
Onze 1ste Zeeuwse Mosseldag!

Download hier de uitnodiging met route beschrijving: zeeuwse mosselen uitnodiging (pdf)

Deadline voor aanmelding is maandag 26 augustus.

Eigen bijdrage kan overgemaakt worden op de rekening gebruik makend  van viitenummer 81901474 of ter plekke betaald worden.

Tijd & lokatie: 

Zondag 1 september
Van 14:30 tot 19:00 uur

Poliisin Kesäkoti
Länsiulapanniemi 6
Helsinki Lauttasaari

Bekijk in Google Maps

Aanmelden hieronder of via voorzitter@nederlandsevereniging.fi
€ 10 voor leden, € 30 niet-leden

# deelnemers beperkt!


Uitnodiging Zomerkamp 2019 2 tot 4 augustus in Sysmä

Het zomerkamp voor families wordt dit jaar georganiseerd in Sysmä. Dat ligt ongeveer 100 km oost van Tampere, 85 km ten zuiden van Jyväskylä en 155 km ten noorden van Helsinki. We kamperen op de camping Sysmä. Er zijn plekken voor tenten, caravans/campers en huisjes.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 2 augustus:

Aankomst
Avondeten op eigen gelegenheid
Avondprogramma met spelletjes
om elkaar te leren kennen

Zaterdag 3 augustus:

Ontbijt op eigen gelegenheid
Speurtocht
Gezamenlijke lunch
Middagprogramma
Gezamenlijke barbecue
Sauna

Zondag 4 augustus:

Ontbijt op eigen gelegenheid
Sport en spel
Gezamenlijke lunch
Vertrek

Het programma vrijdag begint om 19.00 uur. De lunches zaterdag en zondag, de BBQ en de sauna-avond worden verzorgd door de Nederlandse Vereniging en zijn gratis voor leden. De overnachting op de camping is voor eigen rekening. Het programma wordt aangepast aan de leeftijd van de deelnemers, dus iedereen is welkom van jong tot oud! Meld je aan vóór 1 juli: jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi of tel. 044-9461655.

Tot dan! Jelmer en Joanneke