De zomer voorbij, maar niet getreurd

Zittende aan de keukentafel probeer ik te bedenken wat en waarover allemaal te vertellen. Eveliina geeft me inspiratie en spoort me aan te schrijven over ‘er was eens een hert en die zag met grote verbazing het noorderlicht …’. Ik maak hier maar van ‘er was eens een vereniging en die las met grote verbazing dit Noorderlicht …’

Deze zomer kende drie activiteiten, die alle op een of andere manier in het teken stonden van cultuur. Eind mei was er een Fins cultureel uitje in Oost Finland in Verla. Midden in de koudste week van de zomer was het zomerkamp met Nederlandse activiteiten in een Finse campingsetting. Tot slot was er onlangs de Zeeuwse Mosseldag, waarvoor bijzonder veel animo was en mensen zelfs in de wachtrij gezet moesten worden voor deelname. Ook het zomerkamp kende een ongekend hoog aantal aanmeldingen van 41. Helaas moest één gezin verstek laten gaan, maar desalniettemin was het meer dan geslaagd.

Komende maand al op 6 oktober is onze herfstvergadering en is het alweer een jaar geleden, dat dit bestuur als interimbestuur de handdoek oppakte. Terugkijkend op afgelopen jaar hebben we getracht gevarieerde activiteiten en activiteiten in alle regio’s van de grond te krijgen. De meeste dank zijn we verschuldigd aan alle vrijwilligers buiten het bestuur, die hieraan zoveel hebben meegeholpen en aan alle mensen, die hierover met veel plezier verslag van hebben gedaan in het Noorderlicht. Zo ook nu over de zomerse activiteiten.

Het motto van de activiteiten was altijd een stuk gezelligheid te creëren samen met cultuur, sport of natuur. Een overduidelijke voorkeur lijkt er te zijn voor activiteiten, waar er een hapje en een drankje aangeboden wordt. Vooral de typisch Nederlandse hapjes, zoals hagelsag voor de kinderen, bitterballen, oliebollen, haringen, hutspot en mossels, worden erg gewaardeerd. De mossels zelfs verrassend veel. Het blijkt een stukje toegevoegde waarde voor de Nederlander in Finland. Het is geen argument om dan maar alle andersoortige activiteiten opeens helemaal af te schaffen, maar goed om in ons achterhoofd te houden. Op de komende ALV zullen we als bestuur trachten weer een gevarieerd aanbod van activiteiten voor het komende jaar te presenteren.

Al met al vonden we het een bijzonder leuk jaar. Hopelijk tot op de ALV en de bijhorende activiteit en komende activiteiten.

Namens het bestuur,

Mirjam, Sanna, Sanne, Suzanne, Bas, Dave en ondergetekende,

 

Guido Nuijten


Twee aparte Noorderlicht-edities

De afgelopen periode kende naast vele vrolijke gebeurtenissen ook een droevige kant. Vlak voor de ALV van afgelopen maart werd het bestuur op de hoogte gesteld van het plotselinge overlijden van Bart Braafhart in februari jl.

Voor de leden die al sinds de eeuwwisseling bij de vereniging zijn, was Bart zeker een bekende in ons midden. Zowel binnen als buiten de vereniging heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor zijn geliefde Salla in Oost-Lapland. Zijn bekendheid reikte tot ver buiten de vereniging. Ook ik kende hem van de vele interessante discussies op het toenmalige forum van de vereniging.

Het voelde dan ook tegennatuurlijk om het Noorderlicht te vullen met enerzijds verhalen over vrolijke gebeurtenissen en met anderzijds een in memoriam. Daarom hebben we besloten om een aparte in memoriam-editie te maken ter ere van Bart. Die editie is over het algemeen tweetalig, zodat hij ook aan zijn naasten in zowel Nederland als Lapland en Finland overhandigd kan worden. Dank aan iedereen die geholpen heeft met het tot stand komen van deze editie.

Het reguliere Noorderlicht is een vertrouwde editie waarin we terugkijken op recente activiteiten, en met input van onze vaste schrijvers. Bijzonder leuk was dit jaar Koningsdag, die deze keer op 7 locaties gevierd werd. De eerste koningsdag was al op 20 april in Jyväskylä, gevolgd door vieringen in het Koningsdagweekend in Oulu, Espoo, Tampere, Turku en Helsinki. Ook was er deze keer een heuse koningsnacht, waar ook niet-Nederlanders ‘geleerd’ werd Koningsnacht te vieren.

Deze Koningsdagvieringen konden niet tot stand komen zonder de inzet van veel vrijwilligers van binnen en buiten de vereniging. Heel hartelijk dank daarvoor. Het was ook zeker een mooi hoogtepunt toen (een mogelijk toekomstige voorzitter) Boris mij aankondigde voor de viering in Oulu.

Enigszins geruisloos is het interim-bestuur overgegaan in het reguliere bestuur, hoewel er op de ALV in totaal 51 mensen aanwezig waren. Voor de volgende keren gaan we zeker weer proberen de ALV op meerdere plaatsen tegelijk te houden.

Het bestuur is nu versterkt met Sanna, onze eerste Finse in het bestuur. We gaan op dezelfde voet verder met het organiseren van leuke activiteiten, en we hopen velen van jullie hier te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur,

Mirjam, Sanna, Sanne, Suzanne, Bas, Dave en ondergetekende,

Guido Nuijten


Wintersporten met klimaatverandering

Het nieuwe jaar is vliegend van start gegaan met naast een hele hoop sneeuw ook al 5 activiteiten verspreid over 5 verschillende locaties in Finland; nieuwjaarsborrels en -bijeenkomsten in Oulu, Jyväskylä, Tampere en Helsinki alsmede de savusauna in Turku. Het idee om meer in de regio’s te organiseren begint gestalte te krijgen, met name ook door de steun vanuit de regio’s. In Helsinki leek het er echter op, dat de voorzitter hopeloos op zoek was naar deelnemers voor de borrel, maar gelukkig waren er genoeg aanwezigen aan de achterkant van de camera.

De vele sneeuw van januari en de interacties met de regio’s hebben ons ertoe gebracht de komende ALV volledig in het teken van de winter en de regio’s te zetten. De ALV wordt 23 maart a.s. tegelijkertijd op 3 locaties gehouden, te weten Oulu, Jyväskylä en Espoo, met onderlinge videoconnecties. Aansluitend is er dan lunch en skiën, langlaufen, sleetje ríjden en/of alleen apres-skiën. Iedereen kan zich al aanmelden op de website van onze vereniging en kiezen, waar en waaraan hij/zij wil deelnemen: https://www.nederlandsevereniging.fi/alv-wintersportdag/.

Helaas lijkt februari qua temperatuur meer op april dan de koudste wintermaand van het jaar. De gevolgen van de klimaatveranderingen worden steeds duidelijker zichtbaar. In Nederland zit zelfs iedereen al op het terras. We moeten dus hopen op een goede takatalvi. Sowieso gaan we er een mooi event van maken, hopelijk zonder mogelijk kleine aanpassingen in het programma.

In Turku heeft de saunadag ertoe geleid, dat Rein zich beschikbaar heeft gesteld als contactpersoon voor de regio in en om Turku. Hiervoor veel dank. Voor vragen en ideeën om meer in Turku te gaan ondernemen kan je hem direct bereiken per e-mail op turku@nederlandsevereniging.fi. Naast de eerder genoemde regio’s zijn we ook bezig te kijken in andere regio’s. De situatie is op vele plekken moeilijker, aangezien er of geen leden zijn, of het aantal leden is gelijk aan het aantal contactpersonen. Hieraan blijven we verder werken, maar het is iets voor de langere adem.

Naast de activiteiten heeft het interim-bestuur ook achter de schermen getracht de structuur en organisatie verder te stroomlijnen. Tijdens de komende ALV willen we hier graag nader toelichting op geven. Van het bestuur zijn er 6 van de 7 bereid om met plezier verder te gaan in het bestuur. We zijn echter al van verzekerd van 7 kandidaatbestuursleden, zodat we ook komend seizoen weer met 7 voor jullie aan de slag kunnen en zullen gaan.

Namens het bestuur zie ik jullie graag terug op de komende ALV en volgende activiteiten.

Guido Nuijten