De afgelopen periode kende naast vele vrolijke gebeurtenissen ook een droevige kant. Vlak voor de ALV van afgelopen maart werd het bestuur op de hoogte gesteld van het plotselinge overlijden van Bart Braafhart in februari jl.

Voor de leden die al sinds de eeuwwisseling bij de vereniging zijn, was Bart zeker een bekende in ons midden. Zowel binnen als buiten de vereniging heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor zijn geliefde Salla in Oost-Lapland. Zijn bekendheid reikte tot ver buiten de vereniging. Ook ik kende hem van de vele interessante discussies op het toenmalige forum van de vereniging.

Het voelde dan ook tegennatuurlijk om het Noorderlicht te vullen met enerzijds verhalen over vrolijke gebeurtenissen en met anderzijds een in memoriam. Daarom hebben we besloten om een aparte in memoriam-editie te maken ter ere van Bart. Die editie is over het algemeen tweetalig, zodat hij ook aan zijn naasten in zowel Nederland als Lapland en Finland overhandigd kan worden. Dank aan iedereen die geholpen heeft met het tot stand komen van deze editie.

Het reguliere Noorderlicht is een vertrouwde editie waarin we terugkijken op recente activiteiten, en met input van onze vaste schrijvers. Bijzonder leuk was dit jaar Koningsdag, die deze keer op 7 locaties gevierd werd. De eerste koningsdag was al op 20 april in Jyväskylä, gevolgd door vieringen in het Koningsdagweekend in Oulu, Espoo, Tampere, Turku en Helsinki. Ook was er deze keer een heuse koningsnacht, waar ook niet-Nederlanders ‘geleerd’ werd Koningsnacht te vieren.

Deze Koningsdagvieringen konden niet tot stand komen zonder de inzet van veel vrijwilligers van binnen en buiten de vereniging. Heel hartelijk dank daarvoor. Het was ook zeker een mooi hoogtepunt toen (een mogelijk toekomstige voorzitter) Boris mij aankondigde voor de viering in Oulu.

Enigszins geruisloos is het interim-bestuur overgegaan in het reguliere bestuur, hoewel er op de ALV in totaal 51 mensen aanwezig waren. Voor de volgende keren gaan we zeker weer proberen de ALV op meerdere plaatsen tegelijk te houden.

Het bestuur is nu versterkt met Sanna, onze eerste Finse in het bestuur. We gaan op dezelfde voet verder met het organiseren van leuke activiteiten, en we hopen velen van jullie hier te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur,

Mirjam, Sanna, Sanne, Suzanne, Bas, Dave en ondergetekende,

Guido Nuijten