Het nieuwe jaar is vliegend van start gegaan met naast een hele hoop sneeuw ook al 5 activiteiten verspreid over 5 verschillende locaties in Finland; nieuwjaarsborrels en -bijeenkomsten in Oulu, Jyväskylä, Tampere en Helsinki alsmede de savusauna in Turku. Het idee om meer in de regio’s te organiseren begint gestalte te krijgen, met name ook door de steun vanuit de regio’s. In Helsinki leek het er echter op, dat de voorzitter hopeloos op zoek was naar deelnemers voor de borrel, maar gelukkig waren er genoeg aanwezigen aan de achterkant van de camera.

De vele sneeuw van januari en de interacties met de regio’s hebben ons ertoe gebracht de komende ALV volledig in het teken van de winter en de regio’s te zetten. De ALV wordt 23 maart a.s. tegelijkertijd op 3 locaties gehouden, te weten Oulu, Jyväskylä en Espoo, met onderlinge videoconnecties. Aansluitend is er dan lunch en skiën, langlaufen, sleetje ríjden en/of alleen apres-skiën. Iedereen kan zich al aanmelden op de website van onze vereniging en kiezen, waar en waaraan hij/zij wil deelnemen: https://www.nederlandsevereniging.fi/alv-wintersportdag/.

Helaas lijkt februari qua temperatuur meer op april dan de koudste wintermaand van het jaar. De gevolgen van de klimaatveranderingen worden steeds duidelijker zichtbaar. In Nederland zit zelfs iedereen al op het terras. We moeten dus hopen op een goede takatalvi. Sowieso gaan we er een mooi event van maken, hopelijk zonder mogelijk kleine aanpassingen in het programma.

In Turku heeft de saunadag ertoe geleid, dat Rein zich beschikbaar heeft gesteld als contactpersoon voor de regio in en om Turku. Hiervoor veel dank. Voor vragen en ideeën om meer in Turku te gaan ondernemen kan je hem direct bereiken per e-mail op turku@nederlandsevereniging.fi. Naast de eerder genoemde regio’s zijn we ook bezig te kijken in andere regio’s. De situatie is op vele plekken moeilijker, aangezien er of geen leden zijn, of het aantal leden is gelijk aan het aantal contactpersonen. Hieraan blijven we verder werken, maar het is iets voor de langere adem.

Naast de activiteiten heeft het interim-bestuur ook achter de schermen getracht de structuur en organisatie verder te stroomlijnen. Tijdens de komende ALV willen we hier graag nader toelichting op geven. Van het bestuur zijn er 6 van de 7 bereid om met plezier verder te gaan in het bestuur. We zijn echter al van verzekerd van 7 kandidaatbestuursleden, zodat we ook komend seizoen weer met 7 voor jullie aan de slag kunnen en zullen gaan.

Namens het bestuur zie ik jullie graag terug op de komende ALV en volgende activiteiten.

Guido Nuijten