Zittende aan de keukentafel probeer ik te bedenken wat en waarover allemaal te vertellen. Eveliina geeft me inspiratie en spoort me aan te schrijven over ‘er was eens een hert en die zag met grote verbazing het noorderlicht …’. Ik maak hier maar van ‘er was eens een vereniging en die las met grote verbazing dit Noorderlicht …’

Deze zomer kende drie activiteiten, die alle op een of andere manier in het teken stonden van cultuur. Eind mei was er een Fins cultureel uitje in Oost Finland in Verla. Midden in de koudste week van de zomer was het zomerkamp met Nederlandse activiteiten in een Finse campingsetting. Tot slot was er onlangs de Zeeuwse Mosseldag, waarvoor bijzonder veel animo was en mensen zelfs in de wachtrij gezet moesten worden voor deelname. Ook het zomerkamp kende een ongekend hoog aantal aanmeldingen van 41. Helaas moest één gezin verstek laten gaan, maar desalniettemin was het meer dan geslaagd.

Komende maand al op 6 oktober is onze herfstvergadering en is het alweer een jaar geleden, dat dit bestuur als interimbestuur de handdoek oppakte. Terugkijkend op afgelopen jaar hebben we getracht gevarieerde activiteiten en activiteiten in alle regio’s van de grond te krijgen. De meeste dank zijn we verschuldigd aan alle vrijwilligers buiten het bestuur, die hieraan zoveel hebben meegeholpen en aan alle mensen, die hierover met veel plezier verslag van hebben gedaan in het Noorderlicht. Zo ook nu over de zomerse activiteiten.

Het motto van de activiteiten was altijd een stuk gezelligheid te creëren samen met cultuur, sport of natuur. Een overduidelijke voorkeur lijkt er te zijn voor activiteiten, waar er een hapje en een drankje aangeboden wordt. Vooral de typisch Nederlandse hapjes, zoals hagelsag voor de kinderen, bitterballen, oliebollen, haringen, hutspot en mossels, worden erg gewaardeerd. De mossels zelfs verrassend veel. Het blijkt een stukje toegevoegde waarde voor de Nederlander in Finland. Het is geen argument om dan maar alle andersoortige activiteiten opeens helemaal af te schaffen, maar goed om in ons achterhoofd te houden. Op de komende ALV zullen we als bestuur trachten weer een gevarieerd aanbod van activiteiten voor het komende jaar te presenteren.

Al met al vonden we het een bijzonder leuk jaar. Hopelijk tot op de ALV en de bijhorende activiteit en komende activiteiten.

Namens het bestuur,

Mirjam, Sanna, Sanne, Suzanne, Bas, Dave en ondergetekende,

 

Guido Nuijten