ALV en LO zondag 4 oktober 2020

Algemene Ledenvergadering (ALV)

 

In het onderkomen van de vrijwillige brandweer in Espoo (‘Espoon VPK’) vond op zondag 4 oktober de gecombineerde ALV en Leidens Ontzet plaats. Het was de tweede ALV in coronatijd, waarbij de voorjaars-ALV dit jaar al volledig online had plaats gevonden. Echter, met oog op de viering van het Leidens Ontzet was deze keer gekozen er ook weer een fysieke bijeenkomst van te maken – uiteraard met inachtneming van de geldende aanbevelingen met betrekking tot hygiëne en afstand houden.

 

 

De vergadering begon om 15.00 uur in de inmiddels bekende opzet, dus met zowel online als ter plaatse aanwezige leden, 22 personen in totaal.

 

Het bestuur gaf een overzicht van secretariële zaken, met een stabiel aantal van 186 leden, waarna het activiteitenprogramma van 2020 en voor 2021 besproken werd. Uiteraard zijn veel activiteiten voor volgend jaar nog onder voorbehoud, afhankelijk van de ontwikkelingen rond COVID-19. Het bestuur staat dan ook open voor nieuwe ideeën voor onlineactiviteiten. Ondertussen gaan voorbereidingen voor bijvoorbeeld het zomerkamp 2021 in de omgeving van Tampere gewoon door.

 

Belangrijk agendapunt betrof de presentatie en goedkeuring van de begroting voor 2021. Financieel bezien was 2020 een overwacht jaar, wederom als gevolg van COVID-19, wat ertoe heeft geleid dat een aantal activiteiten geen doorgang kon vinden. Gelukkig waren er wel degelijk ook een flink aantal zeer geslaagde activiteiten die wel gewoon door konden gaan, zoals de nieuwjaarsborrels op verschillende plaatsen in het land, het zomerkamp in de archipel van Turku, een fietstocht in Espoo en de Mosseldag.

 

Toch heeft de vereniging als gevolg van het beperkter aantal activiteiten geld overgehouden dit jaar. In samenhang met het eerdere ALV-besluit het eigen vermogen van de vereniging terug te brengen, alsmede met het feit dat de vereniging geen winst mag maken, stelde het bestuur voor de contributie voor 2021 éénmalig te halveren. De begroting en contributie zijn door de ALV unaniem goedgekeurd.

 

Verder heeft de ALV een commissie aangesteld die zich bezig zal gaan houden met het actief aan de leden beschikbaar stellen van de boeken die de vereniging in bezit heeft. Hierover meer elders in deze Noorderlicht. Namens de Noorderlicht-redactie werd een oproep gedaan voor columnisten voor Noorderlicht. Ook éénmalige bijdragen zijn zeer welkom.

 

De notulen van de vergadering zijn beschikbaar op de website van de vereniging (https://www.nederlandsevereniging.fi/over-nvif/officiele-stukken/).

Leidens Ontzet (LO)

 

Aansluitend aan de ALV werd, met een beduidend kleiner gezelschap dan in voorgaande jaren, het Leidens Ontzet gevierd. Mochten we vorig jaar nog meer dan 50 personen verwelkomen in Rupla, deze keer bleven we begrijpelijkerwijs steken op een kleine 20 aanwezigen.

 

Gelukkig hadden de traditionele Hollandse haringen, hutspot en borrel wel hun weg naar Espoo gevonden, hetgeen we ons dan ook goed lieten smaken!

Het was zeker een gezellige avond, maar met een dergelijk klein groep in een grote ruimte wel wat minder sfeervol en feestelijk dan normaal. Hopelijk kunnen we daar volgend jaar weer verandering in brengen!

                                                                 

Bas Nieuwenhuis


Mosseldag #2, 13 september 2020

De tweede mosseldag binnen onze vereniging werd gehouden op zondag 13 september 2020 in Poliisien kesäkoti op Lauttasaari. Bijna precies een jaar geleden waren we al op de eerste mosseldag geweest. Dat was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.

Omdat wij dit jaar helaas met het coronavirus te maken hebben, moesten de organisatoren extra maatregelen treffen om het mosselfestijn op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden. Alle deelnemers hadden van tevoren gedetailleerde gedragsregels ontvangen. Het ging allemaal netjes volgens de aanbevelingen van de Finse regering, zoals voldoende sociale afstand en mondkapjes voor het bedienend personeel.

We waren met een gezellige groep van 45 personen. Vijf personen hadden helaas af moeten zeggen in verband met quarantaine. Wij zaten deze keer in de grote zaal, waar genoeg ruimte was voor grote tafels met veel afstand tussen de stoelen. Er was van tevoren een tafelschikking gemaakt en daarbij werd ook geluisterd naar ieders wensen. Het was even wennen om zo ver van elkaar verspreid te zitten, maar dit gaf ook meteen gespreksstof en reden tot hilariteit

Eerst werd er een welkomstdrankje aangeboden en tijdens de eerste ronde werd een welkomstgroet door voorzitter Guido uitgesproken. Tijdens de mosseldag van vorig jaar waren de gasten in twee groepen verdeeld die om de beurt konden eten. Dit jaar aten we allemaal tegelijk. Dat zal logistiek gezien heel wat planning gevergd hebben, en het zal ook arbeidsintensief geweest zijn voor de koks in de keuken, maar het verliep allemaal erg vlotjes. Omdat de gasten niet rond mochten lopen, werd het eten vanuit de keuken aan tafel gebracht. Een paar jongeren serveerden, Myrthe en Valentijn, de drankjes aan tafel, wat ze duidelijk spannend vonden. Een leuk idee om de jeugd ook wat taken toe te schuiven. Al doende leert men, en zo wordt de volgende generatie alvast ingewijd in het verenigingswerk.

De mosselen werden in twee rondes geserveerd. De eerste mosselen waren lekker in bier gekookt. Daarbij hoorden natuurlijk ook stokbrood, sausjes en friet (of patat, ligt eraan of je van beneden of boven de rivieren komt). Gedurende de pauze konden we buiten van het mooie weer en het prachtige uitzicht genieten. De politie heeft een schitterende plek uitgekozen voor hun zomerverblijf! Ook buiten hielden we de aanbevelingen aan van de Finse regering om voldoende afstand van elkaar te houden, maar het was een goede gelegenheid om wat rond te lopen, een praatje aan te knopen en een spelletje te doen

Na de pauze begon de tweede ronde. Deze keer waren de mosselen in wijn gekookt, wat bij de meeste mensen een lichte voorkeur bleek te hebben. We hebben zelfs nog even het liedje “Zeg ken jij de mosselman” gezongen. Hier volgt wat op het internet staat over de oorsprong en hoe het eigenlijk gezongen moet worden: ‘Een kinderliedje dat in 1890 voor het eerst op schrift werd gezet. Kind 1 zingt de eerste strofe, kind 2 antwoordt met de tweede strofe en samen zingen ze de derde strofe. Daarna zingt kind 2 de eerste strofe, antwoordt kind 3 en zingen ze met zijn drieën de derde strofe.’ Zo uitvoerig hebben we het niet gezongen. Het was leuk en toepasselijk om het even tijdens een mosseldag te zingen, maar het is echt een liedje van vroeger, voor in de bus tijdens een schoolreisje.

Als toetje kregen we nog koffie met een oer-Hollandse stroopwafel. Al met al was het een heerlijke maaltijd en we hebben gesmuld. Het heeft toch iets bijzonders om schelpdieren te eten. Erg veel vulling zit er niet in, maar het is wel lekker. De tradities eromheen zijn misschien het leukste en het is gewoon gezellig om lang te tafelen.

Onze grote dank aan de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Fijn dat jullie dit feest toch door hebben laten gaan ondanks de omstandigheden. Hopelijk is de coronapandemie volgend jaar voorbij en kunnen we weer ouderwets gezellig van de mosseldag genieten.

tekst:    Gun Lybäck en Ans Vehmaanperä

foto’s:   Guido Nuijten


Noorderlicht 25 jaar

Het is een feestnummer dit keer. Het Noorderlicht bestaat namelijk al 25 jaar. Maar eerst even naar het begin. De Nederlandse Vereniging in Finland bestaat al sinds 1937. Een van de taken is de communicatie tussen de leden, met name zaken die van belang zijn voor de leden zoals evenementen en wetenswaardigheden. In de beginjaren gebeurde dat via brieven aan de leden. Meestal was het kort en zakelijk.

Na discussies in het bestuur in 1994 kwam Harry Maat met het voorstel voor een clubkrantje. Hij had naar eigen zeggen daar ervaring mee en zo kwam het in samenwerking met Erik Smit uiteindelijk in 1995 tot een uitgave in december, net op tijd voor een kerstgroet aan de leden. Nu zijn we 25 jaar verder en we staan opnieuw vlak voor de kerstdagen. In deze 25 jaar achter ons is er veel veranderd. De kopieermachines en drukkers hadden een topdrukte want alles moest op papier, en hout is er genoeg in Finland als papier producerend land. Internet was er nog amper. Harry was als voormalig kapitein op de grote vaart met pensioen en aan wal moest hij andere vertier zoeken en kon hij zijn ei kwijt in het Noorderlicht als zelfbenoemde hoofdredacteur en tevens secretaris van de vereniging. Om het blad te vullen, werden regelmatig nieuwtjes uit Nederlandse dagbladen aangehaald, maar ook leden schreven wat bijdrages. Harry zorgde voor het vermenigvuldigen en het versturen per post. Wat opvalt is dat tot 1997 het Noorderlicht op gerecycled papier is gedrukt. Bij het scannen heb ik dat opzettelijk in kleur gedaan om dit element te laten zien. Daarna is het op wit papier verschenen. Ooit is er gesproken om het in kleur uit te geven in verband met foto’s, maar dat leek financieel niet haalbaar. De portokosten waren toen ook al een aanzienlijke hap uit de begroting.

De inhoud van het Noorderlicht is alleen in het Nederlands, in tegenstelling tot de tweetalige uitgave van Aviisi dat door de vereniging Nederland-Finland in Nederland wordt uitgegeven. Er is een uitzondering: Oulu rapporteerde het sinterklaasfeest van 2005 in zowel het Fins als Nederlands. Naast puzzelhoekjes, recepten, vergaderverslagen zijn er zeer interessante artikelen geschreven en om enkele te noemen: met net de Onafhankelijkheidsdag van Finland achter de rug is een artikel van Peter Starmans “Finland in 1918 en wat daarvóór lag …” (2018 nr. 1) interessant, en verder “Onder het Noorderlicht” van Bart Braafhart (2008 nr. 4, 2009 nr. 1), “Ingermanlandfinnen” door Arnold Pieterse (2013 nr. 4), “AOW-pensioen” Harry Maat (1996 nr. 3) en “De rol van de Nederlands Vereniging in Finland” Cees Beije (1999 nr. 5). Dit is zomaar een greep.

Uitgave 1995 nr1 kerstnummer

In de herfst van 2004 gooide Harry de handdoek in de ring en nam Jos Helmich het over om vervolgens in het voorjaar van 2009 het hoofdredacteurschap aan Siert Wieringa over te dragen. Sinds voorjaar 2013 is het Michel de Ruyter die deze taak uitvoert. Niet alleen de hoofdredacteur, maar ook de verschillende opmakers hebben invloed gehad in welke vorm het bij ons op de mat kwam. Met name Arno Enzerink heeft aanzet gegeven tot een professioneler uitziend Noorderlicht. Het formaat werd kleiner en handzamer na jaren het als een A4-formaat te hebben gekregen. Helaas, maar begrijpelijk, is het Noorderlicht van papier naar digitaal overgegaan en uiteindelijk in een blog veranderd. De tijden veranderen.

De oude Noorderlichten in papierformaat zullen na gelezen te zijn, vermoedelijk zijn weggegooid, zoals met de papieren versie van een dagblad ook gebeurt. Opgeruimd staat netjes, want de meeste leden in Helsinki hebben niet al te veel vierkante meters in hun huis om al dat papier op te slaan. En zo verdwijnt een stuk geschiedenis van de vereniging. Gelukkig heb ik de mogelijkheid gehad om een complete set van Noorderlichten te bewaren, en heb deze na verzoek gescand ter aanvulling. De oude Noorderlichten zijn overigens niet bij het oud papier beland. Met de Nationale Bibliotheek van Finland heb ik afgesproken dat zij het opslaan als “cultureel erfgoed”. De gescande versie staat nu op de website van de vereniging.

Met dank aan de vele leden die een bijdrage hebben geleverd aan het in leven houden van het Noorderlicht. Naast de al eerdergenoemde namen hebben ook Dave, Marketta, Wierd en vele anderen aanzienlijk bijgedragen.

Arie Oudman


Nederlanders in Finland

Een aantal jaren terug, d.d. 31-12-2017, hebben we bij het Finse bureau voor de statistiek, Tilastokeskus, navraag gedaan met betrekking tot het aantal Nederlanders in Finland. Onlangs heeft de Ambassade een hernieuwd verzoek gedaan, waarvoor dank. Hierbij het overzicht van het aantal in Finland geregistreerde Nederlanders volgens Tilastokeskus “ter leering ende vermaeck”.

De verhouding man-vrouw is onveranderd scheef. Van de Nederlanders in Finland is 78% man en 22% vrouw. Ten opzichte van de vorige resultaten is het totaal aantal Nederlanders in Finland gestegen van 1365 naar 1478. De verdeling Uusimaa vs. rest van Finland is onveranderd 57% om 43%.

Wat betreft de leeftijdsverdeling valt op, dat er minder jeugd in Finland lijkt te zijn dan er op de Nederlandse school in Espoo zitten. Voer voor de onderzoeker.