Een aantal jaren terug, d.d. 31-12-2017, hebben we bij het Finse bureau voor de statistiek, Tilastokeskus, navraag gedaan met betrekking tot het aantal Nederlanders in Finland. Onlangs heeft de Ambassade een hernieuwd verzoek gedaan, waarvoor dank. Hierbij het overzicht van het aantal in Finland geregistreerde Nederlanders volgens Tilastokeskus “ter leering ende vermaeck”.

De verhouding man-vrouw is onveranderd scheef. Van de Nederlanders in Finland is 78% man en 22% vrouw. Ten opzichte van de vorige resultaten is het totaal aantal Nederlanders in Finland gestegen van 1365 naar 1478. De verdeling Uusimaa vs. rest van Finland is onveranderd 57% om 43%.

Wat betreft de leeftijdsverdeling valt op, dat er minder jeugd in Finland lijkt te zijn dan er op de Nederlandse school in Espoo zitten. Voer voor de onderzoeker.