Op de 23 maart j.l. vond de Algemene Ledenvergadering van de vereniging plaats. Dit is de ALV waarin het oude bestuur vrijgesteld wordt van haar veplichtingen en een nieuw bestuur aantreedt. Voorheen is het al eens mogelijk geweest om per email te stemmen voor besluiten die op de ALV gemaakt werden. Dit jaar wilde het bestuur de leden in de regio’s buiten Uusimaa de mogelijkheid geven om op afstand deel te nemen aan de vergadering door de ALV op drie plaatsten tegelijk te organiseren in combinatie met een ski-evenement. Via skype hadden we verbinding tussen Espoo, Jyväskylä en Oulu. Één lid van het bestuur volgde de vergadering vanuit Järvenpää. In het hele land hadden we een totaal van 44 deelnemers (volwassenen en kinderen), van wie er 29 leden mee deden aan de vergadering. In Espoo waren er 21 leden aanwezig, van wie er 17 mee deden aan de vergadering.

Verslagen van Jyväsakylä en Oulu zijn elders in dit Noordelicht te lezen. In Espoo vond de ALV plaats in het Serena water- en skipark. Het Serena waterpark is deels buiten (in de zomer) en deels binnen in een rots. Daarnaast zijn er in de winter oa. skipistes. Na enige onduidelijkheid bij het personeel van het park over de locatie van onze vergadering, kwamen we uiteindelijk toch op de juiste plek uit. Een open vergaderruimte boven in het restaurant van het park, dat zich samen met het waterpark in de rots bevindt.

In de vergadering werden het jaarverslag, het financieel verslag en het verslag van de kascomissie gepresenteerd. Daarna werd het interim-bestuur ontheven van haar verantwoordelijkheden en het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Hendrik Hielkema stopte zijn taak als bestuurslid. De rest van het interim-bestuur ging door als nieuw bestuur met als nieuw lid Sanna van Erk-Koivisto. Verder werd er in de vergadering besloten of gesproken over een financieel beleid omtrent het eigen vermogen, het sponsorbeleid, de website en het Noorderlicht, het archief, het opschonen van de statuten en het aanpassen van het huishoudelijke regelement. Een gedetailleerd verslag van de ALV vind u in de notulen, die ook in dit Noorderlicht te vinden zijn.

Na de vergadering was er in Espoo een heerlijk lopend buffet waarbij de aanwezigen beter kennis konden maken met elkaar en gezellig konden bijkletsen. Het was voor het zuiden van Finland al laat in het ski-seizoen, maar toch waren de pistes van Serena open. Helaas regende het en was er geen animo meer om te skiën. Mijn zoon is tijdens de vergadering gaan sleetje rijden en na de vergadering zijn twee gezinnen naar het waterpark gegaan. De rest is na het buffet weer vetrokken.

Ondanks dat de activiteit in Espoo een beetje in het water viel, was iedereen het erover eens dat het vergaderen op drie plaatsen tegelijk goed was gegaan en dat het zeker voor herhaling vatbaar is. Het bestuur is dan ook van plan om te proberen dit ook bij de komende ALVs weer te doen en het mogelijk uit te breiden met ook andere steden.

Mirjam Bilker-Koivula

Secretaris

Hier onder vindt u de verlagen van de Algemene Leden Vergadering:

2019 – ALV_maart.pdf

2019 – ALV_maart Notulen.pdf