ALV en corona achter ons …

 

Op het moment van schrijven, d.d. 15 juni 2020, kwam in het nieuws, dat “Hallitus päätti luopua valmiuslain käytöstä ja Suomi palaa normaalioloihin”, oftewel de regering heeft besloten, dat we de restricties nagenoeg achter ons kunnen laten. Persoonlijk vind ik dat de regering bijzonder kordaat heeft opgetreden, maar verdere beschouwingen hierover zijn alweer politiek gevoelig en zullen we derhalve toevertrouwen aan de borreltafel of het terras in de zomerzon.

 

Dat corona ook de lente van de Nederlandse Vereniging danig overhoop heeft gegooid, is geen verrassing. De Koningsdag kon geen doorgang vinden, hetgeen volgend jaar dubbel en dwars ingehaald zal worden. Ook de algemene ledenvergadering van afgelopen lente moest worden uitgesteld en deze is uiteindelijk gistermiddag met prachtige zon en zomer buiten online op de laptop via teams gehouden. De opkomst was erg positief, zo ook het functioneren van teams. Notulen worden op korte termijn ook gepubliceerd. Desalniettemin hierbij een korte samenvatting van de ALV en van wat er nu op komst staat.

 

Dave Bekkema heeft na vele jaren dienst, waarin hij de website in een prachtig nieuw jasje heeft gestoken, aangegeven zicht terug te willen trekken uit het bestuur. We zijn hem allen erg dankbaar voor zijn inzet de afgelopen jaren. Stefan Dik heeft enthousiast gereageerd en zich bereid gevonden het stokje van Dave te willen overnemen. Op het smoelenboek van het bestuur kan je een korte introductie van hem terugvinden. Zie: https://www.nederlandsevereniging.fi/over-nvif/bestuur/#1542097680045-4-10. Welkom Stefan. De overige 6 leden van het bestuur gaan onveranderd verder met hun taken en werkzaamheden.

 

Natuurlijk zijn ook de financiën besproken. De kascommissie heeft positief verslag gedaan van het financiële jaarverslag van 2019. Zoals ruim een jaar geleden in de vorige lente-ALV was afgesproken, streven we naar een beperkt doch voldoende eigen vermogen, hetgeen vertaald betekent dat de inkomsten gebruikt worden voor de activiteiten en voorzieningen voor de leden. Afgelopen jaar was maar liefst 93% van de uitgaven direct voor activiteiten gebruikt. Dit is ook voor de toekomst een mooi streven. Ook de activiteiten waren mooi verspreid over het land (in Oulu: 3, Turku: 2, Jyväskylä: 6, Tampere: 3, Helsinki: 8 en daarbij ook een excursie en het zomerkamp). Financieel zijn we dus gezond. Nu deze lente zowel de koningsdagvieringen als de ALV geen doorgang hebben kunnen vinden, proberen we de ongebruikte financiën te gebruiken voor leuke activiteiten in de zomer en herfst. Eigen ideeën zijn zeer welkom, maar wel graag vooraf een berichtje aan de penningmeester.

 

Het huishoudelijk reglement (HHR) is afgelopen herfst en winter geüpdatet en 22 februari jl. rondgestuurd. De wijzigingen zijn besproken en goedgekeurd. Belangrijkste aanpassingen waren het filteren van overbodig gebleken regels van hoofdzakelijk toch niet bestaande commissies, het aanpassen aan de huidige situatie zoals de sociale media, benadrukken van evident belangrijke zaken, zoals het betrekken van alle regio’s, aandacht voor milieu, aanbod van hapjes en drankjes, rekening houdend met allergieën en andere wensen. Ondanks dat de vereniging in haar geschiedenis nog nooit aansprakelijk is gesteld voor letsel of schade aan derden, is op basis van de afgelopen herfst-ALV besloten dit ook in het HHR te verwerken.

 

Het milieu en het voedselaanbod was, is en blijft op de agenda van het bestuur. Van de winter voor de nieuwjaarsborrel hebben we een inventarisatie gedaan en bleek dat plastic bekertjes toch echt uit de tijd zijn. Vanaf nu worden de drankjes in normale glazen aangeboden en de eer aan het bestuur zorg te dragen voor de afwas.

Voor de nazomer staan de fietstocht in Espoo met barbecue en het zomerkamp in de archipel van Turku gepland. Hiervoor hebben zich al 41 mensen, incl. kinderen en gastheer en -dame, opgegeven. Opgeven kan nog steeds bij ondergetekende. Verder staat de mosseldag weer in de planning voor medio september. Voor de fietstocht en de mosseldag maken we later deze zomer bekend hoe en waar te kunnen aanmelden. Activiteiten in andere regio’s zijn ook van harte welkom.

 

Al met al hopen we op een bijzonder leuke en gezonde 2e helft van het jaar. Hopelijk tot op een van de komende activiteiten.

 

Namens het bestuur,

Mirjam, Sanna, Sanne, Suzanne, Bas, Stefan en ondergetekende,

 

Guido Nuijten