Verkeersboetes in Finland

Dit verzoek is geen verzoek om te hard te gaan rijden, maar het heeft er wel mee te maken. In Nederland schijnen er mensen te zijn, die van mening zijn, dat het Finse systeem van verkeersboetes uitschrijven ook in Nederland geïntroduceerd zou moeten worden. Dit bracht ons op een idee.

Sommigen van jullie en ons hebben mogelijk al persoonlijk ervaring, wat een Finse verkeersboete betekent. Ook op internet is van alles te vinden. Informatie over de inkomensafhankelijke verkeersboetes is bijvoorbeeld op de websites van de officiële instanties vinden, zoals:

We zijn op zoek naar iemand, die zich wil verdiepen in deze materie en voor de komende editie van het Noorderlicht een overzichtelijke beschrijving kan geven, wat voor boete je kan verwachten als je je enigszins of veel te hard op de Finse wegen meent te moeten begeven. We zijn niet op zoek naar meningen, of dit systeem al dan niet terecht/rechtvaardig is. Hierover kan je in alle vrijheid op sociale media losgaan. Wij zijn dus op zoek naar een beschrijving van de feitelijke situatie, als je op de weg aangehouden wordt.

Dank alvast en we zijn benieuwd.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging


December 2018

Holland Startup Corner en Prins Constantijn op Slush

Slush, een van de meest toonaangevende start-up- en technologie-evenementen ter wereld, vond op 4 en 5 december plaats in Helsinki. Slush verbindt start-up- en techtalent met investeerders, bedrijven en de media. Het evenement werd voor de elfde keer georganiseerd en heeft 20.000 bezoekers uit meer dan 130 landen aangetrokken, waaronder 2600 start-ups, 1600 investeerders en 600 journalisten.

Meer dan 50 start-ups uit Nederland waren aanwezig op Slush. Ze vertegenwoordigden de beste technologische oplossingen die Nederland te bieden heeft op terreinen als AI, VR, FinTech, mobiliteit, e-commerce en IoT. RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, organiseerde een heuse handelsmissie die werd geleid door Prins Constantijn van Oranje.
In de Holland Startup Corner kregen de start-ups de mogelijkheid om zich te presenteren. Daarnaast waren er diverse vertegenwoordigers aanwezig van het Nederlandse startup ecosysteem, zoals investeerders, accelerators, incubators en de Nederlandse overheid om kennis te delen en hun netwerk te vergroten.

De ambassade had een grote rol in het organiseren van de handelsmissie. Er vond onder meer een kick-off evenement plaats in de residentie op de dag voorafgaand aan Slush.

“Interns on the Move”-evenement

Onze stagiair Raymond had een wens. Het leek hem heel leerzaam om geheel zelfstandig een evenement op te zetten tijdens zijn stageperiode. Met als voorwaarde dat het evenement relevant zou zijn voor de ambassade, kreeg hij alle ruimte om met een voorstel te komen. Het brainstormen kon beginnen. Allereerst moest er een thema gekozen worden. Aangezien in mei 2019 de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden, leek ‘Europa’ hem een goede optie. Het idee ontstond om een avond te organiseren voor alle stagiairs van de Europese ambassades en de Europese Commissie om de rol van Europa te bespreken. Hij wilde echter voorkomen dat het een seminar werd; er moest namelijk ook ruimte zijn om ervaringen tijdens de stageperiode te bespreken en elkaar te leren kennen. Vanuit zijn studententijd kende hij het concept van een ‘walking dinner’, waarbij het voor-, hoofd- en nagerecht op verschillende locaties werd verzorgd. In plaats van in een studentenkamertje van 10 m2, zouden we het concept wellicht in de residentie van de ambassadeur kunnen laten plaatsvinden, had hij bedacht. Na toestemming van de ambassadeur en twee telefoontjes later waren de Noren en Belgen enthousiast om hieraan mee te werken. Zo was het idee ontstaan van het ‘Interns on the Move’-evenement.
Half november vond het evenement plaats. De groep werd hartelijk ontvangen door de ambassadeurs van ieder land. Onder het genot van zalm bij de Noren, boerenkool met worst bij ons, en chocolademousse bij de Belgen waren er interessante discussies en werden de ervaringen als stagiairs uitgewisseld. Het event werd zeer enthousiast ontvangen bij de deelnemende landen. Het schijnt dat andere ambassades in Helsinki intussen al bezig zijn om hier een vervolg aan te geven!

100 jaar betrekkingen en ‘Open Doors’ in de residentie in Helsinki

Voor veel lezers van het Noorderlicht is dit niets nieuws maar nog even een korte samenvatting: De geschiedenis van Finland hangt nauw samen met de geschiedenis van de buurlanden Zweden en Rusland. Lange tijd (van 1200 tot 1809) was Finland deel van het Zweedse koninkrijk. In het jaar 1809 kwam hier een einde aan, toen Rusland Finland veroverde. Ruim een eeuw lang was Finland nauw verbonden met Rusland.

Hoewel het een eigen regering en grondwet had, was de Russische tsaar ook groothertog van Finland. Na de Februarirevolutie in 1917 verklaarde Finland op 6 december 1917 de onafhankelijkheid. Deze onafhankelijkheid werd al snel door de Russen erkend. Nederland erkende de Finse onafhankelijkheid op 28 januari 1918.

Gedurende het afgelopen jaar organiseerde de ambassade diverse activiteiten rondom de 100 jaar betrekkingen. Een van de activiteiten waren de ‘Open Doors’ in de residentie. Hierbij richtten we ons (via sociale media) op het algemene publiek en schoolklassen (scholen werden rechtstreeks benaderd). Het begon met 8 sessies rondom de datum van de erkenning. Deze sessies waren zo succesvol en populair dat we besloten om het concept later nogmaals te herhalen. Verspreid over het hele jaar vonden er in totaal 24 ‘Open Doors’-sessies plaats, waarbij we in totaal 600 gasten ontvingen! Per sessie was er plaats voor 35 gasten, wat het heel interactief en persoonlijk maakte. De reacties van het publiek waren enthousiast en hartverwarmend. Wat ons betreft een mooi voorbeeld van goede publieksdiplomatie! Ook de scholen maakten dankbaar gebruik van deze mogelijkheid en vaak was het bezoek onderdeel van de vakken geschiedenis, Engels, maatschappijleer of ‘international relations’. Ook namen diverse collega’s van andere ambassades deel. Veelgehoorde reacties waren: ‘what a great example of the Netherlands being such an open country’, ‘you have such a friendly and relaxed atmosphere here’ en ‘what a fantastic opportunity to visit this house and to learn more about your country’.

Villa Kleineh

De residentie, Villa Kleineh, is een monumentale houten villa die gebouwd is in 1840. Sinds 20 jaar is de villa eigendom van de Nederlandse staat. Het is een prachtige residentie met een rijke geschiedenis. Veel Finnen, maar ook-niet Finnen, vinden het een eer om de villa te mogen bezoeken.

Video FI-NL-100

Voorafgaand aan het jubileumjaar hebben we een korte video gemaakt waarbij op informele wijze bekende en onbekende Finnen en Nederlanders werden geïnterviewd. Voetballegende Jari Litmanen en de Finse minister van Buitenlandse Zaken Timo Soini, werkten hier ook aan mee en zongen uit volle borst het Wilhelmus voor de camera. In de video kwamen ook de 3 kernwaarden van Nederland terug: Open – Vindingrijk – Inclusief.

Mini-museum

Daarnaast hebben we in het zijgebouw van de residentie een mini-museum gemaakt met een interactieve expositie over de 100 jaar betrekkingen. Tijdens alle activiteiten die dit jaar in de residentie plaatsvonden, werd vaak ook een bezoek gebracht aan het mini-museum.

Suomi 100 tulpenbollen geplant

Begin november ontvingen we van onze Finse collega’s van de Finse ambassade in Den Haag een grote zak met tulpenbollen. En dat waren niet zomaar tulpenbollen; het waren de Suomi 100 tulpenbollen! Inmiddels zitten de bollen in de grond in de tuin van de residentie.
De Suomi 100 tulp is een initiatief van het comité ‘Finland 100 samen in Nederland’. Dit is een comité bestaande uit de Finse ambassade in Den Haag, het Finse Culturele Instituut voor de Benelux, de Fins-Nederlandse Kamer van Koophandel, de Finse Zeemanskerk in Rotterdam en de Vereniging Nederland-Finland. In samenwerking met Maveridge International uit Sint Maarten en handelsbedrijf C.S. Weijers Bloembollen uit Hillegom werd destijds het plan gemaakt om voor het bijzondere Finland 100 jubileum een speciale tulp te ontwikkelen. Het resultaat is de Suomi 100-tulp; een stevige en sierlijke, witte tulp.

In mei dit jaar werd speciale Suomi 100-tulp aangeboden aan Jenni Haukio, de vrouw van president Sauli Niinistö. Mevrouw Haukio heeft de tulp in ontvangst genomen en symbolisch gedoopt. Ook ambassadeur Cees Bansema was aanwezig bij de officiële ceremonie in Mäntyniemi, de residentie van de president.

De ambassadeur en het ambassadeteam wensen jullie fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar!


Een frisse start

In de vorige editie van het Noorderlicht werd er gesproken over spannende tijden in onze vereniging.  Deze spannende tijden hebben er nu toe geleid, dat ik als nieuwe voorzitter dit stukje voor het Noorderlicht mag gaan schrijven.

Alvorens te kijken naar de toekomst van onze vereniging, toch nog eerst een korte terugblik op de afgelopen paar maanden. Enige uitleg lijkt op zijn plaats.

Afgelopen lente in de voorjaarsvergadering heeft een groot deel van het zittende bestuur de taken neergelegd en een veelal nieuwe groep mocht en moest aan de slag. Dit nieuwe bestuur was al bij aanvang te klein en in de herfst bleek het noodzakelijk het bestuur te versterken en werd de herfstvergadering gebruikt een interim-bestuur aan te stellen. Twee van de bestuursleden, Sanne en Suzanne, bleken bereid door te gaan, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. Zij kregen steun van 5 nieuwe bestuursleden: Mirjam, Bas, Dave, Hendrik en ondergetekende.  Dit nieuwe bestuur is nu met goede moed aan de slag gegaan en deze nieuwe situatie wordt gebruikt een frisse wind door onze vereniging te laten waaien.

Allereerst veel dank aan Arie en Robin van onze kascommissie. Zij hebben eind september de koe bij de horens gevat en vooral Arie heeft met veel inzet ervoor gezorgd, dat er een ALV werd opgezet en wij als nieuwe bestuur aan de slag konden. Ook dank aan de recent teruggetreden bestuursleden, Niels en Jelmer. Ze hebben ons veel geholpen om een soepele overdracht mogelijk te maken. In het bijzonder ook hartelijk dank voor onze oud-voorzitter Michael, die tot begin dit jaar met veel inzet de kar heeft getrokken. Hij heeft volledig op de achtergrond van alle gebeurtenissen mij wegwijs gemaakt in het voorzitterschap en de daartoe behorende taken.

Nu kunnen we aan de slag en we hebben er zin in. Ons uitgangspunt is, dat de vereniging van de leden en voor de leden is en dat dit vooral ook zo moet blijven. Laten we het gezellig houden en er iets leuks van maken met leuke activiteiten voor ons allen.

Dit uitgangspunt klink allemaal leuk en aardig, maar lijkt vooralsnog niet echt concreet. Ieder nieuw bestuur begint met goede moed. Binnen het bestuur zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest na te denken over hoe dit vorm te geven, opdat de leden hier ook wat van merken en wat aan hebben.

Ten eerste willen we graag de regio’s er veel meer erbij te betrekken en de regio’s support te bieden in hun activiteiten. De regio’s zijn echter zeer divers. We hebben 6 regio’s zonder leden, 8 regio’s met 1 tot 4 leden en slechts 4 regio’s met meer leden t.w. Oulu (= Pohjois-Pohjanmaa), Jyväskylä (=Keski-Suomi), Tampere (= Pirkanmaa) en Turku (=Varsinais-Suomi). Het overgrote deel, ca. 2/3e van de leden, woont in Uusimaa. Joanneke in Jyväskylä en Johan in Tampere zijn al zeer actief en succesvol. Bij hen op hun sinterklaasfeesten waren zelfs onlangs 55 resp. 27 mensen de Sint komen verwelkomen. In Oulu is Aline bereid de coördinatie van de regioactiviteiten aldaar op zich te nemen na de vele jaren, dat Marina met veel inzet hiervoor zorg heeft gedragen. Wij zullen haar en onze andere regiocontactpersonen hierbij in alles bijstaan.

Alleen in Turku zijn we nog op zoek naar een contactpersoon. Wij proberen hier een en ander in beweging te brengen door 9 februari a.s. in Turku een savusaunamiddag in het saunapark van Caribia te organiseren en we hopen, dat dit de interesse wekt bij onze mede-Nederlanders in Turku en omgeving.

Ten tweede proberen we meer de jongere m ensen te bereiken in en buiten onze vereniging. Er komen meer en meer studenten voor uitwisseling in Finland studeren en bovenal hebben we een hele groep van 2e generaties Nederlanders / half-Nederlanders in Finland, van wie hun ouder of ouders destijds in de vorige eeuw naar Finland zijn verhuisd. Dat zijn de meesten van onze leden. We proberen te zoeken naar activiteiten, die ook juist voor hen interessant kunnen zijn. Voor de echt jeugdigen onder ons hebben we gelukkig al de Nederlandse school, die hun de Nederlandse taal en cultuur bijbrengen. Ideeën zijn altijd welkom, maar hebben al iets om mee aan de slag te gaan (hierover later meer).

Ten derde gaat de wereld meer en meer digitaal. Ook het milieu moet drastisch ontzien worden en ieder beetje helpt. Ook wij als vereniging zullen meer en meer in deze digitale wereld stappen. Onze website in onlangs vernieuwd en meerder nieuwe digitale updates komen eraan (hierover meer verderop in dit Noorderlicht). Ondergetekende is helaas ook meer van de oude garde, die de krant graag nog van papier leest, maar als we op de toekomst en op onze jeugd willen focussen, is er geen andere weg dan meer digitaal. Het is ook een mogelijkheid om de contacten met de regio’s te intensiveren en gezamenlijk dingen te gaan organiseren. We hopen voor de volgende ALV hiervoor concrete ideeën te presenteren.

Ten vierde zullen we natuurlijk doorgaan met die activiteiten, die het geraamte van de vereniging vormen, en die jaarlijks op de kalender terug te vinden zijn. Dat zijn natuurlijk Koningsdag, Leidens Ontzet, Nieuwjaarsborrel en Sinterklaas. We zullen echter ook gaan focussen, dat die acitiviteiten niet per sé op één (en meestal in Helsinki), maar op meerdere locaties dan wel op verschillende locaties gehouden kunnen worden.

Tot slot zijn we ook op de achtergrond bezig. De statuten en het huishoudelijk regelement worden onder de loep genomen en het archief van de vereniging willen we completeren. Als er oud-bestuursleden zijn van de afgelopen 15 jaar, die nog materiaal, notulen of andere mogelijk interessante documenten hebben, nemen we dat graag van jullie over.

Boven alles hopen we jullie bij de komende activiteiten te kunnen ontmoeten en voor nu wens ik iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

 

Guido Nuijten


Zomerkamp

Redactie Noorderlicht

We hadden met ons gezinnetje net een topvakantie achter de rug in een mooie chalet aan het Saimaa-meer, voorzien van alle luxe die de verwende reiziger zich maar kan wensen. Een groot contrast met het wildkampeeravontuur waarvoor Joanneke ons uitnodigde. Geen elektriciteit of stromend water, enkel een composttoilet. Maar niet getreurd, we gaan ervoor!

In Padasjoki kwamen we terecht tussen een bont allegaartje van volwassenen en kinderen van alle leeftijden die zich, diep verscholen in het woud, langs de oevers van een ondiep veenmeertje genesteld hadden. Als geadopteerde Belgen en als nieuwkomers tussen al die oude bekenden, voelden we ons aanvankelijk wel een beetje de vreemde eend in de bijt. Gelukkig duurde dat niet lang. Het was mooi om te zien hoe de kinderen elkaar meteen vonden, en er zich spontaan een meiden- en een jongenstent vormde.

Uiteraard is er altijd wel iets dat je vergeet, dus ook deze keer. Drinkbaar water? Niet aan gedacht. En dan een gasflesje uit de Biltema dat weigerde compatibel te zijn met het door ons uit België geïmporteerde Campingaz-kookstel. Gelukkig was er telkens een vriendelijke medekampeerder om ons uit de nood te helpen. Toen eenmaal de tent uiteindelijk overeind stond (was ondertussen al twee zomers geleden!), eindelijk rust…

De kinderen namen of zelf het voortouw bij het bedenken van activiteiten (van ’s morgens vroeg in het meertje spetteren), of ze lieten zich inspireren door de talenten van de Reudler-scoutszussen, die zonder verpinken (Vlaams voor met de ogen knipperen, red.) het ene spelletje na het andere uit hun hoed toverden. Voor de volwassenen: een zee van tijd om eens lekker niets te doen, een boekje te lezen, houten bootjes in elkaar te knutselen, te wandelen, en ‘s avonds na te praten met een biertje.
Zelfs voor de aangekondigde regenbui op zaterdagnamiddag had de NViF een geniale oplossing in petto. Op naar Vasikkarokki (Kalverrock, jawel) in het nabijgelegen Auttoinen! Op het podium maakten we kennis met Brädi, een dertigjarige Suomi-rapper die er geen graten in zag (Vlaams voor geen probleem vinden, red.) om op zaterdagnamiddag te midden van tractors en strobalen een bende achtjarigen te animeren. Een mens moet iets doen om aan de kost te komen. Naar goede Finse gewoonte was er geen gebrek aan koffie.

En om eerlijk te zijn, we hebben onze Campingaz absoluut niet gemist. Met dank aan een topchef-meesterbrouwer-zwager die Joanneke speciaal uit Nederland geïmporteerd had.
’s Morgens een vers espressootje, ’s middags een barbecuetje met heerlijke gevulde champignons en ten slotte geroosterde bananen met chocolade als toetje. Wat kan een mens zich meer wensen? Het zal u dan ook niet verbazen dat wij ons na twee dagen helemaal thuis voelden. Wildkamperen is fun!

Lies Jardin & Sigurd D’hondt


September 2018

World Press Photo-tentoonstelling

Van 24 augustus tot 13 september was wederom de World Press Photo-tentoonstelling te zien in Sanomatalo naast het centraal station in Helsinki. De tentoonstelling was het resultaat van een mooie samenwerking tussen de ambassade, Helsingin Sanomat en Canon. Het was het vijfde jaar op rij dat de tentoonstelling in Helsinki te zien was.

World Press Photo organiseert jaarlijks ‘s werelds grootste en meest prestigieuze fotografiewedstrijd. Na de wedstrijd worden de foto’s bijeengebracht in een reizende expositie die door meer dan één miljoen mensen in 40 landen wordt bekeken. De World Press Photo-organisatie is opgericht in 1955 en zetelt in Amsterdam.

Seminar over moderne vormen van ouderenzorg

Eind augustus organiseerde de stad Espoo een eendaags seminar met als onderwerp ‘Ikäihmisten modernit palvelut Hollannissa ja Suomessa’, oftewel moderne diensten voor ouderen. Een belangrijk deel van het programma waren twee Nederlandse cases en sprekers van resp. Buurtzorg en De Hogeweyk.
Buurtzorg Nederland heeft wereldwijd veel bekendheid verworven door hun vernieuwende concept voor thuiszorg. Bij de zorgverlening wordt gestreefd naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Omdat er wordt gewerkt met zelfsturende teams kan er beter worden aangesloten bij de specifieke wensen en behoeften van de cliënt. In de teams werken (wijk)verpleegkundigen samen met wijkziekenverzorgenden, waarbij hun oplossend vermogen en professionaliteit ten volle worden benut. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden. De Buurtzorgteams worden ondersteund door een regiocoach en een klein landelijk hoofdkantoor dat is gehuisvest in Almelo.

Buurtzorg is een baanbrekende gezondheidszorgorganisatie die 10 jaar geleden is opgericht met een verpleegkundig gestuurd model van holistische zorg dat een revolutie teweeg heeft gebracht in de gemeenschapszorg in Nederland.

De Hogeweyk is geen traditioneel verpleeghuis, maar een nieuw thuis voor mensen met dementie waar de inwoners hun eigen keuzes kunnen maken en hun eigen leven blijven leiden, met de beste zorg. De Hogeweyk is een echte wijk met straten, pleinen, steegjes en een park. Men woont in een van de 23 woningen, samen met 6 tot 7 huisgenoten waarmee men dezelfde leefstijl deelt. Elke woning heeft een vast team van verzorgers. In de woningen wordt een volledig zelfstandige huishouding gevoerd die niets weg heeft van het leven in een traditioneel verpleeghuis. Bij een normaal leven horen ook dagelijkse bezigheden zoals zien en ruiken dat er eten gekookt wordt, de was vouwen of naar buiten gaan en boodschappen doen. Genieten op een terrasje, wat drinken in het café, boodschappen doen of zelfs naar een echt theater? Alles is mogelijk! De Hogeweyk is een nieuw thuis voor mensen met dementie, gebouwd als een sfeervolle woonwijk, met vele faciliteiten.

Helsinki Design Week

Nederland was wederom goed vertegenwoordigd tijdens de Helsinki Design Week van 2018. De jaarlijkse Helsinki Design Week vond plaats van 6 tot 16 September. Het evenement is gericht op design en de creatieve industrie, en bestond uit meer dan 250 verschillende evenementen. Ook Nederlandse sprekers droegen bij aan de verschillende onderdelen in het programma. Zo sprak Sandra Horlings, Brand & Strategy consultant bij Innoboost, over onderwerpen als duurzame groei en circulaire bedrijfsmodellen. Sandra is co-auteur van het boek ‘Brands with a Conscience’ – How to Build a Successful and Responsible Brand.

Bezoek van Minister Blok

Op 27 en 28 augustus bracht Stef Blok, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, een bezoek aan Finland.
Blok was in Helsinki op uitnodiging van Timo Soini, de Finse minister van Buitenlandse Zaken.

De ministers bespraken de bilaterale betrekkingen tussen onze landen,

Minister Stef Blok en president Sauli Niinistö

Brexit, de toekomst van de Europese Unie en zaken die verband houden met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. De trans-Atlantische betrekkingen, de NAVO en Rusland stonden ook op de agenda. Stef Blok sprak Finse ambassadeurs toe tijdens hun jaarlijkse conferentie. Hij benadrukte het belang van multilaterale samenwerking voor Nederland en Finland.

Minister Blok: “Onze relaties zijn uitstekend, warm, open en onze landen zijn gelijkgezind. We hebben een actieve handelsrelatie en de onderlinge handels- en investeringscijfers zijn indrukwekkend. Het Nederlandse/Finse handelsvolume overschrijdt 8 miljard euro per jaar. “

Tevens was er een korte ontmoeting met president Sauli Niinistö. Daarnaast had minister Blok tijd vrijgemaakt voor een korte ontmoeting met het team van de ambassade.

De ambassadeur en het ambassadeteam wensen jullie alvast een goed begin van de herfst!

Minister Blok en het team van de ambassade


Juni 2018

Nederlandse innovatie op het Upgraded Life Festival

Holland meeting point op Upgraded Life Festival

Het Upgraded Life Festival is een van de grotere evenementen waar de ambassade dit jaar aan deelneemt. Het is een gerenommeerd event op het gebied van innovatie in de zorg en welzijn. Er zijn veel start-ups uit de Noordse en Baltische regio en een gemengd publiek van start-ups, bedrijven, investeerders, professionals in de gezondheidszorg, academici en ecosysteem-partners. Onze ambassade was aanwezig met een ‘Holland meeting point’. Een Nederlandse delegatie van start-ups en verschillende sprekers waren aanwezig. Finland is immers een belangrijke speler in de groeiende health tech-sector en biedt Nederlandse bedrijven daarom mooie kansen. De avond voorafgaand aan het evenement organiseerde de ambassade een netwerkbijeenkomst in de residentie.

Op vakantie naar het buitenland?

Gaat u deze zomer naar het buitenland op vakantie? Vergeet dan niet de geldigheid van uw paspoort of identiteitskaart te controleren! Onze consulaire medewerkers zijn graag bereid om op afspraak uw reisdocument te verlengen. Via onze website kunt u hiervoor een afspraak maken. Het is belangrijk dat u de juiste documenten meebrengt. Op de website kunt u een persoonlijke checklist maken, zodat u ziet welke papieren u nodig heeft. Na de aanvraag duurt het ongeveer twee tot drie weken voordat het nieuwe reisdocument gereed is.

Website: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/finland

Fietsparkeerplaats voor de ambassade.

Fietsparkeerplaats

Ook dit jaar heeft de ambassade weer een van de twee diplomatieke parkeerplaatsen voor de ingang van de ambassade ter beschikking gesteld aan de stad Helsinki voor het plaatsen van een fietsenrek. Het fietsenrek is oranje, heeft de vorm van een auto en het past precies op een autoparkeerplaats. Het biedt plaats aan circa 12 fietsen. Op deze manier laten we zien dat we fietsen promoten en stimuleren. Het is goed om te zien dat het fietsenrek elke dag goed gevuld is! Dus, mocht u langskomen voor het verlengen van uw reisdocument en u woont in de buurt, kom dan vooral met de fiets :-)!

Concerten van Nits

In mei bracht de populaire Nederlandse rockgroep Nits wederom een bezoek aan Finland. De laatste keer dat zij in Finland waren, was drie jaar geleden. Ze gaven concerten in Tampere, Helsinki en Turku. De band was vooral in de jaren 80 zeer populair. De groep had hits met nummers als Nescio, In The Dutch Mountains, Adieu, Sweet Bahnhof, en J.O.S. Days. De band heeft jarenlang op vele festivals in Finland gespeeld en ze hebben daardoor veel van Finland gezien. Ze hebben een flinke groep trouwe fans in Finland en dat bleek ook wel uit de goedgevulde zalen in Helsinki, Tampere en Turku.
Via de Facebook-pagina van de ambassade gaven we per concert/stad 2 gratis kaartjes weg!

Bezoek van Minister Ollongren
Tweet MinBZK > minister Ollongren

Op 15 en 16 mei bracht Kajsa Ollongren, de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en tevens viceminister-president, een bezoek aan Finland. Ze had diverse bilaterale gesprekken, onder andere met de Finse minister van Milieu, Energie en Wonen (Kimmo Tiilikainen), minister van Economische Zaken (Mika Lintilä) en minister van Binnenlandse Zaken (Kai Mykkänen). De gesprekken gingen over interne veiligheid, cybersecurity, koolstofarm bouw- en huisvestingsbeleid en cohesiebeleid. Daarnaast bracht ze een bezoek aan de wijk Kalasatama in Helsinki waar zij meer inhoudelijke informatie kreeg over het project ‘Smart Kalasatama’. Dit is het paradepaardje van de stad Helsinki op het gebied van slim verkeersbeheer, slimme verlichtingsoplossingen en slimme energie maar ook door de participatie van de inwoners van het gebied.

De ambassadeur en het ambassadeteam wensen jullie een fijne zomer!


Je kind op Nederlandse les in je eigen gemeente

Sinds januari 2014 geef ik Nederlandse les als ‘oman äidinkielen opettaja’ (‘eigen moedertaal lerares’) in Jyväskylä. In mijn geval heb ik slechts twee (van de 11) leerlingen in de klas waarvan Nederlands ook echt de taal van hun moeder is, want zoals bij de meeste gemengde gezinnen in Finland zijn het de vaders die Nederlands zijn en de moeders Fins. Daarom vind ik de Engelse term ‘heritage language’ veel toepasselijker, maar hoe dat nu weer te vertalen naar het Nederlands of Fins?

Finland heeft een lange traditie in het aanbieden van ‘eigen moedertaal onderwijs’ aan immigranten uit de eerste en tweede generatie. Sinds eind jaren tachtig worden deze talen op Finse scholen onderwezen. Geadopteerde of meertalige inheemse Finse kinderen die voor langere tijd in het buitenland hebben gewoond, zijn ook van harte welkom om deel te nemen aan deze lessen. Lokale autoriteiten zijn verplicht om het leren van de ‘eigen moedertaal’ te organiseren (2 lesuren per week) wanneer een minimum van vier leerlingen zich heeft aangemeld en er een geschikte docent kan worden gevonden. Dit hoeft geen vakdocent te zijn als die niet beschikbaar is. Iemand die Nederlands als moedertaal heeft en enige affiniteit met lesgeven, is al voldoende. Zo ben ik zelf ook begonnen.

Op dit moment wordt er op ten minste zes plaatsen op deze manier Nederlandse les aangeboden in Finland; nl. in Helsinki, Vantaa, Espoo, Kirkkonummi, Turku en Jyväskylä. Maar in elke Finse gemeente waar er ten minste vier leerlingen zijn, is het dus mogelijk om een groep te starten. Alle kinderen vanaf eskari (‘voor-school’) tot en met het voortgezet onderwijs (lukio en ammattikoulu) zijn welkom (dus voor komend schooljaar alle kinderen geboren in 2012 en eerder).

Deelname aan de lessen is optioneel, maar eenmaal opgegeven wordt er wel verwacht dat de leerlingen ook komen. Hier in Jyväskylä moeten de leerlingen ten minste 70% van de lessen aanwezig zijn om aan het eind van het schooljaar een ‘todistus’ (certificaat) te krijgen. Dit wordt naar de scholen van de leerlingen gestuurd en toegevoegd aan hun schoolrapport. Op het lukio kan Nederlands ook meetellen als cursus.

In het nieuwe curriculum dat nu op de Finse scholen geldt, is er extra ruimte voor het gebruik van je ‘eigen moedertaal’. De leerlingen worden nu aangemoedigd om ook Nederlands te gebruiken bij het leren van andere vakken. Wanneer er een nieuw onderwerp wordt behandeld, dan mag de leerling ook informatie opzoeken op Nederlandse websites of in Nederlandse boeken. Wanneer ze boeken moeten lezen voor hun leesdiploma, dan mogen hier ook Nederlandse boeken voor gelezen worden.

Naast dit Nederlandse onderwijs aangeboden door de gemeentes, is er in Espoo ook de Nederlandse school. De Nederlandse School in Finland wordt georganiseerd door de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur in Finland. Hier wordt Nederlands taalonderwijs gegeven aan kinderen van 3 tot 14 jaar. De lessen worden om de week gegeven op zaterdag. Deze lessen zijn bedoeld voor alle Nederlands sprekende kinderen in en rondom Helsinki. Voor meer informatie zie: http:/ntc.fi.

Woon je in een gemeente waar geen Nederlandse les wordt aangeboden, maar wil je dat wel graag, zorg dan dat je een groep van 4 leerlingen vormt en vraag het aan bij jullie gemeente. Mocht het toch niet lukken, laat het dan weten. Ik help graag via de contacten die ik in de gemeente Jyväskylä heb.

Joanneke Reudler Talsma


Van onze nieuwe voorzitter

Hallo allemaal,

Als nieuwe voorzitter aan mij de eer om jullie namens het bestuur te informeren. Allereerst wil ik de uitgetreden leden van harte bedanken, hun energie en inspanningen hebben de vereniging gebracht tot waar we nu zijn. We hebben een prachtig jubileumjaar achter de rug en de vereniging staat er in alle opzicht goed voor. Aan ons de taak om in hun voetsporen te treden en verder te bouwen op dit succes.

Tja, voorzitter, dat was niet per se de bedoeling. Sterker nog, toen ik na de (zeer geslaagde) nieuwjaarsborrel afscheid nam van Michael vroeg hij, zoals gewoonlijk, of ik geen lid wilde worden. Waarop ik, eloquent en diplomatiek zoals altijd, antwoordde “Ja … uh … nou, dat weet ik niet hoor. Wat doen jullie nu eigenlijk?”

Maar toen verscheen de oproep voor bestuursleden en begon het te kriebelen. Het waren altijd leuke activiteiten en het bestuur leek het naar hun zin te hebben. Daarnaast werd het wel weer tijd voor een nieuwe uitdaging. Waarom niet, ik wil wel helpen.

Enige bokkesprongen later liep ik na de ALV met een dikke map boekhouding én de peen- uienpannen weer naar buiten. Daar stond ik dan, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging in Finland. Dit ging wel erg snel, wat heb ik mezelf nu weer op de hals gehaald …

Hoog tijd om eens uit te zoeken waar deze vereniging nou eigenlijk voor staat. Op de website wordt het omschreven als ‘De vereniging heeft tot doel het bevorderen van contacten en activiteiten voor de Nederlanders in Finland’. Ok, het verbinden van Nederlanders in Finland, een nobele doelstelling, maar dat doet Facebook toch al?

Als bestuur hadden we een vliegende start, want al 4 weken na onze inauguratie stond onze grootste viering in de boeken; Koningsdag. De vieringen door het hele land waren een groot succes. Hartelijk dank namens de rest van de vereniging aan iedereen die zoveel tijd en energie gestoken hebben in deze feesten!

Het koningsdagfeest in Helsinki was voor mij een uitgelezen kans om mensen te leren kennen. Het was een warm welkom en een erg gezellige avond. Ik heb direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om iedereen te vragen wat voor hún de vereniging maakt.

Het antwoord was unaniem, onze vereniging heeft als doel de verspreiding van Nederlands beste exportproduct, niet bloemen of kaas, nee Gezelligheid!

De Nederlandse Vereniging voor Verspreiding van Gezelligheid in Finland, kijk daar kan ik wel wat mee.

Niels


Maart 2018

Nijntje knuffelbeer voor baby Niinistö

President Sauli Niinistö en zijn vrouw Jenni Haukio hebben op 2 februari een zoontje gekregen. Namens de ambassade hebben wij een grote Nijntje  bezorgd bij de kersverse ouders. We hopen dat baby Niinistö veel zal spelen en knuffelen met Nijntje! Wist je trouwens dat Nijntje in het Fins ‘Milla’ heet? Graag vertellen we iets meer over het ontstaan van Nijntje. In 1955 wordt Nijntje ‘geboren’. Tijdens een vakantie in Egmond aan Zee, vertelt Dick Bruna elke avond voor het slapengaan aan zijn oudste zoon Sierk een verhaaltje over een wit konijn dat in de tuin van het vakantiehuisje rondloopt. Dat konijn wordt de inspiratie voor Nijntje. Als vader Dick wat zit te tekenen verschijnt Nijntje op papier. Omdat hij het leuker vindt om een jurkje te tekenen dan een broekje, maakt hij van Nijntje een meisje. In de eerste jaren lijkt Nijn op een stoffen speelgoeddier, met wat lompe oren. Vanaf 1963, als de boekjes voortaan in vierkant formaat verschijnen, lijkt ze op de Nijn zoals wij haar nu nog kennen. Ze kijkt met haar zwarte oogjes de lezer eigenwijs aan, heeft twee strakke, puntige oren en lekkere bolle wangen.

Nijntje is wereldwijd het meest bekend en het meest populair van de figuren uit de boeken van Dick Bruna. Hij heeft over haar ook de meeste boeken gemaakt (meer dan 30). Ze spreekt kinderen over de hele wereld aan en geeft ze een warm en prettig gevoel van veiligheid. Veel kinderen herkennen zich in Nijntje en in haar avonturen. Ze is ongecompliceerd en onschuldig, is positief en staat open voor nieuwe ervaringen.

De naam ‘Nijntje’ is afgeleid van konijntje. Voor iedereen die Nederlands spreekt, is dat een heel logische naam, maar in het buitenland is dat anders. Omdat het woord ‘konijn’ in alle talen anders is en ‘Nijntje’ bovendien heel moeilijk is om uit te spreken in veel andere landen, heeft onze Nijn in het buitenland een andere naam gekregen. Eentje die geen speciale betekenis heeft, maar wel makkelijk uit te spreken is in alle talen: Miffy. Vroeger had Nijntje in elk land een andere naam (‘le petit lapin’ in Frankrijk en ‘kleintjie’ in Zuid-Afrika bijvoorbeeld) maar tegenwoordig heet ze in de meeste landen ‘Miffy’.

100 jaar betrekkingen tussen Nederland en Finland

Op 28 januari 2018 was het precies 100 jaar geleden dat Nederland Finland erkende als land. We vieren dit jaar dan ook 100 jaar betrekkingen tussen Nederland en Finland.

‘Open Doors’-sessies in de residentie

Als onderdeel van de viering openden we begin februari de deuren van de residentie. Iedereen kon zich aanmelden voor deze ‘Open Doors’-events. Diverse schoolklassen kwamen en ook bezoekers van jong tot oud. We vertelden over gebeurtenissen uit de 100 jaar geschiedenis en over het werk van een ambassade. Ook werd de speciale video vertoond die is  gemaakt ter ere van de 100 jaar. Vooral bij het zien van Timo Soini en Jari Litmanen verschenen er glimlachen op ieders gezicht. Daarnaast viel de interactieve Kahoot-quiz erg in de smaak, evenals de stroopwafels, speculaas en dropjes. We hadden designer Willem Heeffer gevraagd om in het bijgebouw naast de residentie een soort minimuseum te maken over de ambassade van nu en de ambassade van vroeger. Dit heeft geresulteerd in een interessant overzicht van gebeurtenissen en geluidsfragmenten die verteld worden door nieuwslezers en mensen die bij de betreffende gebeurtenissen aanwezig waren.

Wegens het succes organiseren we in april nog een aantal Open Doors sessies voor schoolklassen. Mocht u willen aanmelden met bijv. de klas van uw zoon/dochter, neem dan contact met ons op via hel@minbuza.nl.

Professor Willem Van der Vlugt

Naast de Open Doors-evenementen, werd er in samenwerking met het Fins nationaal archief een seminar georganiseerd over professor Willem Van der Vlugt. Hij was een internationaal bekende verdediger van de Finse rechten. Hij, en later ook zijn zoon en kleinzoon, hebben een belangrijke rol gespeeld in de Fins-Nederlandse betrekkingen.

In 1899 werd Professor Willem Van der Vlugt uitgenodigd om deel te nemen aan een delegatie naar de Russische tsaar Nicolaas II, om daar te protesteren tegen de “Russificatie van Finland”. De tsaar had zich het recht toegeëigend om over Finland te regeren zonder toestemming van de lokale wetgevende instanties. Zo werd het Russisch de officiële taal en de Russisch orthodoxe godsdienst de staatsgodsdienst van Finland. De delegatie waar Van der Vlugt deel van uitmaakte werd echter niet ontvangen door de tsaar. Tijdens de jaren die hierop volgden schreef Van der Vlugt vele artikelen over de situatie in Finland. Ook na de Eerste Wereldoorlog zette hij zich nog in voor Finland, tijdens het geschil met Zweden over de Ålandseilanden.

In de residentie waren ook diverse belangrijke (originele) documenten te zien en het portret van Willem Van der Vlugt heeft een prominente plek aan de muur gekregen. Familieleden van Van der Vlugt reisden af naar Finland om het seminar bij te wonen en na afloop vond er een receptie plaats in de residentie.

Nederlandse film ‘De hel van ’63’ wordt vertoond tijdens de European Film Weeks

Jaarlijks vinden in Helsinki de European Film Weeks plaats. Wat ons betreft een mooie gelegenheid om een Nederlandse film te vertonen. Geïnspireerd door het ijskoude weer en de Elfstedenkoorts die weer even oplaaide, hebben we dit jaar gekozen voor de film ‘De hel van ‘63’. Dit is een Nederlandse film uit 2009. Het gaat over de Twaalfde Elfstedentocht van februari 1963. De naam komt vanwege het feit dat de Elfstedentocht van ’63 enorm zwaar was en met de hel werd vergeleken.

Synopsis: Het is februari 1963 en steenkoud, wel 18 graden onder nul. De Friezen houden toch hun Elfstedentocht, de 200 kilometer lange Toch der Tochten. Vier mensen doen mee, elk om hun eigen redenen. Soldaat Henk Brenninkmeijer deserteert om de tocht te kunnen rijden; uiteindelijk is zijn meerdere trots op hem en wordt het hem vergeven. Arbeider Kees Ferwerda is pas weer ontslagen, zijn zwangere vrouw wil bij hem weggaan, maar uiteindelijk is ze trots op hem en komt het weer goed. Boer Sjoerd Lelkema is 17 terwijl je voor de tocht 18 moet zijn; hij rijdt toch mee, en verwerft met de stempelkaart van Annemiek, die meerijdt ter ere van haar overleden vriend, het Elfstedenkruisje. Daarmee bewijst hij tegenover zijn oom dat hij een doorzetter is (in tegenstelling tot zijn vader), wat voor de oom reden is om garant te staan voor een lening die hij wil afsluiten om zijn boerderij te kunnen kopen. Tijdens hun zware tocht slepen ze elkaar er doorheen.

De European Film Weeks zijn van 13 tot 22 april 2018. De films worden vertoond in Eurooppasali (Malminkatu 16, Helsinki) en de toegang is gratis. Zeer waarschijnlijk wordt de Nederlandse film vertoond op zondag 15 april om 14.45 uur. Houdt u vooral onze Facebook-pagina in de gaten!

De ambassadeur en het ambassadeteam wensen jullie alvast een goed begin van de lente!


Even voorstellen

Hoi! Met dit korte berichtje in het Noorderlicht zou ik mijzelf graag willen voorstellen als nieuw bestuurslid van de Nederlandse Vereniging in Finland. Ik heet Amber Geurts en langzaamaan heb ik een route noordwaarts afgelegd, die mij uiteindelijk in Helsinki heeft doen belanden: geboren in Brabant, woonachtig in Den Haag sinds de middelbare school en vertrokken naar Groningen voor mijn promotie-onderzoek.
Na het verdedigen van mijn proefschrift over bedrijfsreacties op digitale innovaties in de Nederlandse muziekindustrie aan de School of Business van de Universiteit van Groningen, ben ik nog verder naar het noorden gegaan: Finland! Hier heb ik een mooie postdoctoraal-positie gevonden aan de Aalto-universiteit. In dit project ben ik zowel werkzaam aan de School of Business op de Töölö Campus als aan de School of Science op de Otaniemi Campus. Daarnaast reis ik veel naar verschillende onderzoeksgroepen wereldwijd. We doen namelijk een interdisciplinaire, internationale studie naar de rol van big data en AI in het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe materialen die gebruikt kunnen worden om de sociale uitdagingen van onze huidige samenleving op te lossen!
Alhoewel ik graag, en veel, praat over mijn werk, spendeer ik veel van mijn vrije tijd aan het ontdekken van Finland, reizen in de noordelijke regionen van deze wereld (tot nu toe Estland, Rusland en Lapland) en watersporten. Afgelopen zomer heb ik bijvoorbeeld wakeboarding onder de knie gekregen! Ook organiseer ik graag activiteiten en uitjes, en ik kijk er dan ook naar uit om leuke activiteiten te organiseren voor de Nederlandse Vereniging in Finland.

Amber Geurts


Hallo medelanders,

Prettig kennis te maken, ik ben Niels Voorham, een enthousiaste regelneef die er erg veel zin in heeft om het bestuur van de Nederlandse Vereniging in Finland te komen versterken. Hmm … meer over mij … geboren en getogen in die “Mauie stad achtâh de dùine”, al klink ik, na 10 jaar in een veel te sjieke boekhandel gewerkt te hebben, meer Hagenâer dan Hagenees. Alles gestudeerd van farmacie tot filosofie en steevast erg actief in de studievereniging, barbestuur, diverse commissies én mijn zeefdrukkerijtje. Wat aan het eind van elk jaar vreemd genoeg resulteerde in nét te weinig studiepunten, maar dat lag natuurlijk aan de studie.

Na een tijdje over de wereld gezworven te hebben met mijn rugzak, begon het te dagen dat een academische carrière misschien niet voor mij was weggelegd. Het kwartje was gevallen dat mijn organisatorisch talent beter tot zijn recht kwam in de praktijk. Uiteindelijk ben ik weer in Nederland neergestreken en ben geëindigd als faciliteitsmanager bij Escher in Het Paleis. Een prachtig museum gewijd aan de Nederlands graficus M.C. Escher, gevestigd in het oude winterpaleis van koningin Emma.

Op een van de borrels die ik organiseerde voor expats liep ik een Finse tegen het lijf …  en zo is het gekomen.

We wonen nu een jaar in Helsinki en ik ben druk bezig met Finse les en hard op zoek naar werk. De buren zijn bijna gewend aan die enthousiaste kaaskop die iedereen gedag zegt en een praatje begint in de lift. Bijna, want ze nemen nog steeds liever een andere lift ;).

Niels Voorham