De Nederlandse School in Finland is de school voor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) in regio Helsinki voor Nederlandstalige kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar. In het algemeen spreekt één of beide ouders Nederlands of Vlaams als moedertaal.
Op het moment telt de school ruim 120 kinderen, verdeelt over groepen 1 tot en met 8 en een peutergroep. De school is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en wordt geaccrediteerd door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs.
Voor het Nederlandse onderwijs gebruiken we een reguliere lesmethode, aangevuld met extra thema’s die betrekking hebben op Nederland of België zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde, topografie en historie. Ook vinden we het belangrijk om de kinderen een stukje Nederlandse cultuur mee te geven door het organiseren van een Koningsdag en Sinterklaas. Als onderdeel van het lesprogramma is er een winteractiviteit in februari en een zomerkamp van 4 dagen in de eerste week van de Finse zomervakantie (begin juni). We bieden in totaal circa 120 lesuren per jaar aan.
Leerlingen worden door niveau lezen en het afnemen van CITO en methode gebonden toetsen getest op het bereikte niveau. Leerlingen hebben ten opzichte van leeftijdgenoten in Nederland een gemiddelde achterstand van 1 à 2 jaar.
De lessen vinden plaats om de zaterdag van 10:15 – 13.45. Sinds augustus 2013 is de Westendinpuiston koulu in de stad Espoo het onderkomen van de school.

Nieuwsgierig naar onze school? Bezoekt u dan onze website http://www.ntc.fi en Facebookpagina https://www.facebook.com/groups/NLschoolFI

Ook kunt u een e-mail sturen aan het secretariaat: secretaris@ntc.fi