Mark Rutte en het ambassade team

Minister-president Rutte bezoekt minister-president Sipilä van Finland

Minister-president Rutte sprak op dinsdag 19 februari 2019 in Helsinki met de Finse minister-president Sipilä. In het gesprek werd vooruitgeblikt op het aanstaande Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de tweede helft van dit jaar. Op de agenda stonden actuele Europese zaken zoals Brexit, migratie, klimaat, de Eurozone en de Europese meerjarenbegroting en – in aanloop naar de top in Sibiu in mei – de toekomst van Europa en de strategische agenda.

Het gesprek vond plaats voorafgaand aan een bijeenkomst van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) in Helsinki.
Ondanks zijn volle programma bracht Mark Rutte een kort bezoekje aan de ambassade (zie foto).

Studio Drift-tentoonstelling in recent geopend Amos Rex-museum in Helsinki

Het is een eer dat een tentoonstelling van een Nederlandse studio als een van de eerste te zien is in het museum voor moderne kunst, Amos Rex, dat vorig jaar eind augustus geopend is. Begin maart opende de tentoonstelling en deze is nog tot 19 mei te zien. Het werk van Studio Drift beweegt zich tussen disciplines als tech art, performance en biodesign. Artistiek duo Lonneke Gordijn en Ralph Nauta snijden actuele thema’s aan als duurzaamheid, de betekenis van natuurlijke processen voor onze huidige omgeving en vraagstukken die met de toepassing van augmented reality ontstaan. Hun werk leidt tot bewustwording van een veranderende maatschappij, waarin de impact van technologie groot is, zonder hierover een oordeel te vellen. Studio Drift doet dat met gebruikmaking van state-of-the-art technologie, waarbij ze de grenzen van wat mogelijk is oprekken. Hiervoor werken ze vaak samen met universiteiten en wetenschappers. In het najaar van 2018 werden hun werken tentoongesteld in het Stedelijk Museum te Amsterdam.

Sharing Economy-evenement

De Nederlandse ambassade in Finland en de Finse ambassade in Nederland werken op verschillende gebieden, en met enige regelmaat, met elkaar samen. In februari vond een evenement plaats op het gebied van ‘sharing economy’, deeleconomie in het Nederlands. De deeleconomie is een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Het gaat om de gezamenlijke creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten. Het evenement vond tegelijkertijd plaats in twee steden, verbonden met een livestream. Het thema was ‘How to unlock the full potential of sharing economy in a sustainable manner?’

Zowel Nederland als Finland zijn van mening dat een deeleconomie belangrijke oplossingen biedt voor de toekomst. Tijdens het evenement brachten we ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en NGO’s bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan. Vragen als ‘Wat is de huidige staat van de deeleconomie?’, ‘Hoe kunnen groei- en internationalisatiemogelijkheden worden gecreëerd?’ en ‘Hoe moet de deeleconomie worden gereguleerd om de bijdrage aan een duurzamere samenleving te waarborgen?’. De sprekers kwamen zowel uit Finland als Nederland en zij richtten zich op het aanwezige publiek in beide landen.

Uw AOW in Nederland: weet hoe het zit

Heeft u in het verleden in Nederland gewoond of gewerkt? Dan heeft u waarschijnlijk (later) recht op een AOW-pensioen. Ook als u bent verhuisd naar een ander land. De AOW verandert de komende jaren, waardoor u later AOW krijgt dan u misschien verwacht. Blijf goed op de hoogte van de veranderingen op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Of neem contact op met de SVB.

De AOW-leeftijd verandert in Nederland. Vanaf 1957 ontving iedereen vanaf zijn 65e levensjaar AOW-pensioen. Maar de wetgeving in Nederland is inmiddels veranderd. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog: naar 66 jaar in 2018, naar 67 jaar in 2021, naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting

AOW in Nederland?

U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Uw AOW-leeftijd berekenen > bereken uw AOW-leeftijd op www.svb.nl/aow.

Voor ieder jaar dat u in Nederland heeft gewoond, krijgt u 2 procent AOW-pensioen. Woonde u niet in Nederland, maar werkte u wel in Nederland? Dan krijgt u misschien ook 2 procent AOW-pensioen per gewerkt jaar.

U krijgt op uw AOW-leeftijd een volledig AOW-pensioen als u 50 jaar heeft opgebouwd. Bent u (lang) voor uw AOW-leeftijd naar een ander land vertrokken? Dan ontvangt u een deel van het volledige AOW-bedrag.

De SVB regelt het AOW-pensioen. Mensen in Nederland krijgen vlak voor hun AOW-leeftijd automatisch bericht van de SVB. Maar wanneer u in een ander land woont, moet u er zelf aan denken om op tijd uw AOW-pensioen aan te vragen. Hoe u dat doet, verschilt per land. Op www.svb.nl staat onder ‘Zelf regelen’ hoe u AOW aanvraagt buiten Nederland. Vraag uw AOW ruim voor uw AOW-leeftijd aan. Het onderzoek naar uw AOW-opbouw duurt namelijk enige tijd.

Wilt u nu alvast precies weten hoeveel AOW u heeft opgebouwd? Vraag dan met uw DigiD een SVB-pensioenoverzicht aan via www.svb.nl. Heeft u geen DigiD? Dan vindt u op de website onder ‘Hoeveel AOW krijgt u later’ een aanvraagformulier. Deze kunt u uitprinten en opsturen per post.

De SVB informeert iedereen in Nederland die de AOW-leeftijd nadert, of wanneer de AOW-leeftijd verandert. Maar van veel Nederlanders in het buitenland heeft de SVB geen adres. Daarom is het belangrijk dat u op de hoogte blijft via www.svb.nl/aow. Vindt u niet wat u zoekt? Neem dan contact op via de website. U kunt ook bellen: +31 20 656 52 25 (SVB Amstelveen).

De ambassadeur en het ambassadeteam wensen jullie alvast een goed begin van de lente!